Co dělat, když Translating Parrot nepřeloží část produktů/elementů

Občas se stane, že se některé elementy v některých produktech nepřeloží z původního jazyka.

Proč tomu tak je

Translating Parrot překládá jen texty, které nezná (ještě je nikdy nepřekládal), jinak si je načte z mezipaměti již přeložených textů (to je řádově rychlejší než opětovné překládání).

Občas při překladech některých feedů dojde k chybě a nepřeloží se některé překládané elementy v malé části produktů. Obvykle se nepřeložený text uloží do mezipaměti a tváří se jako překlad, to je problém – při příštím přegenerování feedu k překladu také nedojde.

Jak feed dopřeložit

Pokud objevíte ve feedu nepřeložené produkty, zkuste feed jednou ručně přegenerovat. Může jít např. o nově odkryté produkty, na které nebyla dosud aplikována překládací pravidla Parrota. Přegenerováním by se měla aplikovat.

parrot-img-1-pregenerovani

Když přegenerování nepomůže, pravděpodobně je nepřeložený text uložený v mezipaměti jako překlad. V tomto případě potřebujeme promazat mezipaměť.

Stáhněte si na stránce PRODUKTY .csv soubor s výstupními elementy (bez skrytých) a pošlete mi ho na mail martin.ctvrtnicek@ordelogy.com s informací, jaké elementy feedu překládáte a z jakého do jakého jazyka.

parrot-img-2-csv

Jakmile promažeme mezipaměť, dám vám vědět, že si feed můžete přegenerovat a měl by se přeložit. Pokud se již nestalo při automatickém přegenerování Mergada.

Mail může vypadat takto:

Dobrý den,

Translating Parrot nám nepřekládá část produktů. Překládáme z angličtiny do polštiny.

Překládané elementy feedu jsou:

  • TITLE

  • DESCRIPTION

  • PARAM_COLOR

  • PARAM_MATERIAL

CSV s výstupními elementy zasílám v příloze.

Jak hromadně zjistit, že se něco nepřeložilo

V případech, kdy v překladech dojde k chybě a něco se nepřeloží, se obvykle nepřeloží celý překládaný element produktu.

To můžete kontrolovat ručně v Mergadu v sekci Produkty. Prostě projdete všechny produkty a kontrolujete, jestli jsou v elementech barevně vyznačené změny. To však je reálné pro feedy s max stovkami produktů.

OBR1-mergado-produkty-preklad

Pro větší feedy je potřeba hromadnější řešení. Posloužit může funkce SVYHLEDAT/VLOOKUP v tabulkovém procesoru (Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc apod.).

Jak získat data po porovnání v tabulkách

  • Přegenerujte feed v Mergadu (Nastavení – Přegenerování), aby bylo zaručeno, že vše ve feedu prošlo překladem Translating Parrota.

  • Běžte do sekce Produkty v Mergadu.

  • Stáhněte si .csv soubory Vstupní elementy a Výstupní elementy.

OBR2-mergado-csv-elementy

Vstupní a výstupní elementy si dejte do jedné tabulky jako 2 samostatné listy.

Pokud máte problém s otevřením .csv, najděte si návod, jak otevří csv ve vašem tabulkovém procesoru (Excel Google Sheets,…).

V jednom z listů, intuitivnější je to na výstupních elementech, si přidáte nový sloupec vedle sloupce, ve kterém máte překládaný element feedu, např. název produktu (TITLE, PRODUCTNAME,…).
OBR3-excel-pidany-sloupec

V novém prázdném sloupci si úřes VLOOKUP/SVYHLEDAT najdete, zda se hodnota z buňky ve vedlejším sloupci (např. název produktu) shoduje s nějakou hodnotou ve sloupci s názvy v druhém listu tabulky.
OBR3-excel-svyhledat

Pokud se vám v nějaké buňce vypíše název produktu (nebo jiný element, který kontrolujete), znamená to, že element u produktu není přeložen nebo má být přeložený text úplně stejný jako nepřeložený (to není pravděpodobné).

Vzorec SVYHLEDAT nebo VLOOKUP je to samé, jen jsou rozdíly v názvu funkce v jazykových verzích tabulkových procesorů a zápis je trochu rozdílný v jednotlivých tabulkových procesorech. Pokud jste funkci nikdy nepoužili najděte si návod pro váš tabulkový procesor.

Našli jste nějaké nepřeložené texty?

Napište mi, viz první zpráva tohoto vlákna. Promažeme mezipaměť nepřeložených textů a poté se přeloží.

Funkce | Audit XML | Agentury | Nápověda | Blog | Forum | Kontakt