🐦 Výhody napojení maloobchodníků k datům velkoobchodu přes Symlink Stork

Řada prodejců pro své maloobchodní partnery připravuje data s katalogem zboží v Mergadu. Někteří ke sdílení XML feedů s malobchodníky používají Symlink Stork. Rád bych se podělil o podrobnosti.

Kdo řeší předávání dat

Každý, kdo dodává zboží jiným prodejcům. U nás jde jak o vendory, kteří jsou např. oficiálním zastoupením dané značky na :czech_republic: :slovakia: trhu, tak o běžné e-shopy, které část zboží prodávají i jiným prodejcům. Jde jak o velké společnosti, tak o malé prodejce.

Jak se data předávají

Velkoobchodník připravuje jeden či více feedů s daty. Obvykle XML feed z Mergada. Pokud je feedů více, někdy je sortiment rozdělen např. po kategoriích, jindy pro různé skupiny maloobchodníků. Zde lze řešit např. různé cenové hladiny. To můžete ovšem řešit i v jednom feedu. Ten je pak transparentní a je na partnerovi, který ví, do jaké skupiny prodejců patří, aby data určená pro něj zpracoval. Samotná příprava dat je na delší povídání přesahující tento příspěvek. Napíši o ní jindy. Dále se zaměřím na propojení.

Přístup maloobchodníka k datům

Velkoobchod může poskytnout maloobchodním partnerům adresu XML feedu napřímo. Nebo použít Symlink Stork. Symlink Stork lze použít jak pro XML feedy z Mergada, tak pro soubory z jiných systémů, i jiné typy souborů. Jde de facto o “překladač adresy”. Na konci může být ledasjaký obsah.


Schéma role odkazů Symlink Stork v přístupu maloobchdníku k datům velkoobchodníka.

Jak vytvořit odkazy

Doporučuji pro každého maloobchodníka vytvořit vlastní odkaz. To vám umožní:

  • V budoucnu zakázat přístup k datům. Aniž by to ovlivnilo jiné maloobchodníky.
  • Změnit vstupní datový feed, aniž by musel maloobchodník něco měnit.
  • Sledovat, jaký systém a jak často data stahuje.
  • Zakázat přístup podezřelému systému.
  • Povolit přístup jen systému, který vy schválíte.

Podívejme se na jednoltivosti podrobněji.

Zakázat přístup k datům

Ze schématu je zřejmé, že pokud bude mít maloobchodník vlastní odkaz, můžete odkaz smazat. Maloobchodník nezná adresu datového souboru, a tak se k němu nedostane. To se může hodit např. při ukončení spolupráce

Zakázat přístup podezřelému systému

Může nastat situace, že v historii přístupů na odkaz uvidíte systém, který by zde být neměl. V takovém případě mu můžete vytvořit personu a té přístup zakázat. Ostatním bude odkaz nadále fungovat. Takovým systémem by mohl být např. nějaký web, skladový systém, který se vám nezdá, že by byl daného maloobchodníka a podobně. Pokud by šlo o omyl, můžete následně zákaz přístupu zrušit.

Povolit přístup jen vybranému systému

Navazuje na předchozí situaci. Pouze je přístup na odkaz zakázán všem. Vy konkrétní systém povolíte. Myslete na to, že pokud zakážete přístup všem a povolíte jen vybrané persony, může se stát, že zakážete přístup i lidem, kteří by dotazem na URL v prohlížeči chtěli prověřit funkčnost odkazu či data ručně zkontrolovat. Záleží, jak personu definujete. O definování person si někdy napíšeme podrobněji.

Změna datového zdroje bez změny odkazu u maloobchodníka

Můžete “prohodit” datové zdroje, aby maloobchodník něco měnil u sebe. Prostě mu “jeho” odkaz začne vracet jiný datový zdroj.

Analytika přístupů maloobchodníka

Viz. první schéma. Když odkaz funguje, v jeho historii můžete číst, jaké persony na něj přicházejí, jak často, v jakých časech. To se může hodit např. při řešení technických problémů. Pokud se maloobchodník např. diví, že ve svém systému nemá data o vašem novém zboží, vy můžete nahlédnout do historie jeho odkazu. Když zde uvidíte, že si data stáhl jeho systém naposledy před měsícem, bude jasnější, kde příčinu hledat :wink:


Náhled historie přístupů na odkaz.

Proč Symlink Stork použít

Výhody jsou zřejmé z bodů výše. Dále je podstatné, že:

  • Lze odkazy nasadit na různé systémy. Nejen na Mergado.
  • Přístup do administrace Symlink Stork může mít více uživatelů.
  • Používání Symlink Stork není vázáno na exporty v Mergadu. Stačí e-shop, a ten je zdarma.
  • Nasazení je rychlé a snadné. Začít můžete ihned.
1 Like