Plánovaná údržba MERGADO databáze 14.9.2023 mezi 18:30 - 21:00

:warning: Thursday, September 14, 2023 4:30 PMThursday, September 14, 2023 7:00 PM bude probíhat optimalizace hlavní MERGADO databáze. Jedná se o pravidelnou údržbu.

:arrow_right: v uvedené době nepoběží přegenerování :exclamation: :red_circle:
:arrow_right: :mergado: MERGADO Editor bude v uvedené době dostupný :green_circle:
:arrow_right: Na výstupní feedy to nebude mít žádný vliv a budou stále dostupné. :green_circle:

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat buď přímo zde ve vlákně, nebo přes technický support.

1 Like