🐮 Lze zapnout Blending Bull bez Mergada?

V pátek přišel dotaz od kolegů ze Švédska. Napadlo mne, že odpověď napíši i sem. Otázka zněla:

:question: …Lze zapnout Blending Bull bez Mergada?

:evergreen_tree: Odpovím od lesa

Blending Bull je aplikace dostupná v MERGADO Store. Co vlastně znamená v tomto případě zapnout s/bez Mergada? Jsou to tři části. Blending Bull ovšem potřebuje pouze dvě z nich:

Služba Cena Vyžaduje Belnding Bull? K čemu ji Bull potřebuje
MERGADO uživatelský účet zdarma :white_check_mark: Autorizace uživatelů, fakturace[1]
MERGADO e-shop[2] zdarma :white_check_mark: Sdílení přístupů konkrétním uživatelům
MERGADO export viz ceník :x: Není potřeba

Blending Bull načítá datové zdroje, zpracovává data a exportuje soubory samostatně. Lze jej využívat bez produkotvých dat v Mergadu. MERGADO účet je zapotřebí pro autorizaci uživatelů a fakturaci, MERGADO e-shop slouží pro správu přístupů uživatelů. Lze jej vytvořit v Mergadu i bez exportu a je zdarma.

:boxing_glove: Je Blending Bull konkurencí pro MERGADO Editor?

Nemyslím si. Obě aplikace jsou dosti odlišné a spíše se navzájem doplňují. Ať už jde o situace, kdy se hodí využít aplikace obě, nebo jen jedinou z nich. Což je ovšem na jinou debatu :wink:


  1. Ověření totožnosti uživatele zadáním uživatelského jména a hesla ↩︎

  2. Lze vytvořit samostatně bez exportů a je zdarma ↩︎

2 Likes