🐦 Symlink Stork NEWS

Na svět přišla nová aplikace :bird: Symlink Stork.
Rád bych na ni @group_specialists @group_feedmarketing upozornil.

Co dělá Symlink Stork

Vytváří symlinky :smile:
Symlink je nová adresa pro soubor na původní adrese. Soubor je pak dostupný jak na adrese původní tak nové. Jeden soubor může mít jeden či více různých symlinků. Nakreslit by se to dalo takhle.

K čemu jsou symlinky dobré

Popíši to na příkladech.

Příklad velkoobchod

Představte si, že máte velkoobchod. Ten má více maloobchodních partnerů. Informace o nabízeném zboží jim poskytuje v XML či CSV souboru (např. exportem z Mergada, ale nutné to není). A teď si představte, že by s jedním z maloobchodníků chtěl ukončit spolupráci. Rád by mu odebral přístup k datům, aniž by ovlivnil ostatní maloobchodníky. Řešením může být Symlink Stork. Každému partnerovy vytvoří vlastní symlink. Ten přitom bere zdrojový soubor ze stejné adresy. Pokud jeden symlink zneplatní nebo smaže, partner ztratí přístup k datům, zatímco ostatním vše funguje. Symlink tedy použije pro řízení kdo bude mít k datům přístup.

Příklad affiliate reklamní síť

Existují reklamní sítě, kam inzerenti do svého profilu vkládají URL datového XML (CSV) feedu. Děsí mne, když vidím adresy jako https://mujshop.com/files/heureka.xml. Uvědomme si, že na rozdíl např. od vyhledávače zboží, kde mají k datům přístup výhradně pracovníci dané firmy, u affiliate sítě mají přístup k datům i jejich partneři. Partnerů mohou být stovky a klidně mezi nimi mohou být konkurenti. Když e-shop účast v reklamním systému zruší, adresa “/files/heureak.xml” i nadále funguje. A ruku na srdce, kdo si kontroluje, kdo mu stahuje datové feedy? V takovém případě e-shop po skončení inzerce v síti symlink smaže a je vyřízeno.

Obecně bych řekl, že umožní symlink odepřít přístup v budoucnosti části partnerů a současně ponechat přístup jiným :wink:

Co umí symlink Stork

 • Vytvářet, editovat, mazat symlinky
 • Pozastavit či aktivovat pozastavený symlink
 • Sledovat historii prokliků přes konkrétní symlink

Komu symlink Stork pomůže

Marketérům či pracovníkům e-shopů.

Jak Symlink Stork vypadá


Hlavní stránka s přehledem symlinků


Stránka Historie

Proč Symlink Stork využít

 • Netřeba instalace ani webhostingu. Stačí aplikaci zapnout a nastavit.
 • Přístup uživatelů díky uživatelským oprávněním v Mergadu.
 • Vyšší bezpečnost dat.

Jak je na tom aplikace nyní

Na produkci je první veřejná verze. Je otestována, nicméně mohou nastat nečekané situace, které nás otestovat nenapadlo. Případné nešvary proto prosím hlas. Děkuji.

Kde se dozvědět víc

Pokračuj na stránku s profilem aplikace, případně do nápovědy.

Nechť aplikace dobře slouží.

Nová verze aplikace :bird: SYMLINK STORK

Dnešní release přinese do #apps:symlink-stork drobná vylepšení a opravy.

Datum a čas nasazení

úterý 17. 8. 2020 ve 12:40

Novinky

 • :framed_picture: Do nové adresy lze nově vložit i znak . (tečka). Můžete tedy vytvořit novou adresu např.: https://appcloud.mergado.com/apps/symlinkstork/link/appsecret/logo.png
 • :woman: Useragenta, který stahuje soubor z původní adresy jsme nově pojmenovali SymlinkStorkBot/1.0 (+https://store.mergado.com/detail/symlinkstork/). Tento název běžný uživatel nespatří. K nalezení bude v serverovém logu a podobně.
 • :key: Na stránce * Vytvořit nový symlink* jsme do příkladu u políčka Nová adresa doplnili i “tajný” klíč e-shopu. Cílem bylo víc přiblížit příklad skutečné nové adrese.
 • :paintbrush: Další drobná vylepšení a opravy uživatelského rozhraní.

Nová verze aplikace :bird: SYMLINK STORK - 2020-10-01

Dnešní release přinesl do #apps:symlink-stork drobná vylepšení a opravy.

Novinky

 • :scissors: Opraveno zobrazování widgetu. Měl by vždy vrátit správný obsah.
 • :door: Při vypnutí aplikace dojde k odstranění všech symlinků. Při opětovném zapnutí bude aplikace “prázdná” a symlinky je třeba vytvořit znovu. Prázdná bude i historie.
 • :paintbrush: Další drobné opravy.

Nová verze aplikace :bird: SYMLINK STORK - 2020-10-19 - “PERSONY”

Včerejší release #apps:symlink-stork přinesl významnou :new: novinku - Persony. Tato funkce vám umožní pojmenovat jednotlivé “návštěvníky”, kteří přistupují na vaše symlinky. Více bude zřejmé z následujícího obrázku.

symlinkstork-persony
Tvorba nové persony z historie přístupů na symlink.

Co je persona

Uživatelem definované pojmenování přistupujícího na symlink.

Jak Symlink Stork identifikuje personu

Uživatel zadá v administraci název persony, :mailbox: IP a :robot: useragenta. Uvést může jednu z možností (IP adresa, useragent), nebo obě. Pokud by více person mělo např. stejnou IP adresu, přiřazení probíhá takto:

 1. shoduje se IP adresa i useragent
 2. shoduje se IP adresa
 3. shoduje se useragent

U IP adresy i useragenta platí pouze přesná shoda. Rozsahy IP ani vyhledávání jen části popisu useragenta nefunguje.

K čemu jsou persony dobré

 • Identifikace přístupů z vašich :house: kanceláří či jiných provozoven. Odlišíte přístupy své a svého týmu od ostatních.
 • Pojmenování různých :robot: automatů - od fulltextových botů po IT systémy vašich zákazníků.
 • Pojmenování :department_store: konkrétních osob (firem) - např. partnerů kteří stahují vaše důvěrné ceníky aj.

Tipy pro definování person

Zamyslete se nejprve jaký charakter persona má. Např. pro označení přístupů z vaší kanceláře, kdy je jedno jaký konkrétní pracovník přístup uskutečnil, doporučuji do persony vyplnit kromě názvu pouze IP adresu. Persona pak postihne přístupy z různých zařízení z této IP adresy. Pokud chcete identifikovat např. bota který přistupuje z více IP adres, může se hodit vyplnit pouze useragenta. Jistě najdete situace, kdy se bude hodit vyplnit informace obě.

Jak začít persony využívat

Jednoduše si aktivujte Symlink Stork v Mergado Store, vytvořte si první symlinky a začněte je používat. Novou personu vytvoříte buď stiskem tlačítka na stránce Persony, nebo v historii stiskem ikony “edit” u dané položky viz obrázek výše. Pokud chcete zjistit např. sovu IP adresu, stačí když navštívíte symlink a v jeho historii svůj “otisk” uvidíte.

Nechť vám persony dobře slouží.

1 Like

Nová verze aplikace :bird: SYMLINK STORK - 2020-12-18 - “PŘÍSTUPY”

Dnešní release přinesl nové funkce v nastavení toho, kdo může přistupovat na Vaše odkazy. Navazuje na persony. Můžete si tedy vytvořit persony a přístup k odkazu jim povolit s tím, že ostatní mají přístup zakázaný, nebo naopak nechat všem přístup povolený a vybraným personám přístup zakázat.

symlink-access

Co je nového

Na stránce pro vytvoření či editaci odkazu je nová část Omezit přístup personou. Zde můžete vybrat jednu nebo více person a určit, zda mají na daný odkaz přístup všichni kdo znají jeho adresu a pouze tyto konkrétní persony chcete zakázat, nebo naopak chcete všechny zakázat a pouze tyto persony povolit.

Pro nastavení potřebujete mít vytvořenou alespoň jednu personu.

Nová nabídka omezit přístup heslem.

:information_source: TIP: Jak povolit přístup pouze z vybrané IP adresy

Pro vyšší bezpečnost dat se může hodit zakázat stahovat data z cizích IP adres. Postup je následující.

 • Vytvořte persony. Identifikujte je pouze IP adresami které chcete povolit. Pro každou IP adresu jednu personu.
 • V nastavení odkazu zadejte Přístup nemá nikdo kromě uvedených person, zaklikněte tyto persony a uložte.

To je celé. Z umístění na zadaných IP adresách se k obsahu na odkazech bude možné dostat. Z jiných IP adres Symlink Stork dál uživatele nepustí.

K čemu se novinka hodí

Typickým příkladem je povolení přístupů jen z konkrétních umístění (IP adres). Ať už jde o poskytování dat reklamním systémům, nebo třeba odběratelům. Odborníci by mohli ocenit blokování cizích botů např. v přístupech k ceníkům na veřejném webu a podobně.

1 Like

Nová verze aplikace :bird: SYMLINK STORK - 2021-11-22

Pokud software přistupující na odkaz neuváděl useragenta, vrátil Symlink Stork chybu. Toto není v praxi časté, nicméně to nastat mohlo. Nyní byla tato situace ošetřena a přístup bude umožněn.

2 Likes

:construction_worker_man: Plánovaná odstávka

2022-01-23T23:00:00Z budeme přesouvat aplikaci Symlink Stork na nový server. Aplikace bude krátkodobě odstavena z provozu. Následně se změní IP adresa ze které aplikace k souborům přistupuje.

Nová IP: 178.238.44.138

Děkuji za pochopení.
ping @group_symlinkstork

:stopwatch: Zkušební dobu #symlink-stork jsme prodloužili na 30 dní

Změnil jsem nastavení aplikace v Mergado Store a prodloužil zkušební dobu aplikace Symlink Stork na 30 dní. Cílem je více času, kdy můžete aplikaci zdarma otestovat.

1 Like