Element g:sale_price

Základní informace

Do elementu g:sale_price uvádějte konečnou cenu produktu během slevové akce. Google Nákupy budou v takovém případě zobrazovat cenu z g:sale_price jako cenu hlavní, za kterou je možné produkt koupit.
Dobu platnosti slevové akce můžete specifikovat pomocí elementu g:sale_price_effective_date.
Cena v elementu g:sale_price musí obsahovat kromě samotné ceny i měnu, například: 150 CZK. V případě desetin použijte jako oddělovač tečku , zaokrouhlení na maximálně dvě desetinná místa, například: 9.65 CZK.

Elementy související s g:sale_price, které lze ve feedu také použít:

 • g:sale_price_effective_date - doba platnosti slevové akce, tj. do kdy akční cena z g:sale_price platí
 • g:price - cena produktu mimo akci, tento element je povinný a musí být u produktů vždy uveden

Časté dotazy

 • Jak nastavím, do kdy slevová akce platí?
  • Pro nastavení období platnosti akční ceny použijte element g:sale_price_effective_date, do kterého se dává počáteční i koncové datum a čas ve formátu: YYYY-MM-DDThh:mm, případně datum, čas a časové pásmo ve formátu: YYYY-MM-DDThh:mm±hhmm.
   Oba termíny se oddělují lomítkem /. Hodnota elementu potom bude vypadat například takto: 2024-07-04T21:02+0100/2024-07-31T23:59+0100.
 • Jak datum a čas do g:sale_price_effective_date v Mergadu vytvořím?
 • Když je produkt ve slevové akci, musím mít u produktů i g:price, pokud mám ve feedu g:sale_price?
  • Ano, g:price je povinný element a nesmí u produktů chybět. Do g:price se dává plná cena produktu (tj. cena mimo akci, nezlevněná). Po dobu cenové akce by tedy měly být ve feedu dva elementy s cenou:
   • g:price → obsahující plnou cenu produktu bez slevy
   • g:sale_price → obsahující sníženou cenu produktu během akce
 • Jak zaokrouhlit cenu v g:sale_price?
  • Použijte pravidlo typu Zaokrouhlit číslo. Pozor však na to, že cena ve výstupním feedu musí být stejná, jako cena zobrazená na e-shopu! Použijte tedy stejný typ zaokrouhlení, jako máte u cen na e-shopu. Jako oddělovač desetin v zaokrouhlovacím pravidle zvolte tečku, zaokrouhlení je pro Google Nákupy možné na maximálně dvě desetinná místa.
 • Jak přepočítat měnu pomocí kurzu např. z EUR na CZK nebo opačně z CZK na EUR pro Google Nákupy?
 • Musí být v elementu g:sale_price i měna?
  • Ano, musí. Za částku uveďte měnu v mezinárodním formátu, například: CZK nebo EUR.

Nápověda k elementu g:sale_price

Na našem diskuzním fóru máme vytvořený štítek g:sale_price, pod kterým najdete další informace k tomuto elementu a vyřešené dotazy od uživatelů Mergada, viz Téma g:sale_price

Pokud by vás k elementu g:sale_price zajímalo něco dalšího, napište nám váš dotaz níže do vlákna nebo na e-mail technické podpory.

Co kontroluje Mergado Audit u elementu g:sale_price

 • Zda element g:sale_price neobsahuje nějakou neplatnou hodnotu, musí obsahovat částku (kladné číslo) i měnu (v mezinárodním formátu, např. CZK).

:bulb: Vyzkoušejte si Mergado Audit XML feedu pro Google Nákupy a pokud se vás některé z těchto chyb elementu g:sale_price týkají, můžete si feed pro Google Nákupy opravit v Mergado Editoru.

:ring_buoy: Nebudete-li si vědět rady, stačí kontaktovat naši technickou podporu.