Feed Image Editor - Release notes

Wow! :open_mouth: To jsou peckovní novinky :1st_place_medal: , skvělá práce! :clap:

2 Likes

Odstráňte pozadie obrázkov a využite ďalšie praktické novinky :mega:

 • Odstránenie pozadia :city_sunrise: :arrow_right: :department_store:
  Najväčšou novinkou, ktorú prinášame, je možnosť hromadne odstrániť pozadie obrázkov produktov a to doslova jedným klikom. Funkcia sa bude hodiť práve v prípadoch, ak máte farebné pozadie obrázkov, keďže veľká časť tovarových porovnávačov vyžaduje výhradne biele.

Najprv sa pozadie odstráni a zostane transparentné. To môžete v ďalšom kroku hravo nahradiť bielym, poprípade doladiť farbu za produktom podľa predstavy. :white_large_square:

 • Rozšírenie podporovaných formátov :infinity:
  Odteraz si môžete Feed Image Editor aktivovať u všetkých typov exportov, ktoré podporuje MERGADO. Nový sprievodca prvým nastavením vám pomôže s vyplnením vstupných elementov.

 • Intuitívnejšie UI :handshake:
  Nové usporiadanie pravého panelu vás bude pomocou textových popisov viesť krok za krokom.

Vzhled pravého panelu.

Vylepšený pomocník v ľavom rohu vám našepká akcie, ktoré môžete vykonať. Ak pomocníka nepotrebujete, jednoducho ho vypnete. :arrow_forward: :stop_button:

Tip - zapnut/vypnut.

 • Interaktívna galéria šablón :art:
  Pri voľbe výstupného formátu sa zobrazí predpripravená galéria šablón. V prípade, že vám žiadna nevyhovuje, sa môžete pustiť do tvorby vlastnej. :man_artist:

 • Enterovanie textu :leftwards_arrow_with_hook:
  S vylepšeným zalamovaním textu získate väčšiu kontrolu nad formátovaním a prispôsobíte ho podľa vašich predstáv.

Ak sa rozhodnete funkciu nevyužiť, text zostane zarovnaný v jednom riadku.

 • 40 nových fontov :abc: :capital_abcd:
  Vyberte si z našej ponuky font, ktorý vám najviac vyhovuje. V prípade, že by ste chceli používať taký, ktorý sa v našej databáze nenachádza, kontaktujte nás na našej podpore.

 • Vylepšené vkladanie vlastného obrázka :framed_picture:
  Vrstvy Vlastná sada a Obrázok sme spojili do jednej.

Všetky obrázky, ktoré pridáte, odteraz nájdete uložené v aplikácii a nemusíte ich opätovne pridávať.

 • Mriežka :space_invader:
  Mriežka je umiestnená v ovládacom paneli naľavo a má tri rôzne veľkosti, ktoré si môžete pozrieť v priloženom GIF. Pomocou mriežky dokážete zarovnávať jednotlivé vrstvy podľa vašich predstáv.
  :one: :two: :three:
  Zobrazení mřížky.

 • Contrast checker :eyes:
  Správne zvolenie kontrastu medzi textom a pozadím vám zaručí zvýšenie čitateľnosti.
  V prípade nízkeho kontrastu vám vyskočí upozornenie na zmenu farby. Pri správnom doladení výstražný trojuholník zmizne.

:white_check_mark: Okrem týchto zmien sme sa venovali aj odstráneniu chýb a ďalším drobným úpravám.

4 Likes

Zkomprimujte produktové obrázky a ozdobte ich vianočnými šablónami :dizzy:

 • Vianočné šablóny :christmas_tree:
  Odteraz môžete v aplikácii využiť predpripravené vianočné šablóny. Spolu so sezónnymi nálepkami a možnosťou nahrávania vlastných grafických elementov tak vytvoríte inzerciu podľa vašich predstáv. :santa:
  Vánoční šablony.

 • Automatická kompresia obrázkov :robot:
  Zmeňte veľkosť obrázkov automaticky a hromadne, bez straty kvality. Kompresiu nastavíte v troch úrovniach - 100kB, 200kB, 400kB. Následne funkcia vyselektuje obrázky a zníži ich dátovú veľkosť podľa vami zvolenej hodnoty. :clamp:

 • Naznačenie záporného presahu obrázku v editore šablón :black_square_button:
  Pri nastavení záporného presahu produktového obrázku sa vám znázorní šírka jeho presahu. Zobrazovanie presahu môžete mať aktívne alebo neaktívne.

 • Jednoduchšia editácia vrstiev polygón a krivka ⬠
  Veľkosť polygónu a krivky zmeníte kolieskom myši. :mag: Použitím tlačítka Delete odstránite vybratý bod z polygónu. Pri zmene formátu šablóny sa vám objekt prispôsobí.
  Vytvoření polygonu v prostředí aplikace.

 • Nastaviteľný presah dekoračnej čiary textu :abc:
  Dekoračnú čiaru, ktorú umiestníte pod, nad alebo cez text použite s nastavením hrúbky a po novom, aj s vlastným presahom dĺžky.

 • Štítky šablón v zozname produktov :bookmark:
  Pod názvom šablóny nájdete štítky, ktoré vás informujú, či je v nej aktívne odstránenie pozadia a vylepšenie rozlíšenia.

 • Progress bar u šablón :100:
  Status priebehu odstránenia pozadia a vylepšenia rozlíšenia nájdete pod počtom produktov.
  Ak to prebehlo u všetkých správne, stav bude 100%.

 • Úpravy v exporte/importe šablón :wrench:

:white_check_mark: Okrem týchto zmien sme sa venovali aj odstráneniu chýb a ďalším drobným úpravám.

4 Likes

V novoročnom release prinášame skvalitnenie funkcií a doplnenie možností využitia aplikácie Feed Image Editor. Pozrite si novinky ako preddefinované produktové výbery, alebo predpripravené šablóny s možnosťou editácie, ktoré vám pomôžu obohatiť vašu obrázkovú inzerciu. :dizzy:

Vylepšenie rozlíšenia obrázkov :up:

S novoupraveným užívateľským rozhraním a funkciami na pozadí sa môžete tešiť na kvalitnejšie výsledky procesu vylepšenia rozlíšenia.

Živé náhľady textov počas výberu fontov 🗛

Vytvorte textovú vrstvu a pozrite si jej náhľad v rôznych fontoch. Túto možnosť nájdete v pravom panely u každej vrstvy typu text.

Nový náhled fontů.

Nový font Bebas Neue :capital_abcd:

Aktuálne môžete využiť viac ako 100 fontov. Do zásobníku sme pridali Bebas Neue.

Generovanie preddefinovaných produktových výberov :robot:

Pomocou checkboxov si zvolíte výbery, ktoré sa majú v projekte vytvoriť. Následne sa na ne dajú ľahko aplikovať zlepšovacie funkcie bez toho, aby ste museli chybné obrázky filtrovať ručne.

Ako ich nájdete?

 1. Choďte do aplikácie Feed Image Editor.
 2. Na hornom paneli zvoľte možnosť Produkty.
 3. Na pravej strane nájdete Výbery.
 4. Odkliknite možnosť Vytvoriť.
 5. Zobrazia sa vám tieto preddefinované výbery:

Ukázka výběrů.

Nové predpripravené grafické šablóny :new:

V appke nájdete 7 nových grafických šablón. Využite ich pri práci s produktovými obrázkami a ozdobte svoju inzerciu. :ribbon: Postup nájdete v článku Ako pracovať s tematickými obrazovými kampaňami.

Grafické šablóny.

Prispôsobíte si v nich farbu, rozloženie elementov, alebo text.

Možnosť filtrovania obrázkov podľa odtieňa pozadia :art:

:white_check_mark: Okrem týchto zmien sme sa venovali aj odstráneniu chýb a ďalším drobným úpravám.

6 Likes

Nový spôsob odstránenia pozadia a valentínske nálepky vo Feed Image Editore

Z včerajšieho releasu vám predstavujeme dve hlavné novinky - zmena citlivosti odstránenia pozadia a valentíske nálepky. :tada:

:scissors: 3 stupne citlivosti odstránenia pozadia u produktových obrázkov

Zvoľte si sami, ako veľmi má byť pozadie produktu orezané. Odteraz to dokážete urobiť na troch úrovniach - nízka, stredná, vysoká.

Ak sa vám zdá, že pri odstraňovaní zmizla aj časť produktu, nastavte vyššiu citlivosť efektu.
Odstránenie pozadia je tak menej agresívne. A naopak. Ak odstránenie pozadia nebolo dostačujúce, zvoľte nízku citlivosť efektu. Funkcia sa bude snažiť odstrániť všetky fragmenty pozadia.

:heart: Valentínske nálepky

Vytvárajte reklamné kampane ako profík. Skvelou príležitosťou, ako tematicky inzerovať produktové obrázky, je deň svätého Valentína. K ozdobeniu vašej kampane sme vo Feed Image Editor predpripravili 12 valentínskych nálepiek.

Nálepky ľahko zeditujete. Môžete im zmeniť napríklad farbu alebo veľkosť.

:point_right: Viac sa dočítate v článku Vylepšete obrázkovou inzerci pomocí tematických šablon na Valentýna.

:white_check_mark: Okrem týchto zmien sme sa venovali aj odstráneniu chýb a ďalším drobným úpravám.

4 Likes

Vyhladenie orezaných hrán produktov, úprava zoomu, ale aj 22 nových fontov :new:

Po dvoch týždňoch prinášame ďalší release plný vylepšení. :wink: O aké novinky ide tentokrát?

Nová verzia odstránenia pozadia produktov :triangular_ruler:

Okrem toho, že aktuálne môžete pozadie odstraňovať na troch úrovniach citlivosti, pridali sme aj možnosť vyhladenia orezaných hrán produktov.

Zlepšenie výsledkov postrehnete u všetkých obrázkov. Najviac to oceníte v týchto prípadoch:

 • Ak sú obrázky na vstupe v nižšej kvalite, alebo v menších rozmeroch:

 • U produktov, kde ste odstraňovali zložité pozadie prostredia:

 • U produktov, ktoré mali rovnakú farbu ako farba odstráneného pozadia:

Upravený krok :mag: zoom

Priblížte alebo vzdiaľte vrstvy klávesami +/-, šípkami klávesnice, prípade kolieskom myši. :rat: Zoom je zároveň citlivejší a plynulejší.

:bulb: V sekcii Nastavenia: možnosť schovať pomocníka a vypnúť zoomovanie myšou

Pridaná sada nových fontov :capital_abcd:

K aktuálnym fontom pribudlo ďalších 22. Všetky nájdete dostupné aj s náhľadmi vašich textov.

:bulb: V sekcii Nastavenia: možnosť pozrieť si zoznam všetkých dostupných fontov a ich náhľadov v aplikácii

:white_check_mark: Okrem týchto zmien sme sa venovali aj odstráneniu chýb a ďalším drobným úpravám.

6 Likes

Predveľkonočná nádielka od Feed Image Editora

Jarná dávka noviniek v našej aplikácii je tu. :tulip: Máme pre vás nový formát v audite obrázkov, doplnené grafické prvky na veľkonočnú, ale aj univerzálnu tematiku a nevynechali sme ani drobné úpravy, či opravy. :white_check_mark:

Overte si stav obrázkov pre Mall :mag:

Audit obrázkov funguje jednoducho a zdarma. Už do 24 hodín vám na e-mail zosumarizuje všetky problémy, varovania a doporučenia pre produktové fotografie vášho e-shopu. Aktuálne si stav feedu overíte na viac ako dvadsiatich reklamných systémoch, ku ktorým sme po novom pridali formát Mall. :new:
Predchystaný výstupný formát pre Mall nájdete aj vo Feed Image Editore. Ľahko tak vašu inzerciu prispôsobíte jeho požiadavkám a vyhnete sa zle orezaným, alebo deformovaným fotkám produktov.

Rozšírený grafický zásobník: VEĽKONOČNÉ :hatching_chick: AJ UNIVERZÁLNE :bookmark: PRVKY

Tematické kampane sú skvelou inzertnou príležitosťou. Preto v aplikácii nájdete doplnené veľkonočné nálepky, štítky a rámčeky.

Okrem toho sme pridali prvky, ktoré sa vám hodia na každé obdobie. Všetky ľahko upravíte a prispôsobíte podľa potreby.

:point_right: Pre trefnú inzerciu si prečítajte článok: Jak pracovat s tematickými obrazovými kampaněmi.

Nastavte si uhol tieňa pre produktový obrázok :triangular_ruler:

Tieň patrí k efektom, ktoré produktom dodávajú 3D vzhľad. Je to jeden zo spôsobov, ako sa v inzercii odlíšiť od konkurencie. Jeho nová úprava vám ponúka rozšírené nastavenie - okrem posunu do strán ho aktuálne môžete použiť zo všetkých uhlov produktového obrázku.

Ukážka prsteňa a vylepšeného efektu Tieň.

:point_right: Ďalšie tipy na odlíšenie od konkurencie nájdete v článku: Odlište vaše produktové obrázky od konkurence. Máme pro vás několik zaručených tipů.

:star_struck: Všetky doplnky a vylepšenia vyskúšajte už teraz vo Feed Image Editore, alebo v Audite obrázkov.

3 Likes

Vodoznaky v produktových obrázkoch už viac nebudú problém

Sme veľmi radi, že vám môžeme predstaviť dlhoočakávanú novinku. Funkciu na odstránenie vodoznakov :paintbrush:, ktorá dokáže malé zázraky. A nie len to. V tomto release sme požiadavkám zbožákov prispôsobili aj možnosti kompresie :scroll:. Nižšie nájdete podrobnejšie ukážky, ako to vo Feed Image Editore vyzerá. :point_down:

Odstránenie vodoznakov :partying_face:

Mnoho e-shopárov trápia prodkutové obrázky s vodoznakmi, keď chcú svoj tovar predávať cez rôzne reklamné systémy. Podľa výsledkov nášho auditu, vodoznaky predstavujú 45 % zo všetkých prekážok v inzercii. S novou funkciou vás ale ochranné prvky na fotkách trápiť nebudú. Ako to funguje?

Vyberte si produktový obrázok, na ktorom potrebujete vodoznak odstrániť. Bez ohľadu na to, či sa nachádza vedľa neho, alebo priamo na ňom, vyznačte štetcom miesto, ktoré chcete upraviť.

A je hotovo. Aplikácia si takto jednoducho poradí s odstránením rôznych prvkov. Okrem vodoznakov môžete odstraniť napríklad logá, štítky, alebo iný text, či tvary. Produktový obrázok po úprave vyzerá bezchybne a nie je deformovaný. Pozrite si výsledky v ukážkach pred a po:

Kompresia obrázkov podľa jednotlivých tovarových porovnávačov :compression:

Doteraz ste mohli v aplikácii znížiť dátovú veľkosť obrázkov automaticky a hromadne na troch úrovniach: 100 kB, 200 kB, 400 kB. Aktuálne k nim pribudol nový zoznam:

 • 2MB (Heureka, Mall, Nabava)
 • 5MB (Alza, Modio, Domodi)
 • 8MB (Instagram, eMAG)
 • 16MB (Google Merchant, ÁrGép)
 • 30MB (Facebook 1:1)

Možnosť upraviť veľkosť obrázkov nájdete v Nastaveniach, konkrétne v Nastaveniach projektu. Vyberte si z dostupných porovnávačov a uložte.

:white_check_mark: Okrem týchto zmien sme sa venovali aj odstráneniu chýb a ďalším drobným úpravám.

6 Likes

Nový spôsob sťahovania obrázkov, export s priehľadným pozadím, preklady šablón a iné drobné zmeny :new:

Z posledných menších releasov máme pre vás súhrn toho najdôležitejšieho. Pozrite si, na akom princípe sa sťahujú obrázky z e-shopu do aplikácie, ako v exporte pracovať s priehľadným pozadím a ktoré šablóny sú dostupné v rôznych jazykoch. :star2:

Sťahovanie obrázkov pri zmene URL adresy :arrow_down:

Štandardne sťahujeme obrázky z e-shopu do Feed Image Editora priebežne, aby bola vždy zaručená ich aktuálnosť. Odteraz je možné zapnúť funkciu, ktorá bude z e-shopu do aplikácie sťahovať obrázky iba vtedy, ak sa zmení URL adresa. Ak máte veľa obrázkov, táto funkcia zníži záťaž na strane e-shopu. Ak obrázok aktualizujete a URL adresa sa nezmení, do aplikácie sa nedostane a ostane pôvodný.

Priehľadné pozadie výstupného produktového obrázku :white_large_square:

Odstráňte pozadie, nechajte ho priehľadné a odošlite na export. Vo výstupe si nastavte formát obrázkov v .png. Do inzercie sa obrázky dostanú s priehľadným pozadím.

Preklady náhľadových obrázkov vo vzorových šablónach

:uk:, :czech_republic:, :slovakia:, :poland:
Najnovšie šablóny nájdete preložené do angličtiny, češtiny, slovenčiny a poľštiny.

Fix progres baru pre šablóny typu Odstránenie pozadia :hammer:

Zrýchlenie načítania stránky s diagnostikou po častiach :running_man:

:white_check_mark: Okrem týchto zmien sme sa venovali aj odstráneniu chýb a ďalším drobným úpravám.

3 Likes

Zjednodušená práca s produktovými obrázkami a vylepšenými možnosťami :tada:

Z horúceho letného releasu vyberáme 6 noviniek, ktoré by nemali uniknúť vašej pozornosti. Nastavenie priehľadnosti, nahrávanie väčšieho počtu obrázkov, či zmeny u fotografii v kolážach.

Nové možnosti nastavenia priehľadnosti produktového obrázku :eyes:

Zmeňte priehľadnosť hlavného obrázku. Túto funkciu nájdete v štvrtej karte. Zapnite ju pomocou jedného tlačidla. Citlivosť nastavíte posunutím slideru.

Nastavenie priehľadnosti ľubovoľného produktového obrázku z koláže :ghost:

Koláže odteraz nájdete vo vylepšenej podobe. Na pravej strane sa vám zobrazí ich náhľad. Ak chcete, aby pôsobili zaujímavejšie, môžete spriehľadniť alternatívne obrázky. Hlavný obrázok tak zvýrazníte.

Nahrávanie viacerých obrázkov naraz :infinity:

Ak ste do aplikácie chceli nahrať vlastné obrázky, šlo to len po jednom. Po tomto release naraz nahráte toľko obrázkov, koľko potrebujete. Funguje to rovnakým spôsobom, ako predtým - pridaním ďalšej vrstvy.

:point_right: TIP

V editore koláží máte v alternatívnych obrázkoch možnosť pridať uhol obrázku. Hravo ich tak natočíte do smeru, ktorý potrebujete.

Klávesové skratky :keyboard:

Ovládajte aplikáciu pomocou klávesových skratiek, ako sú: copy/paste, undo/redo, natočenie obrázku, …

Načítanie náhľadového obrázku podľa MERGADO ID / ITEM_D :bulb:

Vyberte si, ktorý produktový obrázok sa vám zobrazí v produktovom náhľade. Zvolíte ho v tretej karte, cez ID / ITEM ID. V prípade, že nechcete konkrétny obrázok, na ľavej strane nájdete kocky, ktoré vám vždy jeden náhodne ukážu.

Fix počtu alternatívnych obrázkov a fotografií v kolážách :abacus:

Navýšli sme počet alternatívnych obrázkov v jednej koláži. Dokopy tak môžete dať 20 fotografií (19 alternatívnych a jednu hlavnú.)

:white_check_mark: Okrem týchto zmien sme sa venovali aj odstráneniu chýb a ďalším drobným úpravám.

4 Likes

Náhľady v galérií šablón a kolážach, nové podporované formáty a automatické usporiadanie šablón :tada:

Dátum a čas nasadenia: 19. 7. 2022 14:17

V balíku noviniek posledného releasu prinášame vylepšené náhľady produktových obrázkov. Možnosť nastaviť priehľadnosť ľubovoľnej vrstvy a zapnutie automatického usporiadania šablón. Taktiež sme pridali nové výstupné formáty, ktoré nájdete nielen v aplikácii, ale aj v Audite obrázkov. Aké? Ukážeme vám nižšie. :slightly_smiling_face:

Náhľady obrázkov v galérií šablón :eyes:

Pozrite si, ako váš produkt vyzerá v predpripravených šablónach, ktoré nájdete v aplikácii. Postup je nasledovný:

 • Vytvorte novú grafickú šablónu
 • Zvoľte Produktový výber
 • Vyberte výstupny formát
 • Zobrazia sa vám dostupné šablóny

Veľkou výhodou je úprava šablón podľa vašej potreby. Pridajte prvky, odoberte nehodiace sa alebo prispôsobte farbu a font.

Náhľady obrázkov v kolážach :eyes:

Možnosť zoskupiť viacero obrázkov je skvelým spôsobom, ako ukázať detaily, či komponenty produktu. Alternatívne obrázky jednoducho pridajte k hlavnému, ak ich máte dostupné. Ak nie, nezobrazia sa.

:point_right: ako vytvárať koláže sa dozviete v tomto článku

Pri tvorbe koláží si prezrite, ako obrázky vyzerajú spoločne. Nájdete to v treťom kroku editácie, po voľbe Koláž.

Automatické usporiadanie poradia šablón :reorder:

Táto možnosť vás poteší ak:

 • Máte viacero hotových šablón a neviete zvoliť ich správne poradie
 • Chcete šablónu aplikovať na rôzne Produktové výbery

Zlatým pravidlom pri manuálnom nastavení poradia je zoradiť ich zhora nadol, podľa počtu produktov v produktovom výbere, na ktorý je šablóna aplikovaná. Teda od najmenšieho, po najväčší.

Ak chcete, aby to za vás urobila aplikácia, zakliknite Automatické usporiadanie poradia šablón. Vaše šablóny sa usporiadajú podľa počtu v Produktovom výbere. Pri neskoršej zmene počtu produktov (pribudnú vám do feedu nové / schováte tie, ktoré nechcete mať v inzercií), sa poradie prispôsobí. Naopak, s jasnou predstavou o tom, ako má vaše poradie šablón vyzerať, funkciu zapínať nemusíte.

:point_right: hlbší náhľad nájdete v článku Nastavte si hierarchické pořadí šablon ve Feed Image Editoru

Nové podporované systémy :new:

Do rodiny podporovaných reklamných systémov pribudli ďalšie tri: Snapchat, Pinterest a Kaufland. Nájdete ich v editore v nastavení výstupného formátu obrázkov. Ide o predpripravené a aktuálne rozmery, ktoré by mali vaše produktové obrázky spĺňať.

Okrem toho, že aplikácia automaticky a hromadne prispôsobí rozmer, tak v prípade potreby, ich skomprimuje (zmenší dátovú veľkosť), aby sa bezproblémov dostali do inzercie.

Všetky tri formáty nájdete v Audite obrázkov. Prostredníctvom neho si tak jednoducho skontrolujete stav vašich produktových obrázkov.

Priehľadnosť ľubovoľnej vrstvy :ghost:

Spriehľadnite rôzne prvky počas tvorby vašej šablóny. Využite to napríklad na hlavný, alebo alternatívny obrázok, logo firmy (ako vodoznak), text, a pod.

:wrench: Venovali sme sa aj odstráneniu chýb a ďalším drobnostiam.

3 Likes

Vylepšenie grafických možností, viac ako 20 predpripravených šablón a ich nové kategórie, či nálepky :tada:

V tomto release sme sa okrem odstránenia drobných chýb zamerali najmä na rozharanie aplikácie po grafickej stránke. Pozrite si, aké možnosti vo Feed Image Editore pribudli. :dizzy:

Editovateľné šablóny :new:

Pripravili sme pre vás šablóny, ktoré ľahko prispôsobíte vašej predstave o obrázkovej kampani. Ich živé náhľady sa vám v aplikácii zobrazia na pravej strane po výbere formátu. Pozrite si príklad, ako ich upraviť z pôvodnej verzie.

Kategórie šablón :clipboard:

Pravidelne pridávame nové šablóny . Aby bol pre vás výber jednoduchší, rozdelili sme ich tematicky do kategórií - podľa typu kampane.

Nálepky: jesenné :maple_leaf: , zimné :snowman: a hodnotenie :star:

Vyberte si z novej série nálepiek. Odteraz tam nájdete nové v zimnej a jesennej tematike. Okrem toho pribudla zložka hodnotenie. V nej si vyberte počet hviezdičiek, ktoré váš produkt dostal, napríklad od zákazníkov.

Uzamykanie vrstiev :lock::unlock:

Ak pracujete s náročnejšími grafickými šablónami, ktoré obsahujú viac elementov, určite oceníte možnosť uzamknúť jednotlivo pridané vrstvy. Uzatvoreným zámkom pozastavíte všetky pohyby (úpravy), takže daná vrstva ostane na mieste bez zmeny. Vy zatiaľ môžete pracovať s ďalšími. Ak potrebujete vrstvu upraviť, stačí ju opäť odomknúť. Uzamknúť môžete neobmedzený počet vrstiev.

:point_right: TIP

Pozrie si článok 10 grafických šablón ako inšpirácia pre inzerciu na Facebook, Instagram či Snapchat a využite ich pri tvorbe vašich obrázkových kampaní.

3 Likes

Jednoduchšia práca s väčším počtom šablón a možnosť nastavenia riadkovania textu :raised_hands:

Released - dátum a čas: 04/10/2022 9:37

:scroll: Zoraďte si šablóny podľa potreby, alebo si vyfiltrujte tie, ktoré aktuálne nepoužívate. Vyhľadať ich môžete z rôznych dôvodov:

 • mali ste ich vypnuté a chcete kampaň znovu spustiť
 • naskytla sa nová inzerčná príležitosť
 • začala nová sezóna

Meňte ich názvy a vytvorte si ďalšiu, kedykoľvek počas scrollovania stránkou. V tomto release sme spracovali veľa podnetov od užívateľov z podpory. Ďakujeme za super tipy. Pozrite si o aké novinky ide. :handshake:

Predpripravené šablóny v kategórii Darček zdarma :gift:

Po zvolení výstupného formátu sa vám zobrazia predpripravené grafické šablóny spolu s produktovým obrázkom. Pre jednoduchší prehľad sme ich roztriedili do kategórií:

 • Všetky šablóny
 • Akcie a zľavy
 • Black Friday
 • Darček zdarma
 • Doprava zdarma
 • Efekty
 • Novinky
 • Pozadie
 • Sezónne kampane
 • Skladová dostupnosť
 • Valentín
 • Veľkostné varianty
 • Vianočná kampaň
 • Záruka
 • Vlastné

V kategórii Darček zdarma pribudlo ďalších 9 šablón. Využite ich pre svoje obrázkové kampane a ukážte nakupujúcim benefity, ktoré váš e-shop ponúka.

:point_right: Viac sa o ich používaní dozviete v článku Potěšte zákazníka dárkem zdarma. Jak ho dostanete do obrázkové inzerce?.

Premenujte šablóny v zozname :capital_abcd:

Ak ste chceli zmeniť názov šablóny, museli ste ju najskôr otvoriť a následne premenovať. Aktuálne stačí kliknúť v zozname šablón na názov jednej z nich a prepísať ho na nový.

Nastavenie priority v zozname šablón, ručné prepisovanie poradia :robot:

Rovnakým spôsobom dokážete určovať poradie šablón. Kliknite na číslo, ktoré nájdete na ľavej strane každej z nich. Ak chcete jednu zo šablón dostať napríklad z 30-tého miesta na prvé, iba prepíšte číslo a ostatné šablóny sa poradiu automaticky prispôsobia.

Tlačidlo pre novú šablónu pri scrollovaní stránkou :heavy_plus_sign:

Novú šablónu dokážete vytvoriť hneď po otvorení aplikácie Feed Image Editor. Keď ste začali scrollovať dole stránkou medzi vytvorenými šablónami, museli ste sa vrátiť späť nahor, aby ste sa k tlačidlu dostali. Odteraz máte tlačidlo dostupné, nech sa nachádzate v hociktorej časti stránky.

Filter na neaktívne šablóny :mobile_phone_off:

Poslednou novinkou v šablónach je filter na zobrazenie aktívnych, neaktívnych a všetkých doteraz vytvorených kreatív. Nachádza sa v pravom rohu a tak ľahko uvidíte, ktorá obrázková inzercia beží, alebo nebeží.

Nastavenie veľkosti riadkovania zalomeného textu :memo:

Nová možnosť vo vrstve Text - prispôsobenie veľkosti riadkovania v medziznakových medzerách.
Po kliknutí na zalomenie textu sa vám objaví ďalšie nastavenie, ktorým rozdiel medzi slovami určíte podľa seba.

:wrench: Okrem týchto noviniek sme sa venovali odstráneniu drobných chýb. Ak máte ďalšie nápady na vylepšenie aplikácie, neváhajte nám napísať na support@feedimageeditor.com. :mailbox:

4 Likes

Úpravy v šablónach, doplnený font Bebas Neue a nové kreatívy

Released - dátum a čas: 04/01/2023 8:11

Prvý release v roku 2023 :fireworks: priniesol rôzne fixi a úpravy na pozadí aplikácie. To, čo môže byť pre vás zaujímavé je napríklad hromadné duplikovanie šablón a zrušené prednastavenie výstupného formátu. Doplnili sme zásobu predpripravených šablón a rozšírili štýly fontu Bebas Neue. :crystal_ball:

Hromadné duplikovanie šablón :new:

V Zozname šablón si označte všetky, ktoré chcete duplikovať. Následne na pravej strane kliknite na Duplikovať šablóny. Jednoducho tak naraz vytvoríte kópie označených šablón.

Zrušené prednastavenie výstupného formátu šablóny :x:

Na to, aby ste vytvorenú šablónu uložili, potrebujete vyplniť jej názov a zvoliť, na aký produktový výber sa aplikuje. Po novom musíte pred uložením šablóny vybrať aj jeden z výstupných formátov. Aby ste ho nemuseli dlho hľadať, podľa typu exportu v MERGADE sa vám v zozname zobrazí úplne navrchu.

10 nových šablón (nie len) v téme novoročných výpredajov :ok_hand:

Novoročné výpredaje motivujú ľudí k nákupu aj po Vianociach. Nezapadnite medzi všetkými predávajúcimi a odlíšte vašu inzerciu pomocou našich šablón. Ich výhodou je ľahká editácia a prispôsobenie vašej značke. Vďaka tomu ich viete využiť počas celého roka aj na rôzne iné príležitosti.

:point_right: Téme novoročných výpredajov sme sa povenovali v článku 10 grafických šablon pro nastartování sezóny v roce 2023.

Font Bebas Neue je rozšírený o ďalšie štýly :dizzy:

Nedávno pridaný font sme začiatkom roka na požiadanie rozšírili o ďalšie možnosti: Bold, Book a Light. Samotný font je veľmi decentný a hodí sa na rôzne druhy šablón.

:wrench: Okrem týchto noviniek sme sa venovali odstráneniu drobných chýb. Ak máte ďalšie nápady na vylepšenie aplikácie, neváhajte nám napísať na support@feedimageeditor.com. :mailbox:

1 Like

Ohýbajte text do novopridaných tvarov

Released - dátum a čas: 31/01/2023 12:06

Pracujte s textami v grafických šablónach o čosi kreatívnejšie. :art: V poslednom release vám k tomu pribudli dve možnosti - text v kruhu a možnosť zmeniť farbu obrysu. Pribudla aj nová kategória v galérii šablón a malá zmena v pomocníkovi. :new:

Text v tvare kruhu :o:

Zakrivte váš text do tvaru kruhu. Stačí na to len jedno kliknutie v aplikácii. Nastaviť si môžete rôzne farby výplne kruhu, obrysov a písmen.

Ak znížite transparentnosť výplne úplne, kruh zmizne.

Rôzna hrúbka a farba obrysu textu :capital_abcd:

Linka písmen a jej náplň už nemusia mať jednotnú farbu. Vyberte si kombinácie, ktoré sa hodia k vašej značke, alebo produktu.

Nová galéria šablón - vyberte si pozadie :white_large_square:

Po zvolení výstupného formátu sa vám zobrazí galéria šablón. Šablóny sú rozdelené tematicky do rôznych kategórii. Nájdete medzi nimi novú, konkrétne pre výber pozadia pre vaše produktové obrázky.

Editácia gradientu s novým UI :crystal_ball:

Plynulý prechod medzi farbami urobíte pomocou gradientu. Vytvorili sme pár preddefinovaných štýlov, ktoré môžete rovno použiť, poprípade doladi a zvoliť ako pozadie pre produktový obrázok.

Úprava pomocníka :bulb:

Pomocník, a teda nápoveda, vás navigujú procesom práce v aplikácii. Ak už ho viac nepotrebujete, stačí ho raz zatvoriť a pomocník ostane minimalizovaný.
Po kliknutí sa vám nápoveda opäť otvorí.

:wrench: Okrem týchto noviniek sme sa venovali odstráneniu drobných chýb. Ak máte ďalšie nápady na vylepšenie aplikácie, neváhajte nám napísať na support@feedimageeditor.com. :mailbox:

3 Likes

Aplikácia dostupná v maďarčine, práca s preddefinovanými výbermi produktov a nastavenie farieb na pozadie šablóny

Released - dátum a čas: 21/02/2023 11:34

Naučte sa pracovať s preddefinovanými výbermi a využite nové možnosti pridávania pozadia šablónam. Zoznámte sa s možnosťou stransparentniť prvky pomocou colorpickeru a pozrite sa, ako túto funkciu použiť v grafickej editácii.

Aplikácia v maďarskom jazyku :hungary:

Feed Image Editor nájdete aktuálne dostupný v angličtine, češtine, slovenčine, poľštine a najnovšie aj v maďarčine.

Vytváranie preddefinovaných výberov :bookmark_tabs:

Vopred vytvorené Výbery, v ktorých nájdete pokope produktové obrázky, ktoré potrebujú upraviť.

Ako na to?

 1. Otvorte si sekciu Produkty
 2. Na pravej strane nájdete Výbery
 3. Vyskočí na vás upozornenie vytvoriť FIE výbery

Po ich vytvorení musíte aplikovať pravidlá. Následne s nimi môžete pracovať a doladiť ich s funkciami v našej aplikácii.

Úprava colorpickeru :paintbrush:

V coloropickeri máte na výber farby z celej palety, rôzne gradienty a odteraz a aj transparentnosť prvkov na jeden klik.

Možnosť nastaviť farby, alebo gradient pozadia :art:

Vytvorte si jednu šablónu a zapnite si pre ňu výber farebných pozadí, ktoré sa budú v inzercii zobrazovať.

Vo štvrtej vrstve si zvoľte farby, ktoré budú slúžiť ako pozadie pre produktový obrázok. Tie sa budú automatizovane meniť na inzertnom systéme.

:wrench: Okrem týchto noviniek sme sa venovali odstráneniu drobných chýb. Ak máte ďalšie nápady na vylepšenie aplikácie, neváhajte nám napísať na support@feedimageeditor.com. :mailbox:

4 Likes

Dominantná farba na pozadí produktového obrázku a práca s farebnými paletami :art:

Released - dátum a čas: 13/3/2023 13:31

Ďalší z releasov sa nesie v duchu práce s farbami na pozadí produktových obrázkov. Odteraz na pozadie môžete vybrať jednu z 3 dominantných farieb zdrojového obrázku, alebo si vybrať farby z paliet, ktoré vám aplikácia Feed Image Editor ponúka. Farebné palety si jednoducho vytvoríte aj z vami nahraných obrázkov.

Dominantná farba z produktového obrázku ako pozadie :purple_square:

Farba sa na pozadie obrázku vygeneruje podľa tej, ktorá na produkte prevažuje. Na výber máte z troch možností.

Import farieb z predpripravenej palety :data_import:

Potrebujete s farbami trochu dopomôcť? V aplikácii nájdete predpripravené farebné palety. Vyberte si tie, ktoré vás oslovili a použite farby, ktoré uznáte za vhodné. Ostatné ľahko zmažete kliknutím na krížik.

Úprava UI vlastných paliet :woman_artist:

Vlastné farebné palety ľahko vytvoríte pomocou tohto postupu:

 1. Otvorte si Nastavenia
 2. Vyberte Palety farieb
 3. Zvoľte si Preddefinované palety, alebo si vytvorte vlastnú pomocou nahrania obrázku. Aplikácia vám farby vygeneruje.

Vygenerované farby z obrázku si môžete rozliknúť a zobraziť si jednotlivé HEX kódy.

:bulb: TIP

Kliknite si na náš blog. Pravidelne tam prispievame návodmi a článkami plnými inšpirácie pre image marketing. :dizzy:

:wrench: Okrem týchto noviniek sme sa venovali odstráneniu drobných chýb. Ak máte ďalšie nápady na vylepšenie aplikácie, neváhajte nám napísať na support@feedimageeditor.com. :mailbox:

3 Likes

Nových 84 pozadí pre produktové obrázky vygenerovaných Midjourney :robot:

Released - dátum a čas: 5/5/2023 07:06

84 pozadí pre produktové obrázky :fireworks:

Zásobu predpripravených grafických elementov priebežne dopĺňame. Tentokrát sme namiesto grafika oslovili AI nástroj Midjourney, ktorý nám vygeneroval 84 pozadí pre produktové obrázky. Pozrite si niektoré z nich:

Nahrajte obrázok do obrázku priamo z elementu :heavy_plus_sign:

Doteraz ste mohli z feedu do obrázkov nahrať cenu alebo názov. Po novom dostanete do produktového obrázku aj iný obrázok ako logo značky, alebo grafický prvok pre darček zdarma. Stačí, ak máte v akomkoľvek (aj custom) elemente vo feede uvedenú jeho URL adresu. Pomocou nej sa do šablóny nahrá sám.

Podpora ďalších MIME typov vstupného obrázku :raised_hands:

Po novom do Feed Image Editoru nahráte obrázky aj vo formátoch:

 • image/pjpeg
 • image/avif
 • image/x-avif
 • image/x-ms-bmp

:wrench: Okrem týchto noviniek sme sa venovali odstráneniu drobných chýb. Ak máte ďalšie nápady na vylepšenie aplikácie, neváhajte nám napísať na support@feedimageeditor.com. :mailbox:

5 Likes

Naučte se pracovat s důležitými funkcemi Feed Image Editoru pomocí video-návodů

Jak nejlépe ovládnout používání funkcí a vychytávek ve Feed Image Editoru? Přece pod vedením Product Ownera Marka Daňka. Pusťte si videa, která vás provedou tématy z aplikace.

DOPORUČUJEME :

1 Like

Zbavte sa vodoznakov hromadne za pomoci AI :broom:

Released - dátum a čas: 14/9/2023 09:56

Za posledné mesiace sme v aplikácii Feed Image Editor pridali kopec skvelých funkcií a sme radi, že vám ich môžeme predstaviť. Jednou z najväčších noviniek je hromadné odstraňovanie vodoznakov, rozšírené možnosti úprav pri odstraňovaní pozadia, či automatické orezanie produktové obrázku. Všetko vám podrobne ukážeme nižšie.

Odstráňte vodoznaky hromadne za pomoci AI nástroja vo Feed Image Editore :mechanical_arm:

Vodoznaky už nemusíte odstraňovať ručne a zvlášť na každom jednom obrázku. Feed Image Editor teraz ponúka inovatívnu funkciu, ktorá ich detekuje a odstráni hromadne a automaticky s využitím umelej inteligencie pre všetky vaše produktové obrázky.

:bulb:
Celý postup nájdete v článku AI nástroj pro hromadné a automatické odstraňování vodoznaků z produktových obrázků.

Ak sa vo vašich produktových obrázkoch objavuje viacero druhov vodoznakov, pozrite sa na návod Odstraňte různe druhy vodoznaků ze svých produktových obrázků pomocí AI. Týka sa to najmä prípadov, keď sú produktové obrázky v e-shope od rôznych dodávateľov.

Možnosť nastavenia citlivosti odstraňovania vodoznakov :one::two::three:

Podobne ako pri odstraňovaní pozadia máte možnosť zvoliť si z troch stupňov citlivosti odstránenia vodoznakov. Citlivosť vám zabezpečí, aby sa vodoznaky odstránili úplne a zároveň neostal po nich neodstránený kúsok, alebo naopak, nezmizla s nimi aj časť produktu.

Zmenu citlivosti nastavíte vo štvrtom kroku v aplikácii Feed Image Editor.

Individuálna úprava obrázkov po odstránení vodoznakov :wrench:

Ak vám u niektorých produktových nezafungovala možnosť zmeniť citlivosť odstránenia vodoznakov, máte na výber manuálnu úpravu. V sekcii Náhľady si vyberiete šablónu pre odstraňovanie vodoznakov a produktový obrázok, ktorý potrebujete doladiť.

:bulb:
Celý návod nájdete v článku Odstraňování vodoznaků pomocí umělé inteligence: manuální úprava výsledků.

Individuálna úprava obrázkov po odstránení pozadia :heavy_plus_sign::heavy_minus_sign:

Princíp je rovnaký ako u individuálnej úpravy po odstránení vodoznakov. V sekcii Náhľady si nájdete šablónu, v ktorej odstraňujete pozadie. Vyberte si obrázok, kde nie je výsledok podľa vašich predstáv a upravte kontúry produktu. Môžete okolie produktu zmazať, ale rovnako aj pridať.

Automatické orezanie produktového obrázku :scissors:

Toto nastavenie nájdete v treťom kroku. Spolu s aktívnou funkciou pre odstranenie pozadia produkt automaticky vyplní celý obrázok podľa výrezu.

Zvislá orientácia textu :arrow_down:

Text v grafických šablónach máte odteraz možnosť napísať už nie len vodorovne a do kruhu, ale aj zvislo. Dizajn tak dokáže nadobudnúť väčšiu dynamiku. Funkciu nájdete v siedmom kroku.

:wrench: Okrem týchto noviniek sme sa venovali odstráneniu drobných chýb. Ak máte ďalšie nápady na vylepšenie aplikácie, neváhajte nám napísať na support@feedimageeditor.com. :mailbox:

3 Likes