🌟 Novinky a release v Mergadu

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 14. 9. 2020 15:30

Novinky

Platforma

 • Nyní opakujeme HTTP requesty na směrem na appky (eventy či pravidla) i při tom, když se nám vrátí odpověď s HTTP kódem 404.
 • Při zadávání URL pro vlastní storage appky nyní hodnotu validujeme jako URL.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 30. 9. 2020 v 15:30

Novinky

 • Podporujeme nový formát :de: Moebel24.de CSV
 • Do pravidla Nastavení cen za dopravu jsme přidali Balíkovnu pro formát :czech_republic: Zboží.cz

Opravy

 • U :world_map: Google Nákupů se občas vyprázdnil element LINK. Nyní se to stávat nebude
 • Opravili jsme možné pády při při nahrání CSV souborů do Mergada, které neměly kódování utf-8
 • Vyřešili jsme drobnou chybu s duplikací řádků v pravidle Najít a nahradit
 • :wrench: Další drobné opravy a vylepšení

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 15. 10. 2020 15:30

Novinky

 • :star: Umíme nové formáty:
 • Doplněná :eu: EU verze pro formát Geizhals.eu.
 • Zrevidovali jsme formát :poland: Ceneje.pl a aktualizovali jeho specifikaci.
  • Např. pro elementy, které to vyžadují, jsme přidali obalení do CDATA.
 • U výstupního formátu UPgates nyní z Mergada neexportujeme elementy PRODUCT_DISCOUNT_REAL, PRICE_WITH_VAT, PRICE_WITHOUT_VAT, CURRENCY, PRODUCT_IDa VARIANT_ID, které UPGates neimportuje.
 • :candy: V pravidlu najít a nahradit (které od vydání tohoto článku získalo možnost specifikovat více najít:nahradit párů v rámci jednoho pravidla) se za potvrzenou našeptanou proměnnou přidávala “nepříjemná” mezera, která ovlivňovala hledání výrazu. Toto je nyní opraveno.
 • :hocho: Nyní budeme při importu vstupních dat ignorovat elementy s atributy, které mají příliš dlouhé hodnoty - a takové elementy sjednotíme do jednoho elementu bez atributů.
  • Konkrétně pokud např. název elementu nazev_elementu(attr1=hodnota1;attr2=hodnota2)|číslo překročí délku 100 znaků, element importujeme ve formě nazev_elementu|číslo.
  • Elementy délkou názvu přesahující 100 znaků se do této chvíle importovaly useknuté a pří exportu výstupního feedu způsobovaly chyby. :sweat:
 • :gear: :heart: Věnovali jsme hodně času zkoumání cest, jak optimalizovat spolupráci Mergada s appkami třetích stran při aplikování pravidel.
  • Výsledkem jsou změny, které podle našich benchmarků mohou výrazně zrychlit aplikování pravidel appek i našich převodníků vstupních/výstupních formátů.
  • :green_apple: Míra zrychlení je dle našich měření násobná, nicméně zde záleží na mnoha parametrech (např. umístění pravidla appky či převodníku v seznamu pravidel či zda před těmito pravidly jsou nějaká pravidla mířená na výběry na výstup).
 • Množství dalších menších změn a oprav.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 29. 10. 2020 15:30

Novinky

 • :star2: Naučili jsme se import a export z Google Sheets.
  • Pro import dat použijte URL vaší tabulky a povolte její sdílení. Výsledný export potom umožní nahrát Váš feed na Google Drive. Více se dozvíte v článku, který pro vás aktuálně připravujeme. :green_apple:
 • Vytvořili jsme nové, aktualizované formáty pro všechny jazykové verze formátu Shopalike CSV.
 • :apple: Na stránce Produkty přibyly dvě nové možnosti výpisu produktů:
  • Jen sledované produkty.
  • Jen skryté produkty.
 • Nově již nepůjdou vytvořit nové projekty s formáty Spartoo.at, Designforumshop.de, Pricerunner.de a Pricerunner.at, které již neexistují.
 • Do historie projektu se nově budou zapisovat i události, kdy bylo nějaké pravidlo upraveno appkou třetí strany. :clamp:
 • :gear: Optimalizovali jsme získávání náhodných hodnot elementů, které se používají pro testování regulárních výrazů při vytváření či úpravě proměnných.
 • :gear: Optimalizovali jsme stahování hodnot elementů do CSV u velkých projektů - u elementů se statisíci hodnotami toto mohlo občas padat na chybě.
 • Na stránce Elementy je u každého elementu vedle počtu unikátních výstupních hodnot nově i počet unikátních hodnot na vstupu.
 • Na hlavní stránce s přehledem shopů se nyní u každého projektu zobrazuje vstupní i výstupní formát a počet aktivních pravidel.
 • Už by se nemělo dít, že - přestože v Mergadu produkty reálně jsou - na dashboardu projektu se počet naimportovaných položek zobrazuje jako nula.
 • :toolbox: Po uložení výběru na stránce Produkty se mohlo stát, že se nezobrazoval správný počet položek v daném výběru. Toto je nyní opraveno.
 • :hammer_and_wrench: Opravili jsme duplikaci projektu, která nemusela proběhnout zcela úspěšně, pokud v projektu bylo pravidlo najít a nahradit.
 • :ribbon: Opravili jsme chybu v převodnících custom formátu, která mohla způsobovat, že se v projektu při každém aplikování pravidel “množily” nové elementy. :cold_sweat:
 • :candy: Čas jsme věnovali dalším optimalizacím - tentokrát jsme si na paškál vzali proces exportu.
  • Ten by měl nově být rychlejší a stabilnější při zpracování projektů, které mají mnoho (desetitisíce, statisíce) elementů, pokud u jednotlivých produktů mají tyto elementy prázdnou hodnotu.
 • Zkoumáme příčiny a možná řešení problémů s infrastrukturou, které se v poslední době začaly objevovat.
 • A další drobná vylepšení a opravy.

Novinky kolem auditů :spiral_notepad:

 • Vedle odkazu na audit feedů jsme do postranního panelu přidali nový odkaz na audit obrázků.
 • Audit feedu nyní u elementu G:PRODUCT_TYPE podporuje entitu > jako validní oddělovač kategorií.
 • Nově umíme auditovat i feedy zabezpečené přes basic HTTP authentication (jednoduché ověření přístupu).
  • Tzn. nově umíme zpracovat feedy s URL ve formě https://jmeno:heslo@www.nejaky-shop.cz/feed.xml.
 • Množství textů kolem výsledků auditů prošlo úpravami a korekcemi.

Platforma :wrench:

 • Na endpointu /shops/<shop_id>/stats/sources/ nově poskytujeme čtyři nové typy zdrojů:
  • shop_reviews_export_url
  • product_reviews_export_url
  • shopping_cart_overview_report_url
  • shopping_cart_stats_report_url
 • Při úpravě pravidla přes API se tento event nově zapíše do historie projektu.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

8 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 11. 11. 2020 15:30

Novinky

 • :star2: Naučili jsme se nové formáty:
 • :candy: Vylepšené UX: Chytré vkládání víceřádkových hodnot ze schránky nyní podporujeme i u pravidla Hromadné přejmenovaní dle hodnot. :star_struck:
 • :spiral_notepad: Nově mají vlastní stránku Historie i samotné e-shopy.
  • Zde budou zaznamenané důležité změny týkající se samotných e-shopů v Mergadu.
  • Prozatím ukládáme informace o těchto událostech:
   • Vytvoření projektu, smazání projektu, vypnutí projektu a zapnutí projektu.
   • Vytvoření spojení v Keychainu, odstranění spojení v Keychainu.
   • Posílání pozvánek k přístupu do e-shopu v Mergadu.
   • Zapínání a vypínání appek vázaných na e-shop.
 • :abacus: Vylepšili jsme export do Google Sheets, kterému nyní nevadí, pokud jsou názvy listu v jiném jazyce (např. Hárok1 namísto Sheet1).
 • :articulated_lorry: Opravili jsme zohledňování nulových hodnot při výpočtu nejlevnější možnosti dopravy. Doprava s hodnotou 0 bude nyní při převodu na jiný formát (např. z Heureka.cz) vyhodnocena jako nejlevnější.
 • :cherries: Vylepšili jsme převodník formátů v případech, kdy je výstupní element možné naplnit z více kandidátních elementů na vstupu.
  • Nyní se použije hodnota prvního neprázdného kandidátního elementu. Dříve se používal pouze první kandidátní, přestože ten hodnotu obsahovat nemusel (avšak další kandidát již třeba hodnotu měl).
 • :hammer_and_wrench: Ošetření: Pokud hodnota atributu nějakého elementu obsahovala svislítko |, které Mergado jinak používá jako oddělovač vícenásobných a zanořených elementů, takový element způsoboval chyby při exportu výstupního feedu. Svislítka v hodnotách atributů nyní odstraňujeme, abychom chybám zabránili.
 • Oprava custom formátu: Přestože uživatel v definici custom formátu mohl nastavit, že se vstupní element má "skrýt", nedělo se tak :frowning:. Odteď se takový element bude již opravdu skrývat.
 • :information_source: K pravidlu Hromadné přejmenování kategorií jsme přidali textík, který upozorňuje na vyšší riziko neshod při pokusu navrhovat automaticky kategorie na základě vstupních kategorií v jiném jazyce, než jaký používá formát na výstupu.
 • Další drobné opravy a vylepšení.

Platforma :wrench:

 • UI: Horní pruhy s oznámením ze strany Mergada již nebudou IFRAME viewport appky “tlačit dolů”.
 • V Mergado Developers jsou tyto novinky:
  • Texty vendorů (popis, website, bannery, atd.) jsou nyní lokalizovatelné - lze je zadat pro různé jazyky, které Mergado v UI podporuje.
  • Malé bannery Získejte aplikaci v Mergado Store jsou nyní hezčí a dostupné pro více locales: cs_CZ, sk_SK, pl_PL, en_GB, de_DE, hr_HR, hu_HU, sl_SI, sr_RS.
 • V API je přístupný nový endpoint https://api.mergado.com/eshop/<id>/eventlogs/, na kterém jsou dostupné vybrané eventy, které jsme u shopu zaznamenali.
 • Mergado Store: Záložka s hodnocením na detailu appky se nově zobrazuje stále. Pokud žádné hodnocení zatím neexistuje, zobrazí se výzva, aby jej uživatel vytvořil.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

:ice_cube: Feature freeze :ice_cube:

Dnešním releasem nastává tzv. feature freeze, kdy pro letošní rok končíme :end: s přidáváním nových funkcí, ať se můžeme všichni soustředit na hlavní e-shopařskou sezónu. :christmas_tree::gift:

S dalšími novinkami (a bude jich nejspíš opravdu hodně :slight_smile:) se ozveme v lednu 2021. :spiral_calendar:

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 13. 1. 2021 15:30

Novinky

 • :star: Vylepšení práce s formátem Plain CSV, který je nyní podporovaný převodníkem formátů. Nově tedy půjde Plain CSV používat i s ostatními formáty na vstupu či na výstupu.
 • U cen položek v custom formátu nově umíme číst ceny zapsané “obráceně” - tedy zvládneme přečíst formu MĚNA 123.45, pokud cena nešla přečíst ve standardní formě 123.45 MĚNA.
 • :truck: Při zpracování cen za dopravu pravidlo převodníku u některých formátů považovalo nulovou cenu za dopravu jako nedefinovanou. Nyní je nulová cena za dopravu převedena jako opravdová nulová cena za dopravu.
 • :speedboat: Optimalizace pravidla převodníku, pokud je na vstupu projektu použitý custom formát.
  • U projektů s custom formátem, které zároveň měly mnoho elementů (tisíce, desetitisíce a víc), byl převodník velice pomalý. Tento specifický případ neefektivního aplikování pravidla převodníku jsme zkoumali a implementovali změny, které jej vyřeší.
 • :adhesive_bandage: V určitých vzácných případech se mohlo stát, že jsme špatně detekovali, zda se má u projektu provést (či přeskočit) export výstupního feedu. Toto jsme opravili.
 • :spiral_notepad: Na stránce Elementy lze nyní řadit elementy podle počtu jejich hodnot (jak na vstupu, tak i na výstupu).
 • Notifikační proužky na vrchu stránky, kterými uživatele informujeme o různých událostech, nyní mohou mít pro lepší přehlednost různé barvy pozadí - podle stupně závažnosti.
 • Audit feedů:
  • Nově umíme auditovat formát :hungary: Árukereső.hu.
  • Provedli jsme úklid v určitých validátorech a vylepšili jejich popisy.
 • Vylepšení lokalizací UI v různých jazycích.
 • Další drobné opravy a vylepšení.

Platforma :wrench:

 • :cherries: V určitých situacích se při HTTP chybě při posílání webhooků do appek mohlo stávat, že se chyba špatně zalogovala. Toho jsme opravili.
 • MAIA obsahuje novou metodu setAppTitle(), přes kterou appka může modifikovat titulek stránky, v rámci které je zobrazený její hlavní IFRAME viewport.
 • :spider_web: Opravili jsme generování sitemap souboru pro Mergado Store pro lepší objevitelnost appek v internetových vyhledávačích.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 27. 1. 2021 15:30

Novinky

 • :star2: Implementovali jsme nejnovější změny v našich :mergado: Mergado specifikacích.
 • :currency_exchange: Opět jsme vylepšili způsob, jakým při převodu formátů čteme měnu z elementů obsahujících cenu. Díky tomu nově zpracujeme cenu obsahující ne-ASCII znaky - jako např. či $ - správně.
 • :information_source: Přidali jsme nové informační proužky, které uživatele informují o nastávajícím konci zkušební doby, nebo o vystavených fakturách.
 • :spiral_notepad: Pravidlo datového importu: Při uploadu CSV souboru se mohlo stát, že jsme nepřesně detekovali mimetype souboru jako text/html, pokud CSV definovalo hodnoty obsahující HTML elementy (např. soubor definoval HTML obsah pro CSV sloupeček DESCRIPTION). V takovém případě jsme uživateli oznámili, že se nejedná o CSV soubor a pravidlo nešlo uložit. Nově jsme toto konkrétní omezení odstranili.
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme formulář editace custom formátu, ve kterém již správně zobrazuje uložené mapování pro elementy DELIVERY a PARAM.
 • :candy: UI: V informačním boxíku u e-shopu na hlavní stránce se seznamem projektů se nově zobrazují informace o aktuálním tarifu.
 • :lollipop: UI: Dlouhé hodnoty v tooltipech grafů byly občas usekávané příliš brzy. Nyní se budou zobrazovat lépe.
 • Doplněno množství chybějících překladů pro různé jazyky pro UI i pro texty notifikačních mailů.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 10. 2. 2021 15:30

Novinky

 • :old_key: Keychain: Pokud má účet v Google Analytics ve správě více než 1000 profilů, některé z nich jsme při vytváření spojení s GA nezobrazovali. Toto jsme vyřešili a profily nyní nabízíme všechny.
 • :candy: Na stránce Produkty jsme opravili chybku v přepínání zobrazení sledovaných a skrytých produktů.
 • :apple: Custom formát: Pokračujeme ve :mag: zkoumání a :broom: úklidu “ošklivých” okrajových případů.
  • Na paškál jsme si vzali situace, kdy se při kombinaci custom formát (na vstupu) vs Shoptet formát (na výstupu) mohlo dít, že se při každém aplikování pravidla převodníku opakovaně u projektu vytvářely nové a nové elementy. Toto jsme nyní vyřešili. :cherries:
  • Další novinkou je to, že pokud projekt obsahoval vícenásobné elementy (např. GIFT|1, GIFT|2, atd.), které se mají exportovat (tedy nejsou skryté), ale které zároveň výstupní custom formát neznal, export končil chybou. Toto je nyní opraveno a nyní se takové “neznámé” elementy vyexportují správně. :watermelon:
 • :hammer_and_pick: Převodníky formátů: Ošetřili jsme různá místa v převodnících formátů, kde mohla nastat chyba, pokud název právě zpracovávaného elementu obsahoval více | svislítek, než převodník čekal.
 • :candle: Na stránce Nastavení projektu jsme přidali možnost vybrat jako generátor :spiral_notepad: Google Sheets.

Platforma :wrench:

 • :chart: Na stránce s přehledem appky nyní počet spuštěných instancí a stav odhadovaných tržeb načítáme asynchronně. Tím by se měl zredukovat výskyt situací, kdy data z nějakého důvodu nestihneme spočítat, a zároveň tím neblokujeme zobrazení dané stránky.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 24. 2. 2021 15:30

Novinky

 • :star2: Redesign a vylepšení stránky Produkty.
  • Oblast stránky s nastavením zobrazení produktů vybraného výběru prošla faceliftem a nyní je krásná. :heart_eyes:
  • :watermelon: K novému designu přibyly i nové vychytávky!
   • Řazení produktů.
    • Produkty z aktuálního výběru nyní lze řadit podle vybraného elementu (u vstupních výběrů se k řazení použije vstupní hodnota elementu, u výstupních výběrů jeho výstupní hodnota).
    • Řazení není součást výběru jako takového (tedy řazení nemá vliv např. na pořadí, ve kterém se na produkty ve výběru aplikují pravidla), jen je to způsob zobrazení výsledků.
   • Export do CSV u tabulkového zobrazení.
    • Do CSV se při tom uloží pouze elementy vybraných sloupců.
 • Novinky kolem formátů :sun_behind_small_cloud:
  • :hammer_and_wrench: Umíme nový formát Idealo.de CSV
  • Nově nebude možné vytvořit projekty se vstupními formáty Scontofacile.it (služba zanikla) a Designforumshop (služba zanikla). :thinking:
 • :information_source: Nahoře na stránkách v rámci projektu (exportu) nově zobrazujeme varovné oznámení o neprocházejícím importu či aplikování pravidel, pokud tyto procesy za posledních 24 hodin skončily 2 a vícekrát s chybou.
 • :rainbow: Vylepšili jsme komponentu pro našeptávání proměnných a hodnot v pravidlu pro hromadné přepisování podle hodnot. Spolu s tím jsme v ní opravili nedostatky ve zvýrazňování, které se v některých okrajových případech projevovaly.
 • :mailbox: Vylepšili jsme vkládání víceřádkových hodnot ze schránky ve formuláři pravidel Přepsat, Hromadné přepisování dle hodnot a Hromadné přejmenování kategorií, kde nyní lépe rozpoznáváme a vkládáme hodnoty reprezentující regulární výraz.
 • :candy: Na stránce Elementy a Proměnné nově přibylo tlačítko pro stažení seznamu jako CSV.
 • Pravidlo Datový import: Při uploadu CSV souboru přes formulář se u “exotičtěji vypadajících CSV souborů” může stát, že špatně detekujeme jejich mime-type - a takový upload nepovolíme. Nově jsme seznam podporovaných mime-types rozšířili, abychom tyto “false negative” situace pokud možno eliminovali.
 • Opravili jsme nesprávné chování převodníku z custom formátu v případě, kdy na vstupu chybí elementy představující IMAGE elementy.
 • Z předmětů notifikačních e-mailů jsme odstranili slovo XML - Mergado dávno umí zpracovávat i jiné datové soubory, než jen XML.
 • Drobná vylepšení v názvech procesů a v drobečkové navigaci pod Historií projektu.
 • Hromada dalších drobných oprav a vylepšení.

Platforma :wrench:

 • :national_park: Obrázek appky pro sociální sítě, definovaný elementem meta property="og:image" na stránce detailu appky v Mergado Store je nyní možné nastavit pro různé locales.
 • K informacím e-shopu (např. GET http://api.mergado.com/shops/123456) přibylo pole s URL avatara e-shopu. :camping:
  {
   "id": "123456",
   "name": "Some e-shop name",
   "owner_id": "1",
   "exported_items": 80000,
   "tariff_id": "2",
   "tariff_validity": "2022-10-31",
   "paid_tariff_id": "2",
   "created_at": "2020-09-17T12:29:42+00:00",
   "permissions": [],
   "avatar_url": "https://app.mergado.com/upload/8787f44a7f7da538ded3d7fc8d6bf7f3.png"
   // Nebo "avatar_url": null, pokud e-shop nemá nastaveného avatara.
  }
  
 • :fried_egg: Přidaná podpora pro proměnné v URL pravidel - lze nastavit v administraci pravidel vaší appky v Mergado Developers.
  • Známé placeholdery/proměnné, které se v URL obalují v {curly_braces} jsou tyto:
   • project_id: ID projektu.
   • apply_log_id: ID apply_logu
   • rule_id: ID pravidla
   • request_id: Náhodny identifikační string unikátní pro každý request.
   • item_count: Počet položek v aktuálně zasílaném payloadu.
   • current_format: Aktuální formát - zde záleží, zda pravidlo appky je před, či za pravidlem převodníku formátů.
  • Příklad nově validní URL: http://some-app.com/rule/{project_id}/{rule_id}?logId={apply_log_id}

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes
Funkce | Audit XML | Agentury | Nápověda | Blog | Forum | Kontakt