🚧 Novinky v platformě pro vývojáře

:cloud: Mergado Apps 0.3.17

Release date

13. červen 2018

Změny

 • Nové atributy pro API endpoint /shops/{id}/stats/ (dokumentace)
  • Atribut heureka_total_sales vrací data o celkových tržbách pro daný e-shop za zvolené období.
  • Atribut heureka_total_orders vrací data celkovém počtu objednávek pro daný e-shop za zvolené období.
  • Issue platformy: Add Heureka sales and orders to /shops/[id]/stats/ #83
 • Endpointy, které vrací statistiky vztahující se na celý eshop, nyní mají scope shop.stats.read
  • /shops/{id}/stats/
   • Změněn scope z project.stats.read na shop.stats.read
  • /products/{id}/stats/
   • Vrací pouze obecné statistiky a statistiky vztahující se k danému projektu
   • project_id se získá podle product_id
   • Obecnými statistikami jsou id, item_id, date, shop, cost, is_starter a is_topseller
   • Pokud by měl být field product_id==null, nevrátí se vůbec.
  • /projects/{id}/stats/products/
   • Vrací pouze obecné statistiky a statistiky vztahující se k danému projektu
   • Pokud se pro daný formát nestahují statistiky, je vrácen prázdný seznam
   • Pokud by měl být field product_id==null, nevrátí se vůbec.
  • /shops/{id}/stats/products/
   • Nový endpoint
   • Vrací statistiky produktů ze všech zdrojů api
  • /projects/{id}/stats/categories/
   • Odstraněn, nahrazen novým endpointem na URL /shops/{id}/stats/categories/
   • Vrací to samé, jako endpoint, který nahrazuje
   • Vyžaduje scope shop.stats.read
  • /projects/{id}/stats/audits/
   • Odstraněn, nahrazen novým endpointem na URL /shops/{id}/stats/audits/
   • Vrací to samé, jako endpoint, který nahrazuje
   • Vyžaduje scope shop.stats.read
  • /stats/audits/{m3shop_id}-{date_id}/
   • Změněn scope z project.stats.read na shop.stats.read
  • /stats/audits/{m3shop_id}-{date_id}/issues/
   • Změněn scope z project.stats.read na shop.stats.read
3 Likes

:ribbon: Mergado Apps 0.3.18

Release date

27. červen 2018

Změny

 • Aplikace nyní mohou používat jiné úložiště, než je Mergado Appcloud.

  • Většina dalších změn, které jsou uvedeny níže, vychází z této změny, která v některých oblastech zásadně mění paradigma, v jakém appky existují a fungují.
  • U appky v Developers je nová stránka Úložiště, kterou může vývojář použít ke správě úložiště zvlášť vývojové a zvlášť produkční verze appky.
   • Defaultní úložiště je vždy Appcloud. Potom lze každé verzi appky nastavovat jiné URL, které Mergado používá:
    1. Při odesílání hook requestů.
    2. Při posílání payloadů na endpointy pravidel appky.
    3. Pro zobrazení IFRAMEů (widget i plná verze) při zobrazování appky v UI.
   • Pokud alespoň jedna verze appky nepoužívá Appcloud úložiště, pak při vytváření nového vydání na stránce Releases není možné spouštět tradiční release proces na Appcloudu.
   • Hook URL musí začínat stejnou URL, jako je Základní URL appky.
   • Lze nastavovat způsob routingu aplikace. Oproti stávajícímu pretty routingu ve stylu:
    .../eshop/1/project/2
    
    … lze nově nastavit i jednodušší routing přes GET parametry:
    .../?eshop=1&project=2
    
 • Přepracovaný a zjednodušený životní cyklus aplikace.

  • Možnost “soběstačných” releasů aplikace.
   • Umožňuje použití pokročilejších CI a CD nástrojů.
   • Aplikace nově nepodléhá tradičnímu cyklickému vývoj-žádost o release-potvrzení podporou-release-vývoj....
   • Nové verze si vývojář řeší a vydává sám, bez explicitního potvrzování podporou Mergada.
    • Pokud vývojová i produkční verze aplikace užívá Appcloud úložiště, lze tradiční “appcloudovský” release spouštět i nadále - při vytvoření nového vydání na stránce Releases v Developers je k dispozici checkbox, který toto zajistí. (Více o této přepracované stránce níže.)
    • Pokud alespoň jedna verze na Appcloudu nesídlí, celý releasovací proces si musí vývojáři řešit sami. To však zároveň vývojářům umožňuje integraci pokročilých build či CI systémů do jejich vývojové workflow. A toto vše je možné, protože…
  • Nově má vývojář aplikace SSH přístup k oběma verzím appky (dříve byl přístup pouze k vývojové verzi).
   • Autoři aplikace tak mají větší kontrolu nad tím, co se s aplikací děje - např. je potřeba mít přístup k logům, je potřeba urychleně vydat fix nějaké chyby, nebo si vývojáři chtějí nakonfigurovat složitější build procesy přes nějaké externí CI nástroje.
   • Tradiční schvalovací proces toto zásadně brzdil či zcela znemožňoval.
  • Informace v Mergado Store se nyní “přelévají” tlačítkem Aktualizovat Store, bez předchozí kontroly podpory (je však o tomto aktu notifikována).
   • Poznámka: Informace se přelejí automaticky i při vytvoření nového release.
  • Přes to všechno má naše podpora v případě potřeby stále možnost zasáhnout a “zlobivou” aplikaci např. skrýt z Mergado Store, či ji u některého subjektu přímo vypnout.
 • Přepracovaná stránka Releases v Developers.

  • Namísto historie stavů mezi vývoj-žádost o release-potvrzení podporou-release-vývoj... jsou nyní na stránce s výdánímí appky vypsané běžné záznamy s novými verzemi aplikace, které vývojář může vytvářet, editovat i mazat.
  • Zatím se tato historie ukazuje jen v Developers a momentálně je především pro interní účely, aby podpora Mergada měla přehled o tom, co se v aplikaci kdy a jak změnilo.
  • V editoru “poznámek v vydání” lze používat Markdown.
 • Přepracované zabezpečení hook requestů ze strany Mergada.

  • V minulosti se o autentizaci hook requestů staral samotný Appcloud. Ten - pro vývojáře zcela transparentně - kontroloval, zda požadavky z Mergada obsahují správnou hodnotu speciální HTTP hlavičky. Pokud request na URL, kde appka přijímala hooky (.../_mergado/hook/), neobsahoval správnou hodnotu příslušné hlavičky, požadavek server vůbec nepustil dál. Protože nově appky mohou sídlit i jinde, než na Appcloudu, tento magický mechanismus se musel přepracovat a zjednodušit.
  • Nově se o autentizaci hook requestů musí starat samotná appka (resp. její vývojáři).
  • Jak to funguje:
   • Každá stage appky má vlastní náhodně vygenerovaný a tajný klíč, tedy Webhook Secret. Tento klíč je k dispozici u appky v Developers.
   • Daný klíč zná jen Mergado a vývojáři appky.
   • Mergado tento klíč posílá v HTTP hlavičce Mergado-Apps-Webhook-Secret u všech requestů, které na appku míří - tj. všechny požadavky na hook endpoint a na endpointy pravidel aplikace.
   • Aplikace by při přijímání requestů na těchto endpointech měla kontrolovat správnou hodnotu tajného klíče - a odmítnout ty požadavky, které ji neobsahují.
   • Takto je zabráněno neoprávněným requestům od třetích stran.
 • Nový hook ping, kterým se v Developers dá jednoduše otestovat funkčnost hook endpointu aplikace.

  • U appky na stránce Přehled v Developers jsou dvě nová tlačítka (pro každou stage jedno), kterým se na hook endpoint appky dá odeslat testovací hook (POST request) v tomto formátu:

   {
   	"action": "ping"
   }
   

   Pokud se na tento request vrátí odpověď ve formátu …

   {
   	"message": "pong"
   }
   

   … považuje se hook za úspěšně vyřízený. Vrátí-li se cokoliv jiného, je to považováno za neúspěch. V obou případech se tento výsledek ihned zobrazí v UI.

 • Na Appcloudu je implementovaná možnost spouštět pre-release skript.

  • Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že celý release appky probíhá v rámci Appcloudu. To znamená, že aby se pre-release spouštěl, musí obě stage appky musí jako úložiště používat Appcloud.
  • Jak to funguje:
   • Vývojová verze appky v rootu svého zdrojového kódu (např. /srv/production/apps/app_logbook.dev/app/) může obsahovat soubor s názvem mergado_pre_release.
   • Tento soubor se před přepsáním produkční verze verzí vývojovou zkopíruje do root adresáře se zdrojovým kódu produkční verze (např. /srv/production/apps/app_logbook/app/).
   • Zde se soubor spustí, pod uživatelem produkční verze appky. Respektuje se shebang, takže tento skript může být napsaný jak v bashi, tak třeba i v PHP.
   • Release pokračuje až po skončení tohoto skriptu (bez ohledu na výsledek). Pokud tento skript neskončí do jedné hodiny, ukončí se, výsledek se ignoruje a release pokračuje dál.
 • V Developers je nově k dispozici :uk: anglická jazyková verze Mergado Store banneru.

 • Aplikace lze nově označit jako “deprecated”.

  • U “deprecated” appky bude na její stránce v Mergado Store vidět hláška, že již není ve vývoji.
  • Lze nastavit jinou appku, jakožto nástupce, na kterou se u dané hlášky v Mergado Store bude odkazovat.
  • Je to marketing-friendly alternativa k úplnému smazání aplikace.
  • Je k tomu potřeba kontaktovat podporu Mergada.
3 Likes

:ice_cream: Mergado Apps 0.3.19

Release date

18. červenec 2018

Změny

 • MQL má nové operátory CONTAINS a NOT CONTAINS.
  • Příklad:
   {
   	"name": "Product has CZ country in square brackets",
   	"query": "[PRODUCT] CONTAINS \"[cz]\"",
   	"read_only": false,
   	"search_output": true
   }	
   
  • Tyto operátory doplňují původní regulární operátory ~ a !~, které by u výše uvedeného příkladu pravou stranu interpretovaly nikoliv jako čistý text, nýbrž (chybně) jako regulární výraz (buď znak “c” a nebo znak “z”).
 • Pravidlo nastavení dopravy nyní správně vytváří element PRICE_COD pro formát Favi.cz, Favi.sk a Favi.ro.
 • Opravena chyba, kdy převodník na Zboží.cz pomíchával pořadí elementů s obrázky.
 • Opravena chyba, kde Google/Facebook převodník špatně vyplňoval měnu.

:pretzel: Mergado Apps 2.0

Release date

22. srpen 2018

Změny

Vydáváme Mergado API v nové major verzi 2.0.
API je nyní verzováno. V hlavičce Accept je možné zadat požadovanou verzi API, a to v této podobě:

application/mergado-v2+json

Pokud není vyžádána konkrétní verze, použije se výchozí (tj. verze 1). Veškeré změny vycházející z této nové verze jsou sepsány níže.

Změny ve staré verzi Mergado API

 • Endpointy /stats/audits/<id>/ a /stats/audits/<id>/issues statistických auditů mohou obsahovat nový verdict missing_stats.

  • Použije se, pokud ve statistikách chybí hodnota potřebná pro validaci. Např. validátor heureka_price_status vyžaduje hodnotu min_price_2, která však chybí v sortiment reportu z Heureky, pokud produkt prodává jen jeden eshop.
 • Endpointy /products/<id>/stats/ a /projects/<id>/stats/products/ a /shops/<id>/stats/products/:

  • Pole stats.price, stats.heureka_is_alone, stats.heureka_cpc_status, stats.heureka_is_paired, stats.heureka_margin_status, stats.heureka_price_status, stats.heureka_position_status a stats.heureka_profit vždy vrací null (pro zachování alespoň částečné zpětné kompatibility).
  • Přidáno pole heureka_id, které odpovídá poli product_id ze sortiment reportu Heureky.

Změny v Mergado API v2.0

 • Endpointy /shops/<id>/statslogs/ a /statslogs/<id>/

  • Nový typ logů audit nahradil původní typ report.
 • Endpoint /products/<id>/stats/

  • Nově vrací historii statistik (původně vracel statistiky pro jeden den) - vrací se tedy kolekce (seznam) místo jednoho záznamu.
   • Pokud se v URL zašle parametr date, vrátí seznam o jednom prvku, kterým jsou statistiky pro zadaný den.
   • Jinak je možné specifikovat start_date a end_date.
   • Pokud není specifikováno nic, použije se výchozí start_date (měsíc nazpět) a end_date (včerejšek).
  • Úpravy polí:
   • Přidáno pole heureka_id, které odpovídá poli product_id ze sortiment reportu Heureky.
   • Odstraněná pole:
    • price
    • heureka_is_alone
    • heureka_cpc_status
    • heureka_is_paired
    • heureka_margin_status
    • heureka_price_status
    • heureka_position_status
    • heureka_profit
   • Přejmenovaná pole:
    • categorytext :arrow_right: heureka_categorytext
    • delivery_date :arrow_right: heureka_delivery_date
    • heureka_cpc :arrow_right: heureka_feed_cpc
    • heureka_stats_clicks :arrow_right: heureka_clicks
    • heureka_stats_cost_of_sales :arrow_right: heureka_cost_of_sales
    • heureka_stats_cpc :arrow_right: heureka_cpc
    • heureka_stats_sales :arrow_right: heureka_sales
    • heureka_stats_total_cost :arrow_right: heureka_total_cost
    • heureka_stats_total_orders :arrow_right: heureka_total_orders
    • imgurl :arrow_right: heureka_imgurl
    • manufacturer :arrow_right: heureka_manufacturer
    • url :arrow_right: heureka_shop_url
    • heureka_name :arrow_right: heureka_card_name
    • price_vat :arrow_right: heureka_price_vat
    • name :arrow_right: heureka_name
   • Polím cost, is_starter a is_topseller byl přidán prefix mergado_:
    • cost :arrow_right: mergado_cost
    • is_starter :arrow_right: mergado_is_starter
    • is_topseller :arrow_right: mergado_is_topseller
   • Přidána pole Zboží.cz CVS reportu:
    • zbozi_conversion_cost_czk
    • zbozi_conversion_cost_czk_product_detail
    • zbozi_conversion_cost_czk_category_search
    • zbozi_conversion_cost_czk_top_product_detail
    • zbozi_conversion_cost_czk_category_listing
    • zbozi_conversion_cost_czk_search_result
    • zbozi_cpc_czk_product_detail
    • zbozi_cpc_czk_category_search
    • zbozi_cpc_czk_top_product_detail
    • zbozi_cpc_czk_category_listing
    • zbozi_cpc_czk_search_result
    • zbozi_cpc_czk_vat_product_detail
    • zbozi_cpc_czk_vat_category_search
    • zbozi_cpc_czk_vat_top_product_detail
    • zbozi_cpc_czk_vat_category_listing
    • zbozi_cpc_czk_vat_search_result
    • zbozi_conversions_value_czk_product_detail
    • zbozi_conversions_value_czk_category_search
    • zbozi_conversions_value_czk_top_product_detail
    • zbozi_conversions_value_czk_category_listing
    • zbozi_conversions_value_czk_search_result
    • zbozi_conversions_value_czk
    • zbozi_id
    • zbozi_name
    • zbozi_last_known_category
    • zbozi_conversion_rate_product_detail
    • zbozi_conversion_rate_category_search
    • zbozi_conversion_rate_top_product_detail
    • zbozi_conversion_rate_category_listing
    • zbozi_conversion_rate_search_result
    • zbozi_conversion_rate
    • zbozi_cpr_product_detail
    • zbozi_cpr_category_search
    • zbozi_cpr_top_product_detail
    • zbozi_cpr_category_listing
    • zbozi_cpr_search_result
    • zbozi_cpr
    • zbozi_conversions_product_detail
    • zbozi_conversions_category_search
    • zbozi_conversions_top_product_detail
    • zbozi_conversions_category_listing
    • zbozi_conversions_search_result
    • zbozi_conversions
    • zbozi_products_sold_through_zbozi
    • zbozi_direct_conversions
    • zbozi_card_name
    • zbozi_bid_click_through_product_detail
    • zbozi_bid_click_through_category_search
    • zbozi_bid_click_through_top_product_detail
    • zbozi_bid_click_through_category_listing
    • zbozi_bid_click_through_search_result
    • zbozi_bid_click_through
    • zbozi_avg_position_product_detail
    • zbozi_avg_position_top_product_detail
    • zbozi_views_product_detail
    • zbozi_views_category_search
    • zbozi_views_top_product_detail
    • zbozi_views_category_listing
    • zbozi_views_search_results
   • Dále přidána pole z feedu Zboží.cz:
    • zbozi_delivery_date
    • zbozi_categorytext
    • zbozi_max_cpc
    • zbozi_max_cpc_search
    • zbozi_manufacturer
    • zbozi_brand
    • zbozi_shop_url
    • zbozi_imgurl
    • zbozi_price_vat
 • Endpointy /projects/<id>/stats/products/ a /shops/<id>/stats/products/:

  • Stejné změny jako u /products/<id>/stats/.
 • Endpoint /shops/<id>/info/:

  • mergado.output_feed :arrow_right: mergado.output_feed_heureka.
  • mergado.report :arrow_right: mergado.audit.
  • Přidány typy mergado.output_feed_zbozi a zbozi.product_stats_report.
2 Likes

:moneybag: Mergado Apps 2.0.1

Release date

 1. listopdadu 2018

Změny v API

 • Endpointy, které vrací pole entit, budou kromě offset a limit obsahovat total_results, což je celkový počet entit, který odpovídá danému požadavku.
 • Do statistik produktů byl přidán field heureka_actual_cpc, který odpovídá hodnotě elememtnu CPC z Heurekovského sortiment reportu.
4 Likes

:lobster: Mergado Apps 2.0.2

Release date

 1. prosince 2018

Změny v API

 • Endpoint shops/id/info:
  • field started_at vrací timestamp, kdy se začal daný zdroj zpracovávat
  • nový field created_at vrací timestamp, kdy došlo k vytvoření tasku, který zpracovává daný zdroj
 • Endpointy shops/id/statslogs a statslogs/id
  • nový field started_at vrací timestamp, kdy se začal daný zdroj zpracovávat
4 Likes

:hammer: Mergado Apps 2.0.3

Release date

 1. prosince 2018

Změny v API

 • Endpointy podporující stránkování pomocí qsargu after:
  • opravena chyba, kdy byly při použití after a limit > 100 vraceny duplicitní záznamy
 • Endpoint /rules/<id>/
  • opravena chyba, kdy při úpravě pravidla nebylo možné odebrat výběr, jakmile už byl jednou přidán
3 Likes

:partly_sunny: Mergado Apps 2.0.4

Release date

30. leden 2018

Změny

4 Likes

Doplněna informace o plánovaném odstranění endpointu /projects/<id>/info/

3 Likes

:sandwich: Mergado Apps 2.0.5

Release date

pondělí 8. 4. 2019 v 15:30

Změny

První část změn byla vydána již před dvěma týdny - jsou popsané zde i s ostatními.

 • Naše API má nový endpoint, který slouží jako proxy pro přístup k Google Analytics. Každá appka si skrz něj může tahat volitelná data z Google Analytics patřící e-shopu, ke kterému má daná appka přístup. (Je potřeba mít OAuth2 scope shop.ga.read.) Požadavky z appek jsou při průchodu naším API autorizované díky přístupům, které má daný e-shop nastavené v klíčence Mergado Keychain.
  • URL: https://api.mergado.com/shops/<id>/google/analytics/proxy
  • Proxy podporuje přístup k Google Analytics API verzím v3 a v4.
  • Request na naše API musí být vždy skrz metodu POST, protože konkrétní podoba požadavku na GA musí být definovaná v těle jako JSON:
   	{
   		"version": "v3",
   		"args": {
   			"ids": "ga:0",
   			"start-date": "2018-01-01",
   			"end-date": "yesterday",
   			"metrics": "ga:pageviews"
   		}
   	}
   
  • Dokumentace bude k dispozici zde: https://mergado.docs.apiary.io/#reference/google
 • Opravili jsme posílání konverzí do GA při zapnutí appky v Mergado Store
 • Do API jsme přidali informaci o tom, jaká konkrétní URL je nastavená jako vstupní feed v administraci Heureka.cz/Heureka.sk.
  • Field heureka_export_url u endpointu https://api.mergado.com/shops/id/stats/.
 • API nově obsahuje informaci o tom, jaký plán je nastavený u plánované synchronizace u konkrétních exportů.
  • Název fieldu: sync_schedule.
  • Příklad:
   ...
   "sync_schedule": {
   	"minute": "50",
   	"hour": "*/1",
   	"day_of_week": "*",
   	"day_of_month": "*",
   	"month_of_year": "*",
   }
   ...
   
  • Endpointy:
   • https://api.mergado.com/shops/<id>/projects/
   • https://api.mergado.com/projects/<id>/
 • Záznamy procesů z historie exportu jsou nyní defaultně řazeny podle políčka started_at.
  • Dříve se řadilo dle finished_at, což však u zatím nedokončených procesů dělalo neplechu.
  • Endpointy:
   • https://api.mergado.com/projects/<id>/applylogs/
   • https://api.mergado.com/projects/<id>/importlogs/
   • https://api.mergado.com/projects/<id>/exportlogs/
 • Nyní je skrz Mergado App IFRAME API (MAIA) možné upravit adresu v URL řádku Mergada tak, že takovou adresu potom lze zkopírovat a opět otevřít s tím, že se změna propíše do URL appky uvnitř IFRAME.
  • Nová metoda Mergado.setAppRoute(string: url_after_base), kde url_after_base představuje část URL která je za base URL appky.
  • To znamená, že např. pokud je styl routování appky nastavený na “Pretty URL”, appka do této metody musí posílat i tu část URL, která specifikuje kontext (tzn. ID projektu/exportu či ID e-shopu).
  • Příklad:
   Mergado.setAppRoute('/eshop/1/project/2/?page=history&number=4');
   
  • Base URL appky se pak potom při sestavování finální URL pro IFRAME doplňuje automaticky.
  • Dokumentace zde: http://mergado.github.io/docs/apps/iframe-api.html
 • V Mergadu je nově možnost vytvořit testovací export.
  • Může si jej aktivovat pouze uživatel vedený jako vývojář pro platformu Mergado. Takový uživatel uvidí tuto možnost na stránce s Nastavením exportu.
  • Počet výstupních položek v takovém feedu není započítáván do celkového počtu položek v e-shopu (z tohoto počtu se počítá částka pro fakturaci).
  • U tohoto exportu nejdou zapínat produkční verze cizích aplikací. Tzn. aby u testovacího exportu mohl uživatel/vývojář zapnout produkční verzi aplikace, musí patřit do jejího vendora (resp. být jejím vendorem).
  • Takový export nemá nastavený CRON a pokus o stažení výstupního feedu je přesměrovaný na feed vstupní. (Tzn. výstupní hodnoty je možné procházet pouze skrze rozhraní Mergada.)
  • Pozn. Je možné, že v rámci institutu testovacích exportů ještě dodatečně omezíme maximální počet položek, které může takový export obsahovat.
 • Nově je v Developers možnost nechat si zobrazit seznam procesů appky v databázi na Appcloudu přes UI.
  • Může pomoci diagnostikovat problémy s appkou - tento seznam procesů je přístupný i v případě, že appka překročí maximální počet spojení do databáze Appcloudu.
4 Likes

:hotdog: Mergado Apps 2.0.6

Release date

pondělí 6. 5. 2019 v 15:30

Změny

 • Opraveny případy, kdy při mazání elementu přes API často nastávala chyba 500.
 • Upraveno chování pole applied_to_all_items přítomné u apply logů tak, aby nabýval hodnoty true v případě, že se pravidla aplikovala na všechny neskryté produkty.
 • Upraveno chování testovacích exportů: Namísto kompletně vypnutého plánovače přegenerování je nyní vypnutý pouze finální export (v rámci automatického přegenerování se přeskočí).
1 Like

:sunrise_over_mountains: Mergado Apps 2.0.7

Release date

čtvrtek 30. 5. 2019 v 16:00

Změny

 • Přidali jsme podporu pro “registrovatelné” Webhooky. Appky mohou požádat o informování o různých eventech probíhajících u subjektů, kde jsou zapnuté.
  • Podporované typy appek jsou project a eshop.
  • V Developers je nová položka v menu: Webhooks, ve které vývojáři mohou svoji appku zaregistrovat k jednotlivým typům webhooků.
  • Aktuálně appka může požádat o odebírání těchto webhooků:
   • process.import.start: Spuštění procesu importu projektu.
   • process.import.finish: Dokončení procesu importu projektu.
   • process.apply.start: Spuštění procesu aplikování pravidel u projektu.
   • process.apply.finish: Dokončení procesu aplikování pravidel u projektu.
   • process.export.start: Spuštění procesu exportu projektu.
   • process.export.finish: Dokončení procesu exportu projektu.
   • control.project.enabled: Zapnutí projektu (poté, co byl vypnutý).
   • control.project.disabled: Vypnutí projektu.
   • control.project.deleted: Smazání projektu.
   • control.project.settings_changed: Nastala změna nastavení projektu.
  • Payload obsahuje ID daného projektu a shopu, do kterého projekt patří. Např.:
   {
   	"action": "process.apply.start",
   	"project_id": 123,
   	"shop_id": 456
   }
   
  • Odebírání stávajících webhooků ping, app.enable, app.disable je nadále natvrdo aktivované pro všechny appky.
 • Pokud se do naší Google Analytics Proxy pošle request bez ID profilu, vyplní se automaticky podle informací z e-shopu.
 • U přepínače pro zapnutí testovacího režimu exportu je doplněná drobná nápověda.
 • Pokud Mergado v rámci aplikování pravidel nějaké appky dostane zpět nevalidní JSON, tak proces skončí s chybou.
  • Předchozí chování bylo takové, že Mergado nic nenahlásilo a nevalidní odpověď se ignorovala.
  • Validní formát je toto:
   {
   	"data": [ ... ]
   }
   
 • Přidali jsme podporu pro vytváření MQL výběrů přímo přes URL adresu v prohlížeči.
  • Lze použít URL ve formě:
   https://app.mergado.com/projects/<id>/queries/?<params>
   … kde <params> představuje tyto GET parametry:
   • mql: MQL podmínka pro výběr.
   • target: Hodnota input (vstup) či output (výstup) podle toho, zda má výběr cílit na vstupní hodnoty a nebo výstupní.
  • Při přístupu na URL tohoto nového systému pro “okamžité MQL výběry” následně proběhne přesměrování na stránku, která v URL obsahuje ID tohoto nového výběru. Takový výběr je dočasný a pokud si jej uživatel do určité doby explicitně neuloží, nedá se spoléhat na existenci výběru s tímto ID.
  • Dočasné - neuložené - výběry jsou po nějaké době odstraňovány.
  • Přístup na URL představující již existující “dočasný výběr” u daného projektu se přesměruje na daný existující výběr - a nebude se vytvářet výběr s novým ID.
  • Příklady:
   • https://app.mergado.com/projects/<id>/queries/?mql=PRICE_VAT > 200
   • https://app.mergado.com/projects/<id>/queries/?mql=PRICE_VAT > 200&target=output
 • Upravili jsme způsob, jakým pracujeme s přihlášením na Heureku. Nyní by se mělo předcházet situacím, kdy se kvůli nevalidním credentials Heureka shopu A znemožní přihlášení k shopu B, který má přihlašovací údaje validní.
 • Získávání informací z Heureky je o něco robustnější - pro vývojáře to znamená lepší dostupnost dat o Heureka shopech z našeho API.
3 Likes
Funkce | Audit XML | Agentury | Nápověda | Blog | Forum | Kontakt