Plánovaná údržba a výpadky API - info pro vývojáře


#1

V souvislosti s informací o dnešní krátké odstávce ještě upozorňujeme vývojáře aplikací do Mergado Store na možné kolísání výkonu API po večerní 20. hodině dále, kdy se bude výkon Mergada ladit. Jde o kroky související s nasazením Galera Clusteru, který by měl zajistit vyšší výkon databáze.