Bug - 2x stejná chyba

product
productname
audit-xml
náměty

#1

Ahoj, v auditu je 2x vidět stejná chyba.


#2

Nadpis je sice stejný (tohle je možná matoucí, uznávám), jednou se to však týká elementu PRODUCT a pod tím elementu PRODUCTNAME.


#3

Aha. Je to matoucí. Prokliknu a stejný produkty… Stejný počet produktů.

Kdyby to šlo přidat do nadpisu. V popisku to přehlídnu. Bylo by to super.


#4

už jsem to zadal :sunglasses:


#5

A už je to i hotovo. :relaxed:
Souhrn novinek aktuálního release přináší článek na Mergadově blogu.


#6

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.