Pravidla

Pravidla

V tomto příspěvku se dozvíme:

Co jsou to pravidla?

Naše chytrá pravidla jsou jeden z nejdůležitějších nástrojů MERGADO Editoru. Pomocí konkrétních pravidel, výběrů a elementů upravíte data podle vašich potřeb nebo potřeb zbožových srovnávačů, marketplaces, webů, dodavatelských aplikací nebo dalších platforem.

Pravidla dělíme do čtyř skupin:

 • Pravidla vytvořená Editorem (např. Převod MERGADO XML [CZ] → Heureka.cz –⁠ produktový [CZ])
 • Pravidla aplikací (např. Bidding Fox - INPUT)
 • Uživatelská pravidla (např. Změna parametru barva)
 • Pravidlo manuálních změn

Příklady jsou z obrázku níže.

Různé typy pravidel je pak možné měnit. Například pravidla vytvořená MERGADEM nelze kopírovat, můžete je pouze smazat. Naopak uživatelská pravidla můžete vypnout, duplikovat nebo smazat.

Co vidím na stránce Pravidla?

Stránku Pravidla můžeme rozdělit do několika sekcí:

 1. Vyhledávání
  Zde můžete vyhledat pravidla dle názvu, konkrétního typu nebo elementu, se kterým pracují. Případně vyhledat pouze aktivní pravidla.
 2. Seznam pravidel
  Zde vidíte pravidla, která se neustále aplikují ve vašem projektu. Některá pravidla jsou vytvořena z naší strany nebo ze strany aplikací.
 3. Aplikovat pravidla
  Tlačítko které vám umožní změnit data pouze v Editoru. Nepřegeneruje data do výstupního feedu.
 4. Nové pravidlo
  Přes toto tlačítko můžete vytvořit nové pravidlo. Pokud už máte pravidlo vytvořené v jiném projektu, můžete jej importovat pomocí možnosti - importovat pravidlo.
 5. Možnosti úprav pravidel
  Seřadit –⁠ Umožní seřadit pravidla. Pozor, na pořadí záleží. Viz níže.
  Vypnout –⁠ Vypne konkrétní pravidlo
  Upravit –⁠ Dostanete se do editace pravidla
  Duplikovat –⁠ Zkopíruje pravidlo. Duplikát je pod originálem.
  Smazat –⁠ Smaže pravidlo
  Plán –⁠ Naplánuje pravidlo na konkrétní čas

Jak vytvořit nové pravidlo?

 1. Zadej název
 2. Vyber typ pravidla
 3. Zvol výběr(y)
 4. Vyber element, který se má upravit
 5. Zadej nový obsah

Pozn. Formulář pravidel se mění podle typu pravidla. Např pravidlo přepsat vypadá jinak než pravidlo datového importu nebo nastavení ceny dopravy.

Seznam pravidel

MERGADO nabízí velkou řadu typů pravidel. Názvy poukazují na to, co vlastně potřebujete s daným elementem či výběrem udělat. Např. Potřebujete skrýt produkt, protože jej dodavatel už nedodává - použiji pravidlo Skrytí produktu. Potřebuji nastavit dopravu –⁠ použiji pravidlo Nastavení ceny dopravy.

TIP: Nové typy pravidel budeme postupně přidávat.

Seznam pravidel:

TIP: Jak jednotlivá pravidla použít naleznete ve vlastních článcích.

Co je dobré vědět?

Pořadí

Na pořadí pravidel záleží. Pravidla se aplikují odshora dolů. U pravidla naleznete číslo, které ukazuje kolikáté je v pořadí aplikace pravidel. Můžete tedy pracovat už i s upravenými daty.

Aplikace

Aplikace z MERGADO Store vytváří pravidla. Tato pravidla nemůžete vypnout, editovat ani duplikovat. Můžete je pouze smazat. Pro případ, kdy potřebujete prvně zpracovat data v aplikaci a pak s nimi pracovat až v Editoru, můžete změnit pořadí pravidla dané aplikace.

Nové pravidlo lze importovat

Pravidlo lze i importovat z jiného projektu. Přes tlačítko –⁠ Importovat pravidlo v jednoduchém formuláři zvolíte z jakého e-shopu a projektu chcete import provést. Hodí se v případě, že už máte v jiném e-shopu vytvořené sofistikované pravidlo a nechce se vám vytvářet od začátku.

Aplikace pravidel

Aplikace pravidel představuje pouze část celého přegenerování dat. Aplikace změní pouze data v MERGADU. Do výstupního feedu se tato data dostanou až po kompletním přegenerování. Aplikování pravidel je vhodné například pro případy, kdy si potřebujete zkontrolovat nebo otestovat vaše úpravy před samotným vygenerováním do výstupního feedu.

Aplikování pravidel jen na sledované produkty

MERGADO umožňuje také pravidla aplikovat pouze na sledované produkty. Sledování produktu nastavíte v detailu produktu v záložce Průchod pravidly.

Pokud tak učiníte, můžete přes možnost Aplikovat pravidla –⁠ Aplikovat jen na sledované, aplikovat pravidla pouze na sledované produkty. Urychlíte tím proces kontroly či testování na konkrétním produktu v případě, že váš feed obsahuje velké množství produktů.

Plánovat pravidlo

Pravidlo můžete také naplánovat. Plánovač pravidel naleznete v sekci Plán u každého pravidla pak máte možnost plánovat pravidla. Plánovač pravidel umožňuje nastavit časy, kdy se má dané pravidlo aplikovat anebo kdy se má přeskočit. Můžete tak například nastavit, že pravidlo, které se vztahuje k nějaké časově omezené slevové akci, se bude aplikovat jen v konkrétním rozmezí datumů (např. Black Friday, nebo před Vánocemi), nebo třeba prostě jen přes víkend.

Shrnutí

 • Co jsou to pravidla?
  Pravidlo je nástroj pro úpravu dat.
 • Kolik Editor nabízí pravidel?
  Mnoho. Každé ke svému konkrétnímu účelu. Stačí se řídit jednoduchou poučkou. Chci něco přepsat –⁠ použiji pravidlo Přepsat, potřebuji upravit údaje ve větším množství nebo pro více hodnot –⁠ zvolím hromadné pravidlo.
 • Co dělá aplikace pravidel?
  Aplikování pravidel pouze mění data v Editoru. Pro vyexportování dat je potřeba plné přegenerování.
 • V jakém pořadí se aplikují pravidla?
  Odshora dolů.

Pravidla v Mergadu představují způsob, jak na produkty aplikovat hromadné úpravy. Jednotlivá pravidla se dají aplikovat na všechny produkty ve vašem feedu, nicméně mnohem častěji jsou pravidla využívána v kombinaci s výběry, díky nimž můžete specifikovat, na jaké produkty se má aplikovat které pravidlo.

Tip: Pravidlo můžete vytvořit na stránce Pravidla stisknutím tlačítka VYTVOŘIT PRAVIDLO .

Tip 2: Podívejte se na videonápovědu k práci s pravidly: