🌟 Novinky a release v Mergadu

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 30. 9. 2020 v 15:30

Novinky

 • Podporujeme nový formát :de: Moebel24.de CSV
 • Do pravidla Nastavení cen za dopravu jsme přidali Balíkovnu pro formát :czech_republic: Zboží.cz

Opravy

 • U :world_map: Google Nákupů se občas vyprázdnil element LINK. Nyní se to stávat nebude
 • Opravili jsme možné pády při při nahrání CSV souborů do Mergada, které neměly kódování utf-8
 • Vyřešili jsme drobnou chybu s duplikací řádků v pravidle Najít a nahradit
 • :wrench: Další drobné opravy a vylepšení

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 15. 10. 2020 15:30

Novinky

 • :star: Umíme nové formáty:
 • Doplněná :eu: EU verze pro formát Geizhals.eu.
 • Zrevidovali jsme formát :poland: Ceneje.pl a aktualizovali jeho specifikaci.
  • Např. pro elementy, které to vyžadují, jsme přidali obalení do CDATA.
 • U výstupního formátu UPgates nyní z Mergada neexportujeme elementy PRODUCT_DISCOUNT_REAL, PRICE_WITH_VAT, PRICE_WITHOUT_VAT, CURRENCY, PRODUCT_IDa VARIANT_ID, které UPGates neimportuje.
 • :candy: V pravidlu najít a nahradit (které od vydání tohoto článku získalo možnost specifikovat více najít:nahradit párů v rámci jednoho pravidla) se za potvrzenou našeptanou proměnnou přidávala “nepříjemná” mezera, která ovlivňovala hledání výrazu. Toto je nyní opraveno.
 • :hocho: Nyní budeme při importu vstupních dat ignorovat elementy s atributy, které mají příliš dlouhé hodnoty - a takové elementy sjednotíme do jednoho elementu bez atributů.
  • Konkrétně pokud např. název elementu nazev_elementu(attr1=hodnota1;attr2=hodnota2)|číslo překročí délku 100 znaků, element importujeme ve formě nazev_elementu|číslo.
  • Elementy délkou názvu přesahující 100 znaků se do této chvíle importovaly useknuté a pří exportu výstupního feedu způsobovaly chyby. :sweat:
 • :gear: :heart: Věnovali jsme hodně času zkoumání cest, jak optimalizovat spolupráci Mergada s appkami třetích stran při aplikování pravidel.
  • Výsledkem jsou změny, které podle našich benchmarků mohou výrazně zrychlit aplikování pravidel appek i našich převodníků vstupních/výstupních formátů.
  • :green_apple: Míra zrychlení je dle našich měření násobná, nicméně zde záleží na mnoha parametrech (např. umístění pravidla appky či převodníku v seznamu pravidel či zda před těmito pravidly jsou nějaká pravidla mířená na výběry na výstup).
 • Množství dalších menších změn a oprav.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 29. 10. 2020 15:30

Novinky

 • :star2: Naučili jsme se import a export z Google Sheets.
  • Pro import dat použijte URL vaší tabulky a povolte její sdílení. Výsledný export potom umožní nahrát Váš feed na Google Drive. Více se dozvíte v článku, který pro vás aktuálně připravujeme. :green_apple:
 • Vytvořili jsme nové, aktualizované formáty pro všechny jazykové verze formátu Shopalike CSV.
 • :apple: Na stránce Produkty přibyly dvě nové možnosti výpisu produktů:
  • Jen sledované produkty.
  • Jen skryté produkty.
 • Nově již nepůjdou vytvořit nové projekty s formáty Spartoo.at, Designforumshop.de, Pricerunner.de a Pricerunner.at, které již neexistují.
 • Do historie projektu se nově budou zapisovat i události, kdy bylo nějaké pravidlo upraveno appkou třetí strany. :clamp:
 • :gear: Optimalizovali jsme získávání náhodných hodnot elementů, které se používají pro testování regulárních výrazů při vytváření či úpravě proměnných.
 • :gear: Optimalizovali jsme stahování hodnot elementů do CSV u velkých projektů - u elementů se statisíci hodnotami toto mohlo občas padat na chybě.
 • Na stránce Elementy je u každého elementu vedle počtu unikátních výstupních hodnot nově i počet unikátních hodnot na vstupu.
 • Na hlavní stránce s přehledem shopů se nyní u každého projektu zobrazuje vstupní i výstupní formát a počet aktivních pravidel.
 • Už by se nemělo dít, že - přestože v Mergadu produkty reálně jsou - na dashboardu projektu se počet naimportovaných položek zobrazuje jako nula.
 • :toolbox: Po uložení výběru na stránce Produkty se mohlo stát, že se nezobrazoval správný počet položek v daném výběru. Toto je nyní opraveno.
 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme duplikaci projektu, která nemusela proběhnout zcela úspěšně, pokud v projektu bylo pravidlo najít a nahradit.
 • :ribbon: Opravili jsme chybu v převodnících custom formátu, která mohla způsobovat, že se v projektu při každém aplikování pravidel “množily” nové elementy. :cold_sweat:
 • :candy: Čas jsme věnovali dalším optimalizacím - tentokrát jsme si na paškál vzali proces exportu.
  • Ten by měl nově být rychlejší a stabilnější při zpracování projektů, které mají mnoho (desetitisíce, statisíce) elementů, pokud u jednotlivých produktů mají tyto elementy prázdnou hodnotu.
 • Zkoumáme příčiny a možná řešení problémů s infrastrukturou, které se v poslední době začaly objevovat.
 • A další drobná vylepšení a opravy.

Novinky kolem auditů :spiral_notepad:

 • Vedle odkazu na audit feedů jsme do postranního panelu přidali nový odkaz na audit obrázků.
 • Audit feedu nyní u elementu G:PRODUCT_TYPE podporuje entitu > jako validní oddělovač kategorií.
 • Nově umíme auditovat i feedy zabezpečené přes basic HTTP authentication (jednoduché ověření přístupu).
  • Tzn. nově umíme zpracovat feedy s URL ve formě https://jmeno:heslo@www.nejaky-shop.cz/feed.xml.
 • Množství textů kolem výsledků auditů prošlo úpravami a korekcemi.

Platforma :wrench:

 • Na endpointu /shops/<shop_id>/stats/sources/ nově poskytujeme čtyři nové typy zdrojů:
  • shop_reviews_export_url
  • product_reviews_export_url
  • shopping_cart_overview_report_url
  • shopping_cart_stats_report_url
 • Při úpravě pravidla přes API se tento event nově zapíše do historie projektu.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

8 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 11. 11. 2020 15:30

Novinky

 • :star2: Naučili jsme se nové formáty:
 • :candy: Vylepšené UX: Chytré vkládání víceřádkových hodnot ze schránky nyní podporujeme i u pravidla Hromadné přejmenovaní dle hodnot. :star_struck:
 • :spiral_notepad: Nově mají vlastní stránku Historie i samotné e-shopy.
  • Zde budou zaznamenané důležité změny týkající se samotných e-shopů v Mergadu.
  • Prozatím ukládáme informace o těchto událostech:
   • Vytvoření projektu, smazání projektu, vypnutí projektu a zapnutí projektu.
   • Vytvoření spojení v Keychainu, odstranění spojení v Keychainu.
   • Posílání pozvánek k přístupu do e-shopu v Mergadu.
   • Zapínání a vypínání appek vázaných na e-shop.
 • :abacus: Vylepšili jsme export do Google Sheets, kterému nyní nevadí, pokud jsou názvy listu v jiném jazyce (např. Hárok1 namísto Sheet1).
 • :articulated_lorry: Opravili jsme zohledňování nulových hodnot při výpočtu nejlevnější možnosti dopravy. Doprava s hodnotou 0 bude nyní při převodu na jiný formát (např. z Heureka.cz) vyhodnocena jako nejlevnější.
 • :cherries: Vylepšili jsme převodník formátů v případech, kdy je výstupní element možné naplnit z více kandidátních elementů na vstupu.
  • Nyní se použije hodnota prvního neprázdného kandidátního elementu. Dříve se používal pouze první kandidátní, přestože ten hodnotu obsahovat nemusel (avšak další kandidát již třeba hodnotu měl).
 • :hammer_and_wrench: Ošetření: Pokud hodnota atributu nějakého elementu obsahovala svislítko |, které Mergado jinak používá jako oddělovač vícenásobných a zanořených elementů, takový element způsoboval chyby při exportu výstupního feedu. Svislítka v hodnotách atributů nyní odstraňujeme, abychom chybám zabránili.
 • Oprava custom formátu: Přestože uživatel v definici custom formátu mohl nastavit, že se vstupní element má "skrýt", nedělo se tak :frowning:. Odteď se takový element bude již opravdu skrývat.
 • :information_source: K pravidlu Hromadné přejmenování kategorií jsme přidali textík, který upozorňuje na vyšší riziko neshod při pokusu navrhovat automaticky kategorie na základě vstupních kategorií v jiném jazyce, než jaký používá formát na výstupu.
 • Další drobné opravy a vylepšení.

Platforma :wrench:

 • UI: Horní pruhy s oznámením ze strany Mergada již nebudou IFRAME viewport appky “tlačit dolů”.
 • V Mergado Developers jsou tyto novinky:
  • Texty vendorů (popis, website, bannery, atd.) jsou nyní lokalizovatelné - lze je zadat pro různé jazyky, které Mergado v UI podporuje.
  • Malé bannery Získejte aplikaci v Mergado Store jsou nyní hezčí a dostupné pro více locales: cs_CZ, sk_SK, pl_PL, en_GB, de_DE, hr_HR, hu_HU, sl_SI, sr_RS.
 • V API je přístupný nový endpoint https://api.mergado.com/eshop/<id>/eventlogs/, na kterém jsou dostupné vybrané eventy, které jsme u shopu zaznamenali.
 • Mergado Store: Záložka s hodnocením na detailu appky se nově zobrazuje stále. Pokud žádné hodnocení zatím neexistuje, zobrazí se výzva, aby jej uživatel vytvořil.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

:ice_cube: Feature freeze :ice_cube:

Dnešním releasem nastává tzv. feature freeze, kdy pro letošní rok končíme :end: s přidáváním nových funkcí, ať se můžeme všichni soustředit na hlavní e-shopařskou sezónu. :christmas_tree::gift:

S dalšími novinkami (a bude jich nejspíš opravdu hodně :slight_smile:) se ozveme v lednu 2021. :spiral_calendar:

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 13. 1. 2021 15:30

Novinky

 • :star: Vylepšení práce s formátem Plain CSV, který je nyní podporovaný převodníkem formátů. Nově tedy půjde Plain CSV používat i s ostatními formáty na vstupu či na výstupu.
 • U cen položek v custom formátu nově umíme číst ceny zapsané “obráceně” - tedy zvládneme přečíst formu MĚNA 123.45, pokud cena nešla přečíst ve standardní formě 123.45 MĚNA.
 • :truck: Při zpracování cen za dopravu pravidlo převodníku u některých formátů považovalo nulovou cenu za dopravu jako nedefinovanou. Nyní je nulová cena za dopravu převedena jako opravdová nulová cena za dopravu.
 • :speedboat: Optimalizace pravidla převodníku, pokud je na vstupu projektu použitý custom formát.
  • U projektů s custom formátem, které zároveň měly mnoho elementů (tisíce, desetitisíce a víc), byl převodník velice pomalý. Tento specifický případ neefektivního aplikování pravidla převodníku jsme zkoumali a implementovali změny, které jej vyřeší.
 • :adhesive_bandage: V určitých vzácných případech se mohlo stát, že jsme špatně detekovali, zda se má u projektu provést (či přeskočit) export výstupního feedu. Toto jsme opravili.
 • :spiral_notepad: Na stránce Elementy lze nyní řadit elementy podle počtu jejich hodnot (jak na vstupu, tak i na výstupu).
 • Notifikační proužky na vrchu stránky, kterými uživatele informujeme o různých událostech, nyní mohou mít pro lepší přehlednost různé barvy pozadí - podle stupně závažnosti.
 • Audit feedů:
  • Nově umíme auditovat formát :hungary: Árukereső.hu.
  • Provedli jsme úklid v určitých validátorech a vylepšili jejich popisy.
 • Vylepšení lokalizací UI v různých jazycích.
 • Další drobné opravy a vylepšení.

Platforma :wrench:

 • :cherries: V určitých situacích se při HTTP chybě při posílání webhooků do appek mohlo stávat, že se chyba špatně zalogovala. Toho jsme opravili.
 • MAIA obsahuje novou metodu setAppTitle(), přes kterou appka může modifikovat titulek stránky, v rámci které je zobrazený její hlavní IFRAME viewport.
 • :spider_web: Opravili jsme generování sitemap souboru pro Mergado Store pro lepší objevitelnost appek v internetových vyhledávačích.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 27. 1. 2021 15:30

Novinky

 • :star2: Implementovali jsme nejnovější změny v našich :mergado: Mergado specifikacích.
 • :currency_exchange: Opět jsme vylepšili způsob, jakým při převodu formátů čteme měnu z elementů obsahujících cenu. Díky tomu nově zpracujeme cenu obsahující ne-ASCII znaky - jako např. či $ - správně.
 • :information_source: Přidali jsme nové informační proužky, které uživatele informují o nastávajícím konci zkušební doby, nebo o vystavených fakturách.
 • :spiral_notepad: Pravidlo datového importu: Při uploadu CSV souboru se mohlo stát, že jsme nepřesně detekovali mimetype souboru jako text/html, pokud CSV definovalo hodnoty obsahující HTML elementy (např. soubor definoval HTML obsah pro CSV sloupeček DESCRIPTION). V takovém případě jsme uživateli oznámili, že se nejedná o CSV soubor a pravidlo nešlo uložit. Nově jsme toto konkrétní omezení odstranili.
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme formulář editace custom formátu, ve kterém již správně zobrazuje uložené mapování pro elementy DELIVERY a PARAM.
 • :candy: UI: V informačním boxíku u e-shopu na hlavní stránce se seznamem projektů se nově zobrazují informace o aktuálním tarifu.
 • :lollipop: UI: Dlouhé hodnoty v tooltipech grafů byly občas usekávané příliš brzy. Nyní se budou zobrazovat lépe.
 • Doplněno množství chybějících překladů pro různé jazyky pro UI i pro texty notifikačních mailů.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 10. 2. 2021 15:30

Novinky

 • :old_key: Keychain: Pokud má účet v Google Analytics ve správě více než 1000 profilů, některé z nich jsme při vytváření spojení s GA nezobrazovali. Toto jsme vyřešili a profily nyní nabízíme všechny.
 • :candy: Na stránce Produkty jsme opravili chybku v přepínání zobrazení sledovaných a skrytých produktů.
 • :apple: Custom formát: Pokračujeme ve :mag: zkoumání a :broom: úklidu “ošklivých” okrajových případů.
  • Na paškál jsme si vzali situace, kdy se při kombinaci custom formát (na vstupu) vs Shoptet formát (na výstupu) mohlo dít, že se při každém aplikování pravidla převodníku opakovaně u projektu vytvářely nové a nové elementy. Toto jsme nyní vyřešili. :cherries:
  • Další novinkou je to, že pokud projekt obsahoval vícenásobné elementy (např. GIFT|1, GIFT|2, atd.), které se mají exportovat (tedy nejsou skryté), ale které zároveň výstupní custom formát neznal, export končil chybou. Toto je nyní opraveno a nyní se takové “neznámé” elementy vyexportují správně. :watermelon:
 • :hammer_and_pick: Převodníky formátů: Ošetřili jsme různá místa v převodnících formátů, kde mohla nastat chyba, pokud název právě zpracovávaného elementu obsahoval více | svislítek, než převodník čekal.
 • :candle: Na stránce Nastavení projektu jsme přidali možnost vybrat jako generátor :spiral_notepad: Google Sheets.

Platforma :wrench:

 • :chart: Na stránce s přehledem appky nyní počet spuštěných instancí a stav odhadovaných tržeb načítáme asynchronně. Tím by se měl zredukovat výskyt situací, kdy data z nějakého důvodu nestihneme spočítat, a zároveň tím neblokujeme zobrazení dané stránky.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 24. 2. 2021 15:30

Novinky

 • :star2: Redesign a vylepšení stránky Produkty.
  • Oblast stránky s nastavením zobrazení produktů vybraného výběru prošla faceliftem a nyní je krásná. :heart_eyes:
  • :watermelon: K novému designu přibyly i nové vychytávky!
   • Řazení produktů.
    • Produkty z aktuálního výběru nyní lze řadit podle vybraného elementu (u vstupních výběrů se k řazení použije vstupní hodnota elementu, u výstupních výběrů jeho výstupní hodnota).
    • Řazení není součást výběru jako takového (tedy řazení nemá vliv např. na pořadí, ve kterém se na produkty ve výběru aplikují pravidla), jen je to způsob zobrazení výsledků.
   • Export do CSV u tabulkového zobrazení.
    • Do CSV se při tom uloží pouze elementy vybraných sloupců.
 • Novinky kolem formátů :sun_behind_small_cloud:
  • :hammer_and_wrench: Umíme nový formát Idealo.de CSV
  • Nově nebude možné vytvořit projekty se vstupními formáty Scontofacile.it (služba zanikla) a Designforumshop (služba zanikla). :thinking:
 • :information_source: Nahoře na stránkách v rámci projektu (exportu) nově zobrazujeme varovné oznámení o neprocházejícím importu či aplikování pravidel, pokud tyto procesy za posledních 24 hodin skončily 2 a vícekrát s chybou.
 • :rainbow: Vylepšili jsme komponentu pro našeptávání proměnných a hodnot v pravidlu pro hromadné přepisování podle hodnot. Spolu s tím jsme v ní opravili nedostatky ve zvýrazňování, které se v některých okrajových případech projevovaly.
 • :mailbox: Vylepšili jsme vkládání víceřádkových hodnot ze schránky ve formuláři pravidel Přepsat, Hromadné přepisování dle hodnot a Hromadné přejmenování kategorií, kde nyní lépe rozpoznáváme a vkládáme hodnoty reprezentující regulární výraz.
 • :candy: Na stránce Elementy a Proměnné nově přibylo tlačítko pro stažení seznamu jako CSV.
 • Pravidlo Datový import: Při uploadu CSV souboru přes formulář se u “exotičtěji vypadajících CSV souborů” může stát, že špatně detekujeme jejich mime-type - a takový upload nepovolíme. Nově jsme seznam podporovaných mime-types rozšířili, abychom tyto “false negative” situace pokud možno eliminovali.
 • Opravili jsme nesprávné chování převodníku z custom formátu v případě, kdy na vstupu chybí elementy představující IMAGE elementy.
 • Z předmětů notifikačních e-mailů jsme odstranili slovo XML - Mergado dávno umí zpracovávat i jiné datové soubory, než jen XML.
 • Drobná vylepšení v názvech procesů a v drobečkové navigaci pod Historií projektu.
 • Hromada dalších drobných oprav a vylepšení.

Platforma :wrench:

 • :national_park: Obrázek appky pro sociální sítě, definovaný elementem meta property="og:image" na stránce detailu appky v Mergado Store je nyní možné nastavit pro různé locales.
 • K informacím e-shopu (např. GET http://api.mergado.com/shops/123456) přibylo pole s URL avatara e-shopu. :camping:
  {
   "id": "123456",
   "name": "Some e-shop name",
   "owner_id": "1",
   "exported_items": 80000,
   "tariff_id": "2",
   "tariff_validity": "2022-10-31",
   "paid_tariff_id": "2",
   "created_at": "2020-09-17T12:29:42+00:00",
   "permissions": [],
   "avatar_url": "https://app.mergado.com/upload/8787f44a7f7da538ded3d7fc8d6bf7f3.png"
   // Nebo "avatar_url": null, pokud e-shop nemá nastaveného avatara.
  }
  
 • :fried_egg: Přidaná podpora pro proměnné v URL pravidel - lze nastavit v administraci pravidel vaší appky v Mergado Developers.
  • Známé placeholdery/proměnné, které se v URL obalují v {curly_braces} jsou tyto:
   • project_id: ID projektu.
   • apply_log_id: ID apply_logu
   • rule_id: ID pravidla
   • request_id: Náhodny identifikační string unikátní pro každý request.
   • item_count: Počet položek v aktuálně zasílaném payloadu.
   • current_format: Aktuální formát - zde záleží, zda pravidlo appky je před, či za pravidlem převodníku formátů.
  • Příklad nově validní URL: http://some-app.com/rule/{project_id}/{rule_id}?logId={apply_log_id}

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 10. 3. 2021 15:30

Novinky

 • :star2: Množství vylepšení v rámci auditu feedů:
 • Aktualizovali jsme formát :romania: Compari.ro podle nejnovější specifikace.
  • Specifikace je k dispozici zde.
  • Spolu s tím proběhl i update specifikace pro auditování tohoto formátu.
 • :rainbow: Optimalizace a zrychlení - nyní u importu feedů s vstupním custom formátem.
  • Průzkum možností zrychlování Mergada přinesl další ovoce :cherries: - identifikovali jsme neefektivní kód při importování feedů s custom formátem.
  • U vašeho projektu s custom formátem na vstupu se toto mohlo, avšak nemuselo dít - záleží na množství elementů definovaných custom formátem, na velikosti vstupního feedu a množství XML elementů v samotném vstupním XML feedu.
  • :rocket: S optimalizovaným kódem jsme u těch nejhorších případů vysledovali až 15× zrychlení importu (tj. import trvající např. 50 minut nově trvá 3 minuty).
 • :hammer: Upravili jsme chování pravidla Odstranit diakritiku při zpracování písmen s tremou u německých formátů. Nově se převádí takto:
  • ä (Ä)ae (AE) (namísto původního a)
  • ö (Ö)oe (OE) (namísto původního o)
  • ü (Ü)ue (UE) (namísto původního u)
 • :coffee: Přidali jsme dva nové generátory, které jdou nastavit u projektu:
  • Rocketoo
  • JZShop 2
 • :adhesive_bandage: Od posledního release jsme měli chybu u převodníku do formátu :hungary: Argep.hu, u kterého se na výstupu nevytvářely potřebné elementy. Toto je nyní opraveno.
 • :memo: U některých textových polí v UI Mergada jsme špatně pracovali s HTML entitami zadanými uživatelem (např. &nbsp; či &amp;). Toto by mělo být opraveno.
 • Při importování pravidel z projektu do projektu bylo možné importovat i pravidlo pro appku Heureka Watchdog, což nedávalo smysl - a nyní je to opraveno.
 • :candy: Políčko pro nastavení UTM parametrů v rámci nastavení projektu (které se následně používají k získávání statistik z připojených Google Analytics) u sebe má nově tlačítko pro vyresetování na výchozí hodnotu.
 • Množství dalších drobných úprav a oprav.

Platforma :wrench:

 • Nové endpointy pro získání informací o tom, kde a kdy vaše appka byla zapnutá či vypnutá.
  • https://api.mergado.com/me/app/enabled/
   • Vypíše seznam zapnutých či vypnutých instancí vaší appky spolu s entity ID (což je ID projektu, shopu či usera - podle typu appky) - pokud u dané entity byla appka alespoň jednou zapnutá.
   • API dokumentace zde.
  • https://api.mergado.com/me/app/<int:entity_id>/
   • Vypíše historii zapnutí/vypnutí vaší appky u dané entity.
   • API dokumentace zde.
  • :information_source: Na tyto endpointy se dá přistoupit pouze s OFFLINE access tokenem - to jest s access tokenem, který reprezentuje appku samotnou (a nikoliv konkrétního uživatele Mergada - což by byl ONLINE token).
   • Více o rozdělení offline/online access token zde či zde.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 24. 3. 2021 15:30

Novinky

 • :star2: Vypouštíme do světa novou iteraci tabulkového zobrazení produktů!
  • Přidali jsme nový sloupec pro akce, které odpovídají akcím u produktů, které jsou k dispozici u ostatních typů zobrazení.
  • Produkty, které jsou skryté, se nově zobrazují jako zašedlé.
 • :candy: Vylepšení auditu feedů pro formáty Heureka.cz a Heureka.sk
  • Nově u produktů validujeme existenci povinných parametrů pro danou kategorii.
 • :hammer_and_pick: Vylepšení pravidla datový import, kde nově nezáleží na velikosti písmen v názvech elementů, které jsou v CSV souboru definované.
  • Ve výsledku to znamená, že (konečně) půjde např. CSV sloupečkem PARAM|BARVA cílit na element PARAM|Barva.
 • :earth_asia: Přidali jsme podporu pro další země pro formát Kelkoo: Austrálie, Filipíny, Hong Kong, Indie, Indonésie, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada, Malajsie, Nový Zéland, Singapur, Spojené arabské emiráty, Turecko, Vietnam.
 • :hammer: Opravili jsme chování chytrých textových polí (to jsou ta, která např. podporují našeptávání proměnných), ve kterých zlobilo uživatelské zadávání HTML tagů.
 • :spiral_notepad: U nově vytvořených spojení s Google Sheets se v Keychainu bude zobrazovat e-mail Google uživatele, pro kterého je spojení vytvořené.
 • :skateboard: Nově již do Mergada zvládneme načítat i vstupní CSV feedy s jedním sloupcem. :hugs:
 • Opravili jsme texty zasílaných mailů, kde se nedopatřením nepřekládaly názvy uživatelských rolí v rámci e-shopu. :sweat:
 • :partly_sunny: Upravili jsme chování pole pro zadávání dat v plánovači pravidel, aby omylem nešlo vybrat datum starší, než je aktuální den (jinak, než omylem, mít nově zadané datum v minulosti ani nedává smysl).
 • A množství dalších drobných oprav a vylepšení.

Platforma :wrench:

 • U některých konkrétních endpointů nově podporujeme speciální GET parametr _plus, kterým je možné získat extra resources, které mají vazbu k primárnímu resource.
  • Tím je možné např. dva dotazy - jeden na projekt a druhý na e-shop, pod který tento projekt spadá - zredukovat na jeden HTTP request s využitím políčka _plus.
   • Např. GET dotaz na https://api.mergado.com/projects/123?_plus=eshop, který vrátí response ve stylu:
    {
    	"id": "123",
    	"eshop_id": "456"
    	...
    	"_plus": {
    		"shop": {
    			"id": "456",
    			"owner_id": "1",
    			...
    		}
    	}
    }
    
  • Seznam endpointů i s jejich podporovanými _plus hodnotami:
   • https://api.mergado.com/shops/id/ umí .../?_plus=info
   • https://api.mergado.com/projects/id/ umí .../?_plus=shop,shop.info
   • https://api.mergado.com/elements/id/ umí .../?_plus=project
   • https://api.mergado.com/rules/id/ umí .../?_plus=project
   • https://api.mergado.com/queries/id/ umí .../?_plus=project
   • https://api.mergado.com/variables/id/ umí .../?_plus=project

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 7. 4. 2021 15:30

Novinky

 • :hungary: :heart: Spouštíme novou maďarskou lokalizaci rozhraní Mergada.
 • :dna: Aktualizace formátů pro :czech_republic: Shoptet.cz.
  • Shoptet element ITEM_TYPE nově mapujeme na Mergado element PRODUCT_TYPE.
  • Shoptet element ORIG_URL mapujeme na Mergado element URL.
  • Nově známe Shoptet element SUPPLIER.
 • :star2: Přidali jsme podporu pro nový formát Billiger.de XML.
  • Specifikace zde.
  • Aktualizovali jsme i specifikaci Billiger.de CSV formátu.
 • :rainbow: Nová iterace tabulkového zobrazení produktů.
  • V tabulce se nyní lze pohybovat pomocí klávesnice - pro pohyb lze použít směrové šipky (i v kombinaci s CTRL), tabulátor i SHIFT+tabulátor.
 • :truck: U formátu Zboží.cz jsme přidali podporu pro dopravce WEDO_HOME a WEDO_ULOZENKA.
 • :shield: U formuláře MQL výběrů jsme zlepšili nápovědu pro zadávání znaku [, které spouští našeptávání názvu elementu - nyní je nápověda relevantní např. i pro prohlížeč Safari.
  • Znak [ je nově také klikatelný - po kliknutí se vloží znak [ na aktuální pozici kurzoru v textovém poli. :candy:
 • :hammer_and_wrench: Vylepšili jsme export produktů do CSV na stránce Produkty - optimalizovali jsme jej a nyní by neměl mít problémy s větším balíkem dat ke stažení.
 • Opravili jsme další drobnosti v chytrých textových polích (to jsou ta, která např. podporují našeptávání proměnných) - např. už správně zobrazujeme nové řádky na konci hodnoty pole.
 • Do tabulkového zobrazení produktů jsme přidali krátkou nápovědu.
 • Ve formuláři pravidel jsme ošetřili a aktualizovali nápovědné textíky.
 • Další drobné opravy a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 21. 4. 2021 15:30

Novinky

 • :green_apple: Aktualizovali jsme formát Srovname.cz podle platné specifikace.
  • Upravili jsme převodník, strom kategorií i audit feedů.
 • :apple: Vytvořili jsme nový, aktualizovaný formát pro :czech_republic: Shopalike XML - a jeho další jazykové verze.
  • Pro Rakousko a Německo je tato aktuální specifikace přístupná pod formáty :austria: Ladenzeile.at XML a :de: Ladenzeile.de XML.
  • Formáty pro starší verzi specifikace zůstávají (označili jsme je jako “staré”), avšak už je nepůjde použít jako výstupní formáty u nově založených projektů.
 • :tshirt: Audit feedů: U formátu Glami.cz (a jeho verzí pro ostatní státy) nově kontrolujeme správnost hodnoty parametru SIZE_SYSTEM představující systém velikostí.
 • :star2: Při zakládání projektu nově prvních několik formátů řadíme podle jejich popularity v dané zemi.
 • :hammer: V tabulkovém zobrazení na stránce Produkty se po opuštění editoru klávesou Esc nešlo pomocí kláves pohybovat mezi buňkami. Toto jsme opravili.
 • :hammer_and_pick: Vyřešili jsme dlouhodobý problém v Mergado Keychain, při kterém se v okrajových případech zdánlivě bezdůvodně odpojovala spojení s :bar_chart: Google Analytics.
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme získávání návrhů produktových karet z Heureky - nyní by měl Heureka Watchdog opět správně navrhovat karty ke spárování produktů.
 • Pro notifikační maily jsme přidali překlady pro :de: němčinu a :hungary: maďarštinu.

Platforma :wrench:

 • V Mergado Developers je nově možnost pro appku nastavit popisky pro sociální sítě (lze tak učinit pro jednotlivé podporované locales).

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 5. 5. 2021 15:30

Novinky

 • :star: Tabulkové zobrazení na stránce Produkty má novou vychytávku - jde měnit šířku sloupců.
  • Také jsme u tohoto typu zobrazení odstranili “problikávání” při stránkování produktů. :candy:
 • :rocket: Optimalizovali jsme komponentu pro analýzu XML feedů (tato analýza předchází samotnému importu). Díky tomu je analýza zejména velkých či komplikovaných XML feedů mnohonásobně rychlejší.
 • :gear: U projektů s custom formátem na výstupu nyní lze exportovat i elementy s atributy.
  • Dříve export elementů s atributy u custom formátu končil neúspěchem :sweat:.
 • :star2: Vylepšili jsme formát :slovenia: Ceneje.si:
  1. Převodník umí převádět elementy REGULARPRICE a PRICE.
  2. V rámci auditu feedů nově validujeme elementy AVAILABILITY a STOCK.
 • :apple: Rozhraní pravidla Hromadné přejmenování kategorií je teď uživatelsky přívětivější.
  • Informace o chybějícím elementu pro kategorie, na základě kterého by se předvyplnila levá strana, je vidět hned a nikoliv až po kliknutí na tlačítko “předvyplnit”.
  • U existujících pravidel lze nově filtrovat řádky rovnou a nikoliv až po “opětovném” kliknutí tlačítka “předvyplnit”.
  • Pokud by se tlačítkem “předvyplnit” mělo přidat příliš mnoho řádků (což by mělo vliv na výkon a odezvu vašeho prohlížeče), tak:
   • Přidalo-li by se 500 řádků a víc - zobrazí se upozornění.
   • Přidalo-li by se jinak 2000 řádků a víc - zobrazí se upozornění a načte se jen prvních 2000 řádků.
 • :cherries: Na hlavní stránce s přehledem projektů lze nově pro přehlednost sbalit řádky s projekty - a to jak u všech shopů na stránce, tak i u konkrétního shopu.
 • :spiral_notepad: Formulář pro pravidlo Hromadné přejmenování kategorií při uložení opět zahazuje řádky, ve kterých nejsou vyplněné obě strany (toto chování se nedávno změnilo - a nyní ho na základě odezvy uživatelů měníme zpět).
 • :mantelpiece_clock: U časů spuštění a dokončení auditu feedů jsme operovali se špatnou časovou zónou. To je nyní opraveno a časy se zobrazují správně.
 • :deciduous_tree: V pravidlu Hromadné přejmenování kategorií jsme pro formát Compari.ro XML nenašeptávali všechny kategorie ze stromu kategorií. To je teď opraveno a našeptáváme všechny.
 • :hammer_and_pick: U převodníku formátu :poland: Nokaut.pl jsme element DELIVERY_DAYS převáděli s významem INSTOCK (na skladě). To jsme opravili a již se tak neděje.
 • :adhesive_bandage: Převodník pro formáty :czech_republic: Shoptet kompletní, :czech_republic: Hyperzboží.cz a :slovakia: Tovar.sk špatně převáděl vícenásobné elementy. Toto je nyní opraveno.
 • V aplikaci Heureka Watchdog bylo nefunkční :link: párování produktů na základě návrhů produktových z Heureky. Toto je nyní opraveno.
 • :partly_sunny: Při uložení formuláře na stránce Editace produktu (samostatná stránka s editorem konkrétního produktu, na kterou se dá prokliknout přes ikonku tužky :pencil2: na stránce Produkty) se mohlo stát, že jsme ztratili informaci o manuální skrytosti elementu u daného produktu. To jsme nyní opravili.
 • Přidali jsme překlady pro některé názvy zemí, které nám chyběly.
 • Množství dalších drobných úprav a oprav.

Platforma :wrench:

 • Odstranili jsme funkcionalitu pro starou, deprecated verzi API.
  • Ve staré verzi se statistiky produktů v API prezentovaly pod klíči bez specifikace zdroje statistik - např. delivery_date namísto současného podporovaného heureka_delivery_date.
  • Nově data prezentujeme jen v této druhé formě.
  • Změnu jsme avizovali i na fóru.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 19. 5. 2021 15:30

Novinky

 • :star2: Tabulkové zobrazení na stránce Produkty má další vylepšení.
  • Přidali jsme tlačítko na resetování vybraných sloupců v tabulce.
  • Opravili jsme hromady drobností týkajících se chování focusu při editaci obsahu buněk.
  • Při zobrazování větších obrázků v tabulce je nyní text v buňkách tabulky správně vycentrovaný.
 • :green_apple: V auditu feedů jsme opravili validátory pro formát :slovenia: Ceneje.
  • Nově se bude validovat obsah elementů availability, gender a ageGroup.
 • :hammer: Opravili jsme chybu v převodníku formátů, který hodnotu 0 (nula) u elementu VAT převáděl na zdánlivě nesmyslné 0+E1. Nově se u VAT bude 0 správně převádět opravdu jako 0.
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme okrajový případ u custom formátu, při kterém padal export výstupního feedu, pokud měl custom formát univerzální element CHANNEL namapovaný na ne-kořenový element s atributem.
 • :candy: UI: Při pokusu o opuštění stránky s editací pravidla, proměnné či makra se nově pro zabránění ztráty neuložených změn zobrazuje potvrzovací okno.
 • :mag: UI: V průvodci založením nového projektu se při vybírání výstupního formátu dají filtrovat položky i podle názvu země (stejně jako to jde u vybírání formátu vstupního).
 • UI: Opravili jsme chování žlutých informačních popupů při jejich otevírání a zavírání, které se občas chovalo nepředvídatelně.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 2. 6. 2021 15:30

Novinky

 • Aktualizovali jsme specifikace pro skupinu formátů Geizhals. Konkrétně jde o tyto:
 • :candy: Rozvolnili jsme timeout pro detekci existence vstupního feedu při zakládání nového projektu.
  • Čas pro timeout (než stahování vstupního feedu ze vzdáleného serveru “vzdáme”) jsme pro průvodce novým projektem sjednotili s tím, jak se chová náš backend - který pro stažení vstupního feedu při zpracování projektu dovoluje :hourglass_flowing_sand: čas až 240 sekund (tj. 4 minuty).
 • :four_leaf_clover: Dokončili jsme implementaci mechanismu pro “odhlásit všude”.
  • Mergado UI bude “odhlášení všude” (toto tlačítko je již nějakou dobu k dispozici v nastavení zabezpečení Vašeho Mergado účtu) nyní plně respektovat - a uživatelské sessions na jiných počítačích, které jsou přihlášené pod stejným uživatelem, do dvou minut odhlásí.
 • :coffin: Formát Idealo.pl už nepůjde u nových projektů vybrat jako výstupní formát - z důvodu, že tato lokalizace služby Idealo již nefunguje.
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme chování vícenásobných elementů EXTRA_MESSAGE a SHOP_DEPOTS v převodnících pro formát Zboží.cz.
 • :information_source: Pokud má uživatel v Mergadu projekt, který na výstupu používá zastaralý formát (tj. neumožňujeme vytvářet nové projekty s tímto formátem na výstupu), v Mergado UI se o tom v rámci projektu zobrazí nový informační blok.
 • :cry: Nedopatřením nám v notifikačních mailech zmizely odkazy pro nastavení e-mailových notifikací a zrušení zasílání e-mailových notifikací. Toto je nyní opraveno.

Platforma :wrench:

 • Hodnoty některých polí u projektů na endpointu https://api.mergado.com/shops/<id>/projects/ místo správných hodnot vracely hodnotu null. To je nyní opraveno.
 • Odstranili jsme endpoint https://api.mergado.com/projects/<id>/info/, který byl deprecated od roku 2019.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 16. 6. 2021 15:30

Novinky

 • Přidali jsme podporu nových států pro formát Favi:
 • :coffin: Formát Tovar.sk už nepůjde u nových projektů vybrat jako výstupní formát - kvůli tomu, že tato služba nefunguje.
 • :dollar: Opravili jsme chybu, kvůli které jsme z Heureka.cz nestahovali aktuální definice minimálních cen za proklik pro kategorie.
  • To má vliv např. na pravidlo Nastavení cen za prokliky, které bude nyní v režimu minimální ceny prokliku fungovat opět správně - podle aktuálních ceníků.
 • :adhesive_bandage: U formátů pro Spojené království jsme měli chybně měnu v :eu: eurech (EUR) namísto :pound: britských liber (GBP). To jsme opravili.
 • :evergreen_tree: Na dashboardu projektu jsme u projektů s výstupním custom formátem vždy zobrazovali informační box, že je daný custom formát na výstupu nepodporovaný. To jsme opravili a box v takové situaci už nezobrazujeme (custom formát je z definice formát uživatelský a žádný status “podporovanosti” nemá).
 • :pineapple: Na stránce Produkty jsme opravili zobrazování obrázků pro produkt, pokud URL obrázku obsahovala mezeru.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 30. 6. 2021 15:30

Novinky

 • :star2: Mergado umí nový formát pro :de: Kaufland.de (CSV).
  • Tento nový formát umíme i auditovat.
 • :apple: Upravili jsme formáty :czech_republic: Heureka.cz a :slovakia: Heureka.sk a zohlednili jsme poslední novinky.
  • Mimo jiné to znamená podporu pro nové elementy EXTENDED_WARRANTY (resp. EXTENDED_WARRANTY|DESC) a SPECIAL_SERVICE (které nově také kontrolujeme při auditu feedu).
  • U obou jazykových verzí formátu pro Heureku jsme aktualizovali seznamy podporovaných dopravců (což také zohledňujeme při auditu feedu).
 • :green_apple: Upravili jsme specifikaci auditu feedu pro formáty Google Nákupů.
  • Nově budeme akceptovat elementy TITLE i G:TITLE a LINK i G:LINK - nikoliv pouze TITLE a LINK.
 • :candy: Vychytávka: Nyní si v Analytice konkrétního projektu můžete vybrat konkrétní zdroj, ze kterého se budou načítat data.
  • Dříve se data v Analytice vždy agregovala podle námi definovaného pořadí priorit zdrojů - tato možnost je samozřejmě nadále zachována.
  • obrazek
 • :hammer_and_wrench: Ve sledování produktu při průchodu pravidly jsme měli chybu, kvůli které jsme do změn neukládali změnu z “nějaké hodnoty” na “prázdnou hodnotu”. To jsme nyní opravili…
 • Množství textů a překladů v UI Mergada prošlo revizí.
 • A další drobná vylepšení a opravy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 14. 7. 2021 15:30

Novinky

:star2: Nový a vylepšený formulář pro tvorbu a správu Výběrů :star2:

 • nový formulář vám umožní snazší tvorbu výběrů s více podmínkami, lepší našeptávání, intuitivní ovládání a spoustu dalšího…
 • rychlé fulltext vyhledávání produktů bez nutnosti vytvářet výběr
 • samozřejmě zůstává možnosti napsat si vlastní MQL
 • Protože se jedná o velkou věc, prosíme o zpětnou vazbu - možnost je jejímu napsání najdete po release zde na fóru
 • článek s kompletním popisem všech nových funkcí pro vás chystáme

Ukázka nového formuláře (i s MQL)
screenshot-dev.mergado.com-2021.07.13-15_47_40

screenshot-dev.mergado.com-2021.07.13-15_50_30

Nový správce výběrů
screenshot-dev.mergado.com-2021.07.13-15_54_11

Další novinky

 • můžete používat našeptávání kategorií v pravidlech pro formát :de: Kaufland CSV

Platforma

 • přidali jsme pro vás možnost zavést si více vývojových stages
  • pro realizaci stačí napsat na naši podporu

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 28. 7. 2021 15:30

:sun_behind_small_cloud: :beach_umbrella: Letní sezóna dovolených se nevyhnula ani týmu vývojářů Mergada. Ti ostřílení sekáči, kteří zůstali, pracovali především na dlouhodobých projektech a na zpevňování základů, na kterých zbytek aplikace Mergado staví.

Je však i pár věcí, které jsou pro uživatele viditelnější.

Novinky

 • :candy: Ve wizardu nového projektu je nyní díky novým ikonkám lépe vidět, v jakém kroku průvodce se uživatel právě nachází.
 • :blue_book: V rozhraní Mergada pro správné zobrazení produktů u Facebook formátů kromě G:TITLE a G:LINK nově bereme i hodnoty elementů TITLE a LINK.
 • :apple: Zapracovali jsme na lepší integraci Mergada s Mergado Packem.
 • :postal_horn: Posílání mailů pro přivítání nových uživatelů v Mergadu a o blížícím se konci zkušební doby shopů přesouváme do nového systému, který bude sloužit jako komplexní mailový průvodce uživatele Mergadem.
 • Další drobné opravy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes
Funkce | Audit XML | Agentury | Nápověda | Blog | Forum | Kontakt