Výpadek auditu XML od 20. do 22. srpna 2016


#1

Mergadův audit XML měl od sobotního oběda výpadek - neposílal výsledky auditů. Hlásím, že dnes dopoledne to bylo opraveno a měl by fungovat normálně.
Za komplikaci se omlouvám.


#2

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.