🟢 PPC Wolf STATUS

Stav aplikace

Stav Signál Poznámka
:green_circle: Stahování dat z Mergada -
:orange_circle: Generování kampaní Poruchy viz podrobnosti.
:green_circle: Napojení Google Ads -
:green_circle: Napojení Sklik -

Hlášení poruch

Dotazy a hlášení nesrovnalostí prosím pište na info@shopitak.com.
Zprávy zaslané na podporu Mergada nám přijdou také.

Jak hlídat status aplikace?

:warning: Pokud chcete dostávat upozornění jakmile dojde k aktualizaci statusu aplikace, klikněte pod příspěvkem na tlačítko s ikonou zvonečku a zvolte Hlídané.

hlidane_tema_mergado_forum

Vysvětlivky

Ikona Stav
:green_circle: Funguje v pořádku
:orange_circle: Funguje s omezením
:red_circle: Nefunguje správně

2022-09-11T22:00:00Z

  • Nefunguje automatický update kampaní. Ruční update funguje v pořádku.
  • V generování kampaní nefungují proměnné obsahující znak : dvojtečka. Do výstupu se zapíše název proměnné, nikoliv její hodnota.

Na vyřešení obou nešvarů pracujeme.