Hodil by se Vám proklik z výběru rovnou do editace pravidla?

Když jsem v editaci výběru, např. zde:


tak v tabulce s výběry na pravé straně se ukazuje, že tento výběr používají dvě pravidla.

Co říkáte tomu je někde na stránce editovaného výběru zobrazit s možností se prokliknout a dostat ihned na editaci pravidla? V obrázku jsem to naznačil, kde by to třeba mohlo být.
(kdyby s daným výběrem pracovalo hodně pravidel, mohly by se zobrazit jen např. 3 řádky a zbytek by byl schovaný na rozkliknutí)

Byla by to myslím fajn zkratka, jak se rychle dostat do editace pravidla, které zrovna řeším/ladím/kontroluju. :slight_smile:

Uvítal by to ještě někdo další?

Za mne super. Aspoň budu vědět jaké pravidla se na daný výběr nebo produkt vztahují.

Doposud je to dost těžkopádný, jaká pravidla se aplikují na určitý výběr.

2 Likes

Spolu s dnešním novým releasem Mergada (soupis všech změn bude brzy na blogu) byl zohledněn i tento námět.
Na stránce Produkty po zvolení konkrétního výběru je nově vidět, jaká pravidla s tímto výběrem pracují a na jeden klik se do nich dostanete a můžete je např. editovat nebo zkontrolovat. :wink:

1 Like

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.