Regulární výrazy v Mergadu


O kategorii Regulární výrazy v Mergadu (1)
Odstranění duplicitních slov (1)
Odstranění duplicitních výrobců v názvu (3)
Odstranění velikostí z názvu produktu (1)
Odstranění různého textu na začátku hodnot v elementu PRODUCTNAME (1)
Základní přehled značek pro regulární výrazy (3)
Rozdělení proměnné pomocí regulárního výrazu (3)