Vlastní formát

Dříve bylo možné v Mergadu pracovat pouze s feedy, které měly námi nachystanou specifikaci . Více jak 350 formátů není málo, přesto se pořád objevují nové, které v Mergadu neznáme. Například ze zahraničních srovnávačů zboží, dodavatelských feedů nebo speciálních feedů e-shopových řešení.

V Mergadu máme novou funkci , kterou jsme nazvali Custom formát. Hezky česky bychom ho mohli pojmenovat jako univerzální/uživatelský formát . Umožní vám nahrát do Mergada libovolný XML nebo CSV feed, a pak s ním pracovat.

:custom_format: