Atributy

MERGADO 2 nově umožňuje pracovat s atributy.

Co je to atribut?
Atribut je součást elementu, funguje většinou jako upřesňující parametr a nese určitou hodnotu. Většinou se zapisují do prvního elementu, ale mohou se vyskytovat u jakýchkoliv elementů.

Ve feedu mohou vypadat takto:

<SHOP>
  <SHOPITEM id="DEF87" import-code="fewfwf">
    <CODE>7DW890</CODE>
    <EXTERNAL_ID>ALERNARIVE798</EXTERNAL_ID>
    <NAME>Zehlicka</NAME>

nebo

<IMAGES>
  <IMAGE description="desc image">www.zehlicka-image.com</IMAGE>
</IMAGES>

V MERGADU tyto typy elementů označujeme pomocí @. Zápis v Element-Path je pak následující:

@id
@import-code

nebo

IMAGES | IMAGE | @description

Vylepšená stránka Elementy umožňuje atributy vytvářet a spravovat. S jejich hodnotami se dá pracovat tam, kde se objevují názvy elementů: pravidla, MQL a další.

Speciální atribut @@POSITION slouží pro určení pozice daného elementu.
Například mám více hodnot elementu <IMGURL_ALTERNATIVE>

<IMGURL_ALTERNATIVE>http://url1.com/obrazek.png</IMGURL_ALTERNATIVE>
<IMGURL_ALTERNATIVE>http://url1.com/obrazek2.png</IMGURL_ALTERNATIVE>

Hodnota http://url1.com/obrazek2.png je na druhé pozici a zápis cesty k dané hodnotě elementu (element-path) pak vypadá:
IMGURL_ALTERNATIVE { @@POSITION = 2 }
Příklady užití naleznete ve vláknu.

3 Likes