Element VAT

Základní informace

Element VAT obsahuje daň z přidané hodnoty (DPH) uvedenou v procentech, např. 21%. Je povinný u zboží s rozdílnou (sníženou) sazbou DPH v Heureka Košíku.

Časté dotazy

  • Jaký formát čísla má mít VAT?
    • Mělo by jít o celé číslo, ideálně i se značkou %, například 21%.
  • Jak upravit VAT, pokud je v něm desetinné číslo, například 0,21?
    • Buď můžete pravidlem typu Přepsat hodnotu změnit na konkrétní sazbu daně nebo pravidlem typu Výpočet vynásobit stem (vzorec v pravidle by byl: %VAT%*100).

Nápověda k elementu VAT

  • K tomuto elementu další nápovědu zatím nemáme, nebývá k němu mnoho dotazů.

Pokud by vás k elementu VAT zajímalo něco konkrétního, napište nám váš dotaz níže do vlákna nebo na e-mail technické podpory.

Co kontroluje Mergado Audit u elementu VAT

  • Zda element VAT neobsahuje nějakou nepovolenou hodnotu, měl by obsahovat sazbu DPH v procentech, například: 21%
  • V návaznosti na element PRICE_VAT audit zkontroluje, zda nechybí ve feedu VAT a zároveň i PRICE_VAT (například když jsou ceny uvedeny v elementu PRICE, tedy bez DPH, tak by ve feedu neměl chybět element VAT).

:bulb: Vyzkoušejte si Mergado Audit XML feedu pro Heureku a pokud se vás některé z těchto chyb elementu VAT týkají, můžete si feed pro Heureku opravit v Mergado Editoru.

:arrow_right: Vyzkoušejte si zdarma Audit cen produktového feedu pro Heureku! Výsledky cenového auditu můžete zlepšit s nástrojem pro automatickou cenotvorbu Pricing Fox :money_with_wings:, který je doplňkovou aplikací k Mergado Editoru.

:ring_buoy: Nebudete-li si vědět rady, stačí kontaktovat naši technickou podporu.