Dnešní výpadek Mergada - informace a omluva

Dobré ráno. V noci na dnešek mělo MERGADO výpadek. Rád bych se za něj omluvil.

Příčina je na straně našeho dodavatele serverů, společnosti Master internet. Podle aktuálních informací v noci jejich technici prováděli plánovanou údržbu. Ta (jak se zdá) nedopadla zdárně a oni aktuálně vše napravují. Naši infrastrukturu nazývá Master Internet cloudem. My jsme se domnívali, že tento “cloud” má všechny komponenty redundantní tak, že proti výpadku jednotlivých komponent je odolný. Aktuální situace ovšem ukázala, že je tomu jinak. Situaci osobně řeším.

Za komplikace se omlouvám.

1 Like

Doplnění info: aktuálně by měly jednotlivé komponenty Mergada postupně nabíhat. Administrace zatím ještě dostupná není, nicméně ta je podstatné méně, než komponenty jiné. 100% obnovu úplně všeho předpokládá Master Internet kolem cca 10:45.

Děkuji za pochopení.

1 Like

Tak administrace je už dostupná. Byť předpokládám, že některé komponenty ještě mohou zlobit.
Kluci z vývoje to mají na zřeteli.

Děkuji za pochopení.

Díky za průběžné informace :slight_smile:

1 Like

Mně se zdá, že nyní už funguje vše.
Ale vývojáři kontrolují.

Zkontrolováno. Vše by mělo být nyní v pořádku.

3 Likes

This topic was automatically closed after 4 days. New replies are no longer allowed.