Hodil by se Vám proklik z výběru rovnou do editace pravidla?

výběry
náměty
pravidla

#1

Když jsem v editaci výběru, např. zde:

tak v tabulce s výběry na pravé straně se ukazuje, že tento výběr používají dvě pravidla.

Co říkáte tomu je někde na stránce editovaného výběru zobrazit s možností se prokliknout a dostat ihned na editaci pravidla? V obrázku jsem to naznačil, kde by to třeba mohlo být.
(kdyby s daným výběrem pracovalo hodně pravidel, mohly by se zobrazit jen např. 3 řádky a zbytek by byl schovaný na rozkliknutí)

Byla by to myslím fajn zkratka, jak se rychle dostat do editace pravidla, které zrovna řeším/ladím/kontroluju. :slight_smile:

Uvítal by to ještě někdo další?


#2

Za mne super. Aspoň budu vědět jaké pravidla se na daný výběr nebo produkt vztahují.

Doposud je to dost těžkopádný, jaká pravidla se aplikují na určitý výběr.


#3

Spolu s dnešním novým releasem Mergada (soupis všech změn bude brzy na blogu) byl zohledněn i tento námět.
Na stránce Produkty po zvolení konkrétního výběru je nově vidět, jaká pravidla s tímto výběrem pracují a na jeden klik se do nich dostanete a můžete je např. editovat nebo zkontrolovat. :wink:


#4

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.