🐮 Jak funguje pravidlo Odstranit XML element

Cílem těchto řádek za zaznamenat know-how o tom, jak funguje v aplikaci Blending Bull Pravidlo Odstranit XML element i s obsahem.

Cíl pravidla

Cílem bylo zjednodušit mazání elementů z XML souborů. Blending Bull zpracovává soubor na úrovni znaků. Obsah neukládá do databáze. Je tedy podstatné, jak znaky zpracuje. XML elementy lze přitom zapsat různými způsoby. Ukážeme si příklady zápisů elementů, které pravidlo dokáže odstranit.

Fungování pravidla

Zjednodušeně lze fungování pravidla zapsat jako regulární výraz:

<ELEMENT(?: [\s\S]*?>|>)[\s\S]*?<\/ELEMENT>

kde uživatel jako ELEMENT zadá název elementu. Fungování lze, pro hrubou představu, vyzkoušet na Regex101.com. Pravidlo smaže tyto typy zápisů elementů:

Text na jednom řádku

Pravidlo odstraní text bez řádkových zlomů. Např. po úpravě pravidlem zarovnat XML do tabulky.

<ELEMENT>Libovolný text</ELEMENT>

Text na více řádcích

Text může obsahovat řádkové zlomy či bílé znaky na začátcích řádk atp. Pravidlo odstraní element celý.

<ELEMENT>
  Libovolný text
</ELEMENT>

Zanoření elementy

Zanořené elementy smaže Blenduing Bull celé. Zadáním elementu ELEMENT smaže pravidlo také elementy SUBELEMENT1 a SUBELEMENT2 i s obsahem, viz příklad níže.

<ELEMENT>
  <SUBELEMENT1>Libovolný text</SUBELEMENT1>
  <SUBELEMENT2>Jiný text</SUBELEMENT2>
</ELEMENT>

Element s parametry

Zadáním názvu elementu ELEMENT se smaže element s obsahem i když obsahuje v první špičaté závorce parametry, viz příklad níže.

<ELEMENT parameter_1="abc" parameter_2="def">Libovolný text</ELEMENT>

Náhled pravidla

1 Like