Opakované krátké výpadky aplikace MERGADO 8/2023

:warning: V posledních dnech evidujeme neplánované výpadky aplikace způsobené problémy s databází. Výpadky jsou krátké a můžou způsobit chvilkovou nedostupnost aplikace. Na vyřešení aktivně pracujeme.

Zaznamenané výpadky:

  • 2023-08-11T09:15:00Z a trval několik minut.
  • 2023-08-14T07:10:00Z a trval několik vteřin

Děkujeme za trpělivost a za komplikace se omlouváme.

2 Likes

:loudspeaker: V rámci řešení problému způsobující výše popsané výpadky proběhne upgrade databáze s potenciálem celou situaci stabilizovat. Více :information_source: informací viz samostatné vlákno Plánovaný výpadek MERGADA 21.8.2023 mezi 20:00 - 21:00