:batch_copy_values: Hromadné zkopírování hodnot

Popis


Pravidlo umožňuje hromadně přenést hodnoty z více elementů do jiných elementů.

:batch_copy_values: