🐮 Proměnné v aplikaci Blending Bull - seznam a nápověda

Od verze 5 nabízí Blending Bull systémové proměnné. Zde je jejich seznam s vysvětlením, jakých hodnot nabývají.

Co jsou systémové proměnné

Proměnné umožňují uživateli do souboru zapsat obsah, který není v čase stálý. Obvykle nabývá stejné hodnoty pro celé jedno zpracování dat. Při příštím zpracování může mít hodnotu jinou.

Jak se proměnné zapisují

Proměnné se zapisují ve tvaru %BB_PROMENNA%. Tedy z obou stran jsou označeny znakem procento. Název proměnné začíná znaky BB_ - to aby se uživatel obtížněji náhodou strefil a náhodou napsal název proměnné i když nechtěl. Názvy proměnných uvádíme velkými písmeny.

Seznam systémových proměnných

V příkladech budu vycházet z data 23. května 2022.

Proměnná Příklad hodnoty Co znamená
%BB_DATE% 2022-05-23 Datum ve tvaru YYY-MM-DD
%BB_YEAR% 2022 Rok ve tvaru YYYY
%BB_MONTH% 05 Měsíc ve tvaru MM
%BB_DAY% 23 Den ve tvaru DD
1 Like