Jak v pravidle Hromadné přepisování dle hodnot použít přesnou shodu?

Na technické podpoře k MERGADO Editoru občas přijde dotaz na to, jak v pravidle typu Hromadné přepisování dle hodnot na levé straně pravidla vyhledávat v režimu přesné shody a nikoliv jako obsahuje text.

Řešením je hledat jako regulární výraz (tj. zatrhnout příslušný checkbox) a použít regulární značky pro začátek ^ a konec $ řetězce.

Ukázka vyhledávání v režimu přesné shody:

Regulární výraz by se dal interpretovat jako:
Od začátku řetězce (hodnoty elementu) je pouze tento text a pak je konec řetězce (konec hodnoty elementu. :slight_smile:

1 Like