🚧 Novinky v platformě pro vývojáře

vývojáři-aplikací
mergado-aplikace
vývojáři

#21

:cloud: Mergado Apps 0.3.17

Release date

13. červen 2018

Změny

 • Nové atributy pro API endpoint /shops/{id}/stats/ (dokumentace)
  • Atribut heureka_total_sales vrací data o celkových tržbách pro daný e-shop za zvolené období.
  • Atribut heureka_total_orders vrací data celkovém počtu objednávek pro daný e-shop za zvolené období.
  • Issue platformy: Add Heureka sales and orders to /shops/[id]/stats/ #83
 • Endpointy, které vrací statistiky vztahující se na celý eshop, nyní mají scope shop.stats.read
  • /shops/{id}/stats/
   • Změněn scope z project.stats.read na shop.stats.read
  • /products/{id}/stats/
   • Vrací pouze obecné statistiky a statistiky vztahující se k danému projektu
   • project_id se získá podle product_id
   • Obecnými statistikami jsou id, item_id, date, shop, cost, is_starter a is_topseller
   • Pokud by měl být field product_id==null, nevrátí se vůbec.
  • /projects/{id}/stats/products/
   • Vrací pouze obecné statistiky a statistiky vztahující se k danému projektu
   • Pokud se pro daný formát nestahují statistiky, je vrácen prázdný seznam
   • Pokud by měl být field product_id==null, nevrátí se vůbec.
  • /shops/{id}/stats/products/
   • Nový endpoint
   • Vrací statistiky produktů ze všech zdrojů api
  • /projects/{id}/stats/categories/
   • Odstraněn, nahrazen novým endpointem na URL /shops/{id}/stats/categories/
   • Vrací to samé, jako endpoint, který nahrazuje
   • Vyžaduje scope shop.stats.read
  • /projects/{id}/stats/audits/
   • Odstraněn, nahrazen novým endpointem na URL /shops/{id}/stats/audits/
   • Vrací to samé, jako endpoint, který nahrazuje
   • Vyžaduje scope shop.stats.read
  • /stats/audits/{m3shop_id}-{date_id}/
   • Změněn scope z project.stats.read na shop.stats.read
  • /stats/audits/{m3shop_id}-{date_id}/issues/
   • Změněn scope z project.stats.read na shop.stats.read

#22

:ribbon: Mergado Apps 0.3.18

Release date

27. červen 2018

Změny

 • Aplikace nyní mohou používat jiné úložiště, než je Mergado Appcloud.

  • Většina dalších změn, které jsou uvedeny níže, vychází z této změny, která v některých oblastech zásadně mění paradigma, v jakém appky existují a fungují.
  • U appky v Developers je nová stránka Úložiště, kterou může vývojář použít ke správě úložiště zvlášť vývojové a zvlášť produkční verze appky.
   • Defaultní úložiště je vždy Appcloud. Potom lze každé verzi appky nastavovat jiné URL, které Mergado používá:
    1. Při odesílání hook requestů.
    2. Při posílání payloadů na endpointy pravidel appky.
    3. Pro zobrazení IFRAMEů (widget i plná verze) při zobrazování appky v UI.
   • Pokud alespoň jedna verze appky nepoužívá Appcloud úložiště, pak při vytváření nového vydání na stránce Releases není možné spouštět tradiční release proces na Appcloudu.
   • Hook URL musí začínat stejnou URL, jako je Základní URL appky.
   • Lze nastavovat způsob routingu aplikace. Oproti stávajícímu pretty routingu ve stylu:
    .../eshop/1/project/2
    
    … lze nově nastavit i jednodušší routing přes GET parametry:
    .../?eshop=1&project=2
    
 • Přepracovaný a zjednodušený životní cyklus aplikace.

  • Možnost “soběstačných” releasů aplikace.
   • Umožňuje použití pokročilejších CI a CD nástrojů.
   • Aplikace nově nepodléhá tradičnímu cyklickému vývoj-žádost o release-potvrzení podporou-release-vývoj....
   • Nové verze si vývojář řeší a vydává sám, bez explicitního potvrzování podporou Mergada.
    • Pokud vývojová i produkční verze aplikace užívá Appcloud úložiště, lze tradiční “appcloudovský” release spouštět i nadále - při vytvoření nového vydání na stránce Releases v Developers je k dispozici checkbox, který toto zajistí. (Více o této přepracované stránce níže.)
    • Pokud alespoň jedna verze na Appcloudu nesídlí, celý releasovací proces si musí vývojáři řešit sami. To však zároveň vývojářům umožňuje integraci pokročilých build či CI systémů do jejich vývojové workflow. A toto vše je možné, protože…
  • Nově má vývojář aplikace SSH přístup k oběma verzím appky (dříve byl přístup pouze k vývojové verzi).
   • Autoři aplikace tak mají větší kontrolu nad tím, co se s aplikací děje - např. je potřeba mít přístup k logům, je potřeba urychleně vydat fix nějaké chyby, nebo si vývojáři chtějí nakonfigurovat složitější build procesy přes nějaké externí CI nástroje.
   • Tradiční schvalovací proces toto zásadně brzdil či zcela znemožňoval.
  • Informace v Mergado Store se nyní “přelévají” tlačítkem Aktualizovat Store, bez předchozí kontroly podpory (je však o tomto aktu notifikována).
   • Poznámka: Informace se přelejí automaticky i při vytvoření nového release.
  • Přes to všechno má naše podpora v případě potřeby stále možnost zasáhnout a “zlobivou” aplikaci např. skrýt z Mergado Store, či ji u některého subjektu přímo vypnout.
 • Přepracovaná stránka Releases v Developers.

  • Namísto historie stavů mezi vývoj-žádost o release-potvrzení podporou-release-vývoj... jsou nyní na stránce s výdánímí appky vypsané běžné záznamy s novými verzemi aplikace, které vývojář může vytvářet, editovat i mazat.
  • Zatím se tato historie ukazuje jen v Developers a momentálně je především pro interní účely, aby podpora Mergada měla přehled o tom, co se v aplikaci kdy a jak změnilo.
  • V editoru “poznámek v vydání” lze používat Markdown.
 • Přepracované zabezpečení hook requestů ze strany Mergada.

  • V minulosti se o autentizaci hook requestů staral samotný Appcloud. Ten - pro vývojáře zcela transparentně - kontroloval, zda požadavky z Mergada obsahují správnou hodnotu speciální HTTP hlavičky. Pokud request na URL, kde appka přijímala hooky (.../_mergado/hook/), neobsahoval správnou hodnotu příslušné hlavičky, požadavek server vůbec nepustil dál. Protože nově appky mohou sídlit i jinde, než na Appcloudu, tento magický mechanismus se musel přepracovat a zjednodušit.
  • Nově se o autentizaci hook requestů musí starat samotná appka (resp. její vývojáři).
  • Jak to funguje:
   • Každá stage appky má vlastní náhodně vygenerovaný a tajný klíč, tedy Webhook Secret. Tento klíč je k dispozici u appky v Developers.
   • Daný klíč zná jen Mergado a vývojáři appky.
   • Mergado tento klíč posílá v HTTP hlavičce Mergado-Apps-Webhook-Secret u všech requestů, které na appku míří - tj. všechny požadavky na hook endpoint a na endpointy pravidel aplikace.
   • Aplikace by při přijímání requestů na těchto endpointech měla kontrolovat správnou hodnotu tajného klíče - a odmítnout ty požadavky, které ji neobsahují.
   • Takto je zabráněno neoprávněným requestům od třetích stran.
 • Nový hook ping, kterým se v Developers dá jednoduše otestovat funkčnost hook endpointu aplikace.

  • U appky na stránce Přehled v Developers jsou dvě nová tlačítka (pro každou stage jedno), kterým se na hook endpoint appky dá odeslat testovací hook (POST request) v tomto formátu:

   {
   	"action": "ping"
   }
   

   Pokud se na tento request vrátí odpověď ve formátu …

   {
   	"message": "pong"
   }
   

   … považuje se hook za úspěšně vyřízený. Vrátí-li se cokoliv jiného, je to považováno za neúspěch. V obou případech se tento výsledek ihned zobrazí v UI.

 • Na Appcloudu je implementovaná možnost spouštět pre-release skript.

  • Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že celý release appky probíhá v rámci Appcloudu. To znamená, že aby se pre-release spouštěl, musí obě stage appky musí jako úložiště používat Appcloud.
  • Jak to funguje:
   • Vývojová verze appky v rootu svého zdrojového kódu (např. /srv/production/apps/app_logbook.dev/app/) může obsahovat soubor s názvem mergado_pre_release.
   • Tento soubor se před přepsáním produkční verze verzí vývojovou zkopíruje do root adresáře se zdrojovým kódu produkční verze (např. /srv/production/apps/app_logbook/app/).
   • Zde se soubor spustí, pod uživatelem produkční verze appky. Respektuje se shebang, takže tento skript může být napsaný jak v bashi, tak třeba i v PHP.
   • Release pokračuje až po skončení tohoto skriptu (bez ohledu na výsledek). Pokud tento skript neskončí do jedné hodiny, ukončí se, výsledek se ignoruje a release pokračuje dál.
 • V Developers je nově k dispozici :uk: anglická jazyková verze Mergado Store banneru.

 • Aplikace lze nově označit jako “deprecated”.

  • U “deprecated” appky bude na její stránce v Mergado Store vidět hláška, že již není ve vývoji.
  • Lze nastavit jinou appku, jakožto nástupce, na kterou se u dané hlášky v Mergado Store bude odkazovat.
  • Je to marketing-friendly alternativa k úplnému smazání aplikace.
  • Je k tomu potřeba kontaktovat podporu Mergada.

#23

:ice_cream: Mergado Apps 0.3.19

Release date

18. červenec 2018

Změny

 • MQL má nové operátory CONTAINS a NOT CONTAINS.
  • Příklad:
   {
   	"name": "Product has CZ country in square brackets",
   	"query": "[PRODUCT] CONTAINS \"[cz]\"",
   	"read_only": false,
   	"search_output": true
   }	
   
  • Tyto operátory doplňují původní regulární operátory ~ a !~, které by u výše uvedeného příkladu pravou stranu interpretovaly nikoliv jako čistý text, nýbrž (chybně) jako regulární výraz (buď znak “c” a nebo znak “z”).
 • Pravidlo nastavení dopravy nyní správně vytváří element PRICE_COD pro formát Favi.cz, Favi.sk a Favi.ro.
 • Opravena chyba, kdy převodník na Zboží.cz pomíchával pořadí elementů s obrázky.
 • Opravena chyba, kde Google/Facebook převodník špatně vyplňoval měnu.

#24

:pretzel: Mergado Apps 2.0

Release date

22. srpen 2018

Změny

Vydáváme Mergado API v nové major verzi 2.0.
API je nyní verzováno. V hlavičce Accept je možné zadat požadovanou verzi API, a to v této podobě:

application/mergado-v2+json

Pokud není vyžádána konkrétní verze, použije se výchozí (tj. verze 1). Veškeré změny vycházející z této nové verze jsou sepsány níže.

Změny ve staré verzi Mergado API

 • Endpointy /stats/audits/<id>/ a /stats/audits/<id>/issues statistických auditů mohou obsahovat nový verdict missing_stats.

  • Použije se, pokud ve statistikách chybí hodnota potřebná pro validaci. Např. validátor heureka_price_status vyžaduje hodnotu min_price_2, která však chybí v sortiment reportu z Heureky, pokud produkt prodává jen jeden eshop.
 • Endpointy /products/<id>/stats/ a /projects/<id>/stats/products/ a /shops/<id>/stats/products/:

  • Pole stats.price, stats.heureka_is_alone, stats.heureka_cpc_status, stats.heureka_is_paired, stats.heureka_margin_status, stats.heureka_price_status, stats.heureka_position_status a stats.heureka_profit vždy vrací null (pro zachování alespoň částečné zpětné kompatibility).
  • Přidáno pole heureka_id, které odpovídá poli product_id ze sortiment reportu Heureky.

Změny v Mergado API v2.0

 • Endpointy /shops/<id>/statslogs/ a /statslogs/<id>/

  • Nový typ logů audit nahradil původní typ report.
 • Endpoint /products/<id>/stats/

  • Nově vrací historii statistik (původně vracel statistiky pro jeden den) - vrací se tedy kolekce (seznam) místo jednoho záznamu.
   • Pokud se v URL zašle parametr date, vrátí seznam o jednom prvku, kterým jsou statistiky pro zadaný den.
   • Jinak je možné specifikovat start_date a end_date.
   • Pokud není specifikováno nic, použije se výchozí start_date (měsíc nazpět) a end_date (včerejšek).
  • Úpravy polí:
   • Přidáno pole heureka_id, které odpovídá poli product_id ze sortiment reportu Heureky.
   • Odstraněná pole:
    • price
    • heureka_is_alone
    • heureka_cpc_status
    • heureka_is_paired
    • heureka_margin_status
    • heureka_price_status
    • heureka_position_status
    • heureka_profit
   • Přejmenovaná pole:
    • categorytext :arrow_right: heureka_categorytext
    • delivery_date :arrow_right: heureka_delivery_date
    • heureka_cpc :arrow_right: heureka_feed_cpc
    • heureka_stats_clicks :arrow_right: heureka_clicks
    • heureka_stats_cost_of_sales :arrow_right: heureka_cost_of_sales
    • heureka_stats_cpc :arrow_right: heureka_cpc
    • heureka_stats_sales :arrow_right: heureka_sales
    • heureka_stats_total_cost :arrow_right: heureka_total_cost
    • heureka_stats_total_orders :arrow_right: heureka_total_orders
    • imgurl :arrow_right: heureka_imgurl
    • manufacturer :arrow_right: heureka_manufacturer
    • url :arrow_right: heureka_shop_url
    • heureka_name :arrow_right: heureka_card_name
    • price_vat :arrow_right: heureka_price_vat
    • name :arrow_right: heureka_name
   • Polím cost, is_starter a is_topseller byl přidán prefix mergado_:
    • cost :arrow_right: mergado_cost
    • is_starter :arrow_right: mergado_is_starter
    • is_topseller :arrow_right: mergado_is_topseller
   • Přidána pole Zboží.cz CVS reportu:
    • zbozi_conversion_cost_czk
    • zbozi_conversion_cost_czk_product_detail
    • zbozi_conversion_cost_czk_category_search
    • zbozi_conversion_cost_czk_top_product_detail
    • zbozi_conversion_cost_czk_category_listing
    • zbozi_conversion_cost_czk_search_result
    • zbozi_cpc_czk_product_detail
    • zbozi_cpc_czk_category_search
    • zbozi_cpc_czk_top_product_detail
    • zbozi_cpc_czk_category_listing
    • zbozi_cpc_czk_search_result
    • zbozi_cpc_czk_vat_product_detail
    • zbozi_cpc_czk_vat_category_search
    • zbozi_cpc_czk_vat_top_product_detail
    • zbozi_cpc_czk_vat_category_listing
    • zbozi_cpc_czk_vat_search_result
    • zbozi_conversions_value_czk_product_detail
    • zbozi_conversions_value_czk_category_search
    • zbozi_conversions_value_czk_top_product_detail
    • zbozi_conversions_value_czk_category_listing
    • zbozi_conversions_value_czk_search_result
    • zbozi_conversions_value_czk
    • zbozi_id
    • zbozi_name
    • zbozi_last_known_category
    • zbozi_conversion_rate_product_detail
    • zbozi_conversion_rate_category_search
    • zbozi_conversion_rate_top_product_detail
    • zbozi_conversion_rate_category_listing
    • zbozi_conversion_rate_search_result
    • zbozi_conversion_rate
    • zbozi_cpr_product_detail
    • zbozi_cpr_category_search
    • zbozi_cpr_top_product_detail
    • zbozi_cpr_category_listing
    • zbozi_cpr_search_result
    • zbozi_cpr
    • zbozi_conversions_product_detail
    • zbozi_conversions_category_search
    • zbozi_conversions_top_product_detail
    • zbozi_conversions_category_listing
    • zbozi_conversions_search_result
    • zbozi_conversions
    • zbozi_products_sold_through_zbozi
    • zbozi_direct_conversions
    • zbozi_card_name
    • zbozi_bid_click_through_product_detail
    • zbozi_bid_click_through_category_search
    • zbozi_bid_click_through_top_product_detail
    • zbozi_bid_click_through_category_listing
    • zbozi_bid_click_through_search_result
    • zbozi_bid_click_through
    • zbozi_avg_position_product_detail
    • zbozi_avg_position_top_product_detail
    • zbozi_views_product_detail
    • zbozi_views_category_search
    • zbozi_views_top_product_detail
    • zbozi_views_category_listing
    • zbozi_views_search_results
   • Dále přidána pole z feedu Zboží.cz:
    • zbozi_delivery_date
    • zbozi_categorytext
    • zbozi_max_cpc
    • zbozi_max_cpc_search
    • zbozi_manufacturer
    • zbozi_brand
    • zbozi_shop_url
    • zbozi_imgurl
    • zbozi_price_vat
 • Endpointy /projects/<id>/stats/products/ a /shops/<id>/stats/products/:

  • Stejné změny jako u /products/<id>/stats/.
 • Endpoint /shops/<id>/info/:

  • mergado.output_feed :arrow_right: mergado.output_feed_heureka.
  • mergado.report :arrow_right: mergado.audit.
  • Přidány typy mergado.output_feed_zbozi a zbozi.product_stats_report.

#25

:moneybag: Mergado Apps 2.0.1

Release date

 1. listopdadu 2018

Změny v API

 • Endpointy, které vrací pole entit, budou kromě offset a limit obsahovat total_results, což je celkový počet entit, který odpovídá danému požadavku.
 • Do statistik produktů byl přidán field heureka_actual_cpc, který odpovídá hodnotě elememtnu CPC z Heurekovského sortiment reportu.