Podmínky používání diskusního fóra MERGADO

Diskusním fórem (dále jen fórum) se rozumí internetová aplikace na adrese https://forum.mergado.cz/.

Provozovatelem fóra je společnost:
MERGADO technologies, s. r. o.
IČ: 03570061

dále jen provozovatel.

Podmínky používání fóra

 1. Registrace do fóra a jeho užívání je zdarma
 2. Na registraci není právní nárok.
 3. Zakázané je jakékoliv chování, které je v rozporu s právním řádem České republiky.
 4. Zakázány jsou urážky, podněcování k násilí či nenávisti.
 5. Je zakázáno umisťovat odkazy na nelegální obsah, například warez.
 6. Fórum je zřízeno za účelem konstruktivní výměny odborných informací z oblasti marketingu na internetu. Je zakázáno jej využívat s cílem propagace produktů, zejména produktů s tématem marketingu na internetu nesouvisejících.
 7. Administrátoři fóra mohou skrýt či smazat jakýkoliv obsah.
 8. Administrátoři fóra mohou zablokovat přístup či smazat jakýkoliv uživatelský účet.
 9. Administrátoři fóra ani provozovatel nenesou odpovědnost za obsah uvedený na fóru.
 10. Využívání fóra je výhradně na vlastní odpovědnost uživatele. Administrátoři fóra ani provozovatel nenesou odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s činností fóra.

Závěrečná a ostatní ustanovení

 • Toto smluvní ujednání a veškeré právní vztahy na základě tohoto smluvního ujednání vzniklé se řídí platnými právními předpisy České republiky.
 • Veškeré spory vyplývající z tohoto smluvního ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem budou řešeny dohodou stran. V případě, že dohoda nebude možná, dohodly se smluvní strany, že pro řešení sporů bude příslušný Krajský soud v Brně.
 • Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb… Písemná forma korespondence je zachována také prostřednictvím e-mailu.
 • Poskytovatel si do budoucna vyhrazuje právo na změnu provozních podmínek. Tyto změny je povinen ohlásit uživateli.

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 15. 7. 2016.