🐮 Mime type / Media type / Content-type - co to je a co to znamená pro uživatele

Media type, dříve označovaný jako mime type či content-type, je hlavička souboru v síťové komunikaci mezi počítači. My uživatelé ji obvykle nevidíme. Tedy dokud nám nezačne někde dělat trable.

Co je mime type

Mime type je hlavička souboru. Určuje jeho typ. Např. text/csv pro CSV soubory (feedy), text/xml pro XML feedy, image/png pro obrázky PNG atp. Tuto hlavičku posílá webový server a běžný uživatel ji nevidí.

Problémy s mime type

V naší praxi narážíme na mime type zřídka. Pokud na něj narazíme, obvykle proto, že cílový systém nechce načíst zdrojový soubor - XML či CSV feed. K tomuto mohlo docházet u výstupních souborů z aplikace Belnding Bull. Příčina byla v tom, že URL datových souborů neměla koncovku. Mime type odesílá webový server. Zjednodušeně lze říci, že pokud chceme v hlavičce posílat mime type např. text/xml, musí soubor mít příponu .xml. Toto Blending Bull do verze 4.2 včetně nepodporoval. Příčinou byl fakt, že změnou mime type uživatel změní i URL souboru. Sám pro svou činnost mime type nepotřebuje. A situace, kdy cílový systém neuměl soubor načíst, byly vzácné.

Podpora mime type

:green_apple: Mergado

Mergado mime type podporuje. Není třeba nic nastavovat. Informace je součástí definice formátu exportu.

:cow: Blending Bull

Ve výchozím nastavení není mime type uveden. V průvodci založením souboru však může uživatel mime type definovat. Na výběr jsou: XML, CSV, JSON, TXT, TSV.

Další informace