🐺 Jaká data zpracovává PPC Wolf (ochrana soukromí)

Aby mohl PPC Wolf vytvořit reklamní kampaně v Google Ads či Skliku, potřebuje zpracovat vaše data. Zde vysvětlím jaká data to jsou. Obecně lze říct, že veškerá data, která PPC Wolf zpracovává, vidíte v jeho administraci. Na pozadí neukrývá žádná tajemství.

Konkrétní představu si uděláte po projití průvodce tvorbou nové kampaně. Z něj bude zřejmé, jaká data PPC Wolf zpracuje a co s nimi udělá.

Mergado API

V průvodci tvorbou kampaně definujete z jakého exportu má data načítat, jaké proměnné (elementy) má zpracovávat. Obsah proměnných je zpracován až při použití pro tvorbu kampaně. Pokud zakliknete, že chcete použít např. element PRICE_VAT ale nevytvoříte z něj žádný inzerát, žádné klíčové slovo aj. hodnoty tohoto elementu PPC Wolf nenačte.

PPC systémy

Propojení je přímo mezi PPC Wolfem a daným PPC systémem. Data se neukládají do Mergada ani do jiných aplikací. Data se začnou předávat až po tom, co uživatel PPC systém napojí a vytvoří první kampaň pro tento systém.

PPC Wolf ukládá data pro správu kampaní které vytvořil. O ostatní kampaně se nezajímá.

Google Ads API

 • Informace o spojení (API klíče, ID účtu do kterého se budou data posílat…)
 • Seznam rozpočtů z Google Ads - jsou potřeba pro tvorbu kampaní, ukládá se pouze seznam
 • Seznam biddingových strategií - jsou potřeba pro tvorbu kampaní, ukládá se pouze seznam,
 • Informace o reklamních kampaních, sestavách, inzerátech, klíčových slovech… které uživatel vytvoří v PPC Wolfovi. Ostatní kampaně PPC Wolf ignoruje.
 • Odpovědí Google Ads API - pro opravu případných chyb. Vidíte v administraci PPC Wolfa.

:bulb: PPC Wolf nezpracovává statistiky o výkonu kampaní, účtu a podobně.

Sklik API

 • API klíč pro spojení
 • Informace o reklamních kampaních, sestavách, inzerátech, klíčových slovech… které uživatel vytvoří v PPC Wolfovi. Ostatní kampaně PPC Wolf ignoruje.
 • Odpovědí Sklik Ads API - pro opravu případných chyb. Vidíte v administraci PPC Wolfa.
 • Statistiky výkonu inzerce nezpracovává.

Co se stane s daty po vypnutí PPC Wolfa

Po vypnutí PPC Wolf uložená data smaže. Cílem je ochrana dat uživatelů. Nechceme ukládat data, která nejsou pro práci PPC Wolfa zapotřebí. Na to je třeba myslet při vypínání PPC Wolfa. Smazaná data ze zálohy neobnovujeme.

Další informace

 • Vaše data jsou “vaše”. Autoři PPC Wolfa je neposkytují žádné cizí osobě.
 • Při práci s inzeráty, klíčovými slovy, sestavami PPC Wolf respektuje chování PPC systémů. Ty položky obvykle deaktivují, ale smazané nejsou. PPC Wolf se chová podobně. To aby dokázal své informace s těmi v PPC systému spárovat, a pokud se např. daná sestava opět aktivuje, dokázal ji aktivovat a nevytvářel novou.
 • Data PPC Wolfa jsou zálohována. Zálohy pokrývají dobu nezbytně nutnou pro bezpečnost aplikace a jsou určeny pro obnovu v případě poruchy. Nejsou zpracovávány pro datamining či něco podobného.
 • Domény, které PPC Wolf využívá:
  • https://app.ppcwolf.com/ na této doméně běží jádro aplikace. Uživatel s ní nejspíš do styku nepřijde nebo jen zřídka. To proto, že aplikace je dostupná v prostředí administrace Mergada.
  • https://store.mergado.com/detail/ppcwolf/ je výchozí stránka aplikace v Mergado Store. Najdete zde informace o aplikaci, možnost aplikaci zapnout či vypnout.