:bidding: Nastavení cen za prokliky

Popis


Toto pravidlo umožňuje dynamicky chytře nastavovat vyhledávači zboží vámi nabízené ceny za proklik na váš e-shop. Nabídka vhodné ceny za proklik je velmi důležitá pro dobré výsledky inzerce.


Toto pravidlo muže fungovat dvěma způsoby:

  • Podle minimální ceny prokliku : Pravidlo zohlední minimální ceny za proklik pro zboží v jednotlivých kategoriích a vy můžete navýšit tuto cenu o libovolnou částku.

  • Podle ceny zboží : Zde si určíte procentuální hodnotu z ceny zboží, kterou chcete nabídnout za proklik. Na konkrétním případě to bude vypadat tak, že produkt za 500 Kč bude při nastavení CPC u tohoto pravidla na 1% nabízet cenu za proklik 5 Kč .

:bidding:

 
Pozn.: Pokud bude hodnota nabídky nižší, než je podle vyhledávače zboží přípustná výše v dané kategorii, nastaví se automaticky minimální validní hodnota.