Budeme ladit výkon Mergada

Oznamujeme s předstihem, že v úterý 4.7.2017 po 16. hodině budeme ladit výkon zpracování exportů v Mergadu, konkrétně četnost synchronizace produktů.

Tato akce může trvat i 48 hodin, neboť výsledky se neprojeví hned, ale v řádu hodin.

Cílem je dosažení vyšší rychlosti zpracování exportů, častější synchronizace produktů a tedy dosažení ještě vyšší aktuálnosti dat na zbožových srovnávačích.

I když budou vývojáři postupovat obezřetně, může dojít ke krátkodobému snížení četnosti synchronizace, což bude pouze dočasný jev a není třeba nám jej hlásit jako chybu nebo problém.

Po celou dobu ladění výkonu budeme sledovat všechny signály, které nám ukazují, zda MERGADO správně funguje, takže se není třeba ničeho obávat. :wink:

1 Like