Novinky ze sovího hnízda - Data Owl live*

:balloon: Novinka, nebo vycházející model?

Data Owl se naučil novým elementům. Umí vám nyní říct, kdy byl produkt do feedu přidán, kdy u něj proběhla poslední změna a kolik od každé z těchto události uběhlo dní.

 1. Datum vytvoření produktu P_CREATED_AT
 2. Datum poslední změny produktu na vstupu P_UPDATED_AT
 3. Početní dní produktu v XML feedu P_DAYS_IN_FEED
 4. Početní dní od poslední změny produktu na vstupu P_DAYS_AFTER_UPDATE

Díky počtu dní ve feedu můžete produktům věnovat speciální péči. Např. produkty, které jsou ve feedu méně než 14 jsou novinky (**P_DAYS_IN_FEED < 14**) a pro ně budete mít zvláštní bidding nebo ve Feed Image Editoru speciální šablonu. Produktům mladších než 3 dny nebudete věnovat pozornost s párováním, protože víte, že proces párování nějakou dobu trvá. Podobně s produkty, které mají poslední aktualizaci rovnu 4 zkontrolujete, jestli jsou zpět napárovány viz výběr níže.

P_DAYS_AFTER_UPDATE = 4 and HEUREKA_URL_1 != ””

Datum vytvoření produktu - platí pro produkty, které do feedu přibyly po 11. 1. 2017. U starších produktů není vyplněna žádná hodnota. Počet dní produktu v XML feedu / od poslední změny - obsahuje informaci o tom, kdy se produkt ve feedu objevil, přičemž konkrétní hodina v tomto nehraje roli. Pokud se produkt objevil ve feedu 23. 2., bude 24. 2. v elementu P_DAYS_IN_FEED hodnota 1, i přesto, že produkt není ve feedu ani celých 24 hodin.

2 Likes

:balloon: Jaké je počasí a kolik je hodin?

Určitě také máte vysledováno, které dny jsou v prodejích pro váš e-shop lepší a kdy je to slabší a lidé chodí jen “koukat”. S tím vám pomohou nové elementy, které pracují s časem a datem.

Datum a čas

 • Den v týdnu, D_DAY_OF_WEEK - element nabývá hodnot 1 až 7, kdy 1 = pondělí a 7 = neděle.
 • Aktuální datum, D_CURRENT_DATE - element mění hodnotu po prvním zpracování aktuálního dne. Formát data je YYYY-MM-DD např. datum 26. 1. 2017 bude zapsáno jako 2017-01-26.
 • Hodina zpracování, D_EXECUTE_HOUR - Obsah odpovídá hodině zpracování produktu aplikací při aplikaci pravidel. Nabývá celých hodnot od 0 do 23.

Počasí

Někdy je venku, tak že je lepší nevystrčit nos z domu a raději vyřešit nakoupní resty. V tuto chvíli to ale vaše inzerce neví. Díky novince - předpověď počasí se to už dozví.

Předpověď se aktualizuje každou hodinu nezávisle na aplikování pravidel. Zdrojem dat je http://openweathermap.org/.

 • Aktuální teplota - teplota ve stupních Celsia (°C). Hodnota v elementu pro 16,5 °C bude 16,5.
 • Aktuální počasí - slovní popis aktuální předpovědi v anglickém jazyce např. light rain.
 • Aktuální kód počasí - tento element obsahuje kód aktuální předpovědi pro snazší zápis ve výběrech hodnoty. Jeho hodnota může být např. 500 což odpovídá light rain.

Jakých hodnot mohou elementy nabývat naleznete zde http://openweathermap.org/weather-conditions#Weather-Condition-Codes-2

Aktuální počasí a čas aplikování jsou závislé na tom, kdy Mergado aplikuje pravidla. Pokud aplikuje pouze na část produktů, hodnoty elementů se aktualizují jen u těchto produktů.

:balloon: Počet produktů ve feedu, snazší výběr

Nově sovička ví kolik máte produktů ve výstupním feedu. Vám to prozradí v elementuP_TOTAL_IN_FEED. Využití najdete např. u produktových PPC inzerátů.

Další novinkou je snazší označení všech elementů ze skupiny dat.

Proběhla také optimalizace na pozadí.

2 Likes

:balloon: Minimální a maximální cena v kategorie a navrch počet produktů v kategorii

To že lze využít Data Owl u různých druhů inzerce už jsme dříve demonstrovali, tento update opět míří spíše mimo zbožáky a to přímo na PPC a produktové kampaně.

Přidali jsme tři nové elementy. Ty se vážou na kategorii (a váš sortiment). Jsou to

 • Počet produktů v kategorii - P_PRODUCTS_IN_CATEGORY
 • Minimální cena v kategorii - P_CATEGORY_MIN_PRICE
 • Maximální cena v kategorii - P_CATEGORY_MAX_PRICE

Typické využití u produktových inzerátů

1 Like

Taková drobnost… Data Owl umí párovat data z Google Analytics podle elementu <LOC>. Takže pokud zkoušíte využití Mergada ve spojení se sitemapou webu, tak je ring volný :wink:

Navazuje na toto -> https://forum.mergado.cz/t/mergado-google-adwords-csv-pro-dsa-sitemap-xml/526

do-sitemap

2 Likes
Funkce | Audit XML | Agentury | Nápověda | Blog | Forum | Kontakt