🐮 Kolik stojí Blending Bull

Byla na to otázka další dotazy přišly e-mailem na podporu, tak odpovím zde v souvislostech.

Cena Blending Bull

:information_source: Blending Bull stojí 286 Kč/měsíc.
Cenu fakturuje MERGADO. Vztahují se na ní MERGADO slevy za platbu na 6 a 12 měsíců viz Mergado ceník.

Co je v ceně

V ceně je neomezený počet souborů, neomezený počet datových zdrojů. Datové zdroje nejsou omezovány na domény ani jiným způsobem. Uvedená cena je konečná.

Blending Bull a agentury

Teoreticky by mohla nastat situace, kdy marketingová agentura (nebo někdo jiný) bude spravovat desítky klientů v jedné instanci Blending Bull. Technicky to nastat může. Silně to však nedoporučuji. Je vhodné, aby data byla na e-shopu té společnosti, která data dále využívá. Pokud by např. došlo k rozchodu agentury s klientem, je vhodné aby Blending Bull i s nastavením a daty zůstal v rukou klienta.

1 Like