Hromadné zkopírování hodnot

Popis
Pravidlo umožňuje hromadně přenést hodnoty z více elementů do jiných elementů.