Bug - stránkování se ztratí na menším zobrazení

výběry
náměty

#1

Pokud mám výběr a je tam více položek a mám o něco menší velikost okna, tak se ztratí stránkování.

Místa je tam ještě dost na ně.


#2

Díky. Zadané na vývoj.


#3

This topic was automatically closed 24 hours after the last reply. New replies are no longer allowed.