Jak seřadit elementy?

V MERGADO 2 naleznete spoustu užitečných novinek. Jednou z nich je nové tlačítko Seřadit na stránce Elementy.

Seřazení elementů můžete využít pro vaše vlastní potřeby, přehled nebo kvůli požadavkům formátu či jiného systému, který zpracovává váš feed.

Jak seřadit elementy?

Pokud formát vyžaduje striktní pořadí elementu není standardně zpřístupněno tlačítko seřazení, pouze možnost Seřadit podle specifikace. Aktuálně striktní pořadí vyžaduje pouze formát Shoptet - kompletní. Na případnou změnu pořadí u formátu upozorňujeme. Formát pak váš feed pravděpodobně nepříjme.

Seřazení se projeví ve feedu až po přegenerování!

3 Likes