Jak se změní tarif při snížení/zvýšení počtu položek ve feedu?

Tarif se nastaví po registraci a nahrání feedu automaticky podle počtu položek (počítá se jako součet všech položek ve všech výstupních feedech, viz předchozí otázky).

V případě, že se počet položek zvýší (a dosáhne tím dražšího tarifu), či sníží (a dosáhne tak tarifu nižšího), není nás na to potřeba upozorňovat - změníme vám ho automaticky na konci měsíce spolu s další fakturací (viz Ceník).