Blending Bull 🐮 NEWS

Mergado Store uvítal novou aplikaci. Jmenuje se :cow: Blending Bull a umí spojit více vstupních XML feedů do jednoho výstupního. V praxi se to dá představit takhle:

blendingbull-schema

 • Na vstupu je více vstupních feedů.
 • Blending Bull každý vstupní XML feed pravidelně zkontroluje. Pokud se od minulé kontroly změnil, stáhne ho. Pokud více uživatelů sleduje XML feed na stejné URL, Blending Bull stáhne soubor pouze jednou. Šetří tak zátěž cílového serveru.
 • Uživatel si nadefinuje výstupní XML feed. Ten může obsahovat součásti:
  • Hlavička - text na začátek výstupního feedu
  • Vstupní feedy - může být více a uživatel definuje jejich pořadí i zpracování (viz dále).
  • Patička - text na konec XML feedu.
 • V rámci výstupního feedu může uživatel definovat zpracování vstupních feedů - obvykle půjde o odstranění hlavičky a patičky vstupního feedu. Zpracování probíhá na úrovni textu. Blending Bull nerozpoznává jednotlivé položky XML. Toto řešení je nízkoúrovňové. Cenou je potřeba definovat texty k odstranění, přínosem že si každý uživatel může ihned definovat zpracování XML feedu sám bez zásahu administrátora.
 • Blending Bull pravidelně kontroluje, zda se změnily vstupní feedy či nastavení uživatele a pokud ano, přegeneruje výstupní XML feed.

Kde pomůže Blending Bull

Primárním cílem je pomoc se zpracováním dat od dodavatelů. Mergado umí do exportu načíst jediný datový vstup. Pokud má e-shop více dodavatelů, může nyní v Blending Bull vstupní data spojit a dále je zpracovat. Např. v Mergadu, nicméně URL adresu výstupního XML feedu lze vložit o do jiného software.

Výhody Blending Bull

 • Je obecný. Lze v něm zpracovat různé formáty XML.
 • Není třeba aby administrátor učil Blending Bull formát XML. Uživatel si vše nastaví sám.
 • Velmi rychlá aktualizace dat. Nyní kontroluje vstupní XML feedy každých 30 minut.
 • Výstupní XML feed lze využít jak v Mergadu, tak jiných aplikacích.

Nevýhody Bledning Bull

 • Pracuje na úrovni textu. Neřeší význam dat (což, pro jeho využití, není potřeba).
 • Uživatel odstraňuje hlavičky a patičky XML feedů zadáním textů. Musí dát pozor na případný překlep a podobně.

Další informace

Více screenshotů a další informace najdete v profilu Blending Bull v Mergado Store.

Jak Blending Bull vypadá

blending-bull-1
Výstupní XML feedy.

blending-bull-2
Vstupní XML feedy.

blending-bull-4
Nastavení vstupního feedu.

Blending_Bull_banner_1200x630

Ping @group_specialists @group_feedmarketing

4 Likes

Vypadá to na velmi zajímavou a dlouho očekávající novinku/funkcionalitu :slight_smile:

2 Likes

Ahoj @michaljanik,

je vhodné využít Blending Bull v případě, že mám velký feed a chci u něj během dne rychle a častěji aktualizovat dobu dodání a počet kusů na skladu? Že by měl jeden feed s product name, description atd. a druhý feed s stock & delivery informacemi?

Nebo se nabízí i jiné řešení? Děkuji.

2 Likes

Na tohle #apps:blending-bull zatím vhodný není.

Možná něco napadne @ludekvolejnik

Samotné Mergado má rychlost za prioritu. Jen to nasazuje postupně.

1 Like

Ahoj Radime, tohle by mohlo jít “spojit” importním pravidlem v Mergadu, ale nemusí stačit rychlost přegenerování, viz co psal Michal.

Jiné řešení mě nenapadá.

1 Like

Může se hodit!

2 Likes

Nová verze aplikace :cow: BLENDING BULL - 2020-11-09 - “LOKALIZACE”

Dnešní release přinesl do #apps:blending-bull podporu jazykových verzí. K dispozici jsou překlady do :czech_republic: :slovakia: :poland: :uk:, tedy jazyků ve kterých hovoří zbytek administrace Mergada. Na samotnou funkčnost by release vliv mít neměl.

1 Like

Nová verze aplikace :cow: BLENDING BULL - 2021-01-28T23:00:00Z - “najít a nahradit”

V pátek jsme nasadili novou verzi aplikace Blending Bull. Ta přinesla přepracovanou strukturu aplikace, pravidla najít a nahradit a další vylepšení.

Co je nového

:straight_ruler: Struktura aplikace

Strukturu jsme přepracovali. Pro názornost ji popíši celou.

 • :articulated_lorry: stupní feedy
  Nastavení jednotlivých výstupních feedů. Těch můžeš mít v aplikaci více.
  • Vstupní feedy
   Nastavení jak zpracovávat vstupní feedy ze kterých je daný stupní feed spojen. Zde se nastavují také případná hlavička a patička výstupního feedu.
  • Pravidla
   Nová funkcionalita. Umožňuje najít ve výstupním feedu text a ten nahradit ničím nebo jiným textem. Podporuje regulární výrazy a proměnné viz níže.
  • Nastavení
   Nastavení názvu a veřejné URL výstupního feedu.
 • Vstupní feedy
  Vstupní datové zdroje. Zde nastavíš vstupní URL. V rámci stupních feedů (část Výstupní feedy → Vstupní feedy) pak nastavuješ konkrétní zpracování dat pro konkrétní výstupní feed. Zde jde de facto pouze o to odkud data stahovat.
 • Historie
  Historie zpracování všech feedů.

:recycle: Přegenerování výstupního feedu

Nově můžete kliknutím na ikonu vyvolat přegenerování výstupních dat. Funguje to tak, že se daný feed zadá do fronty přegenerování na co nejbližší okamžik.

screenshot-app.mergado.com-2021.02.01-08_38_59

:construction_worker_man: Pravidla

Pravidla nově umožňují upravit obsah výstupního feedu. Cílem je, aby výstupní feed byl pro další zpracování pěkný, s daty které v něm uživatel chce. Logika pravidel odpovídá “najít a nahradit” pravidlu z Mergada. Můžete tedy:

 • nahradit text za text
 • nahradit text za nic (odstranit ho)
 • použít regulární výrazy a získat určité části textu

Využití je velmi mocné, nicméně vyžaduje znalost regulárních výrazů. Syntaxe regulárních výrazů je podobná jako v Mergadu. Jen proměnné se zapisují jinak viz dále.

screenshot-app.mergado.com-2021.02.01-08_40_47

Regulární výrazy a proměnné

Syntaxe je obvyklá viz následující příklady. Oba ukáži na XML sitemap. To asi nebude nejčastější zpracovávaný formát, nicméně jako příklad zápisu poslouží dobře.

Odstranění textu

Z feedu bych chtěl odstranit elementy <lastmod> které obsahují různá data. Například <lastmod>2018-01-02T07:55Z</lastmod> a podobně. Použiji toto pravidlo.

 • Nalézt ve feedu text: <lastmod>(.*)</lastmod>
 • Nahradit za text: (nic, pole nechám prázdné)
Vyparsování proměnných a vložení do textu

Chtěl bych ve feedu vytvořit nový element <domain> do kterého chci zadat doménu z URL v elementu <loc>. URL chci do elementu bez “www” na začátku přičemž v elementu loc někdy www na začátku je a někdy není.

 • Nalézt ve feedu text: <loc>https:\/\/(www.)?([^\/]*)\/(.*)<\/loc>
 • Nahradit za text: <loc>https://\g<1>\g<2>/\g<3></loc><domain>\g<2></domain>

Všimni si, že:

 • každé závorky v “nalézt ve feedu” vytvoří jednu skupinu znaků. Skupin může být více. Skupiny se označují pořadím od 1, tedy 1, 2, 3…
 • chceš li vložit do “nahradit za text” proměnnou, použij text \g<1> kde “1” je číslo skupiny

V našem příkladě jsme vyparsovali tři skupiny (proměnné) které jsme vložili do textu. Tento příklad zároveň ukázal, že do XML feedu lze jak odstranit, tak doplnit nové elementy.

Nastavení exportu

Nově můžete upravit jak název, tak veřejnou URL výstupního feedu. Myslete na bezpečnost (aby byla adresa těžko uhodnutelná) i na to, zda z původní adresy někdo nestahuje data.

Další vylepšení

V aplikaci najdeš další drobná vylepšení stránek, formulářů, překladů. Jejich používání by mělo být zřejmé.

:information_source: Závěrem

Cílem Blending Bull je spojování více vstupních feedů do jednoho výstupního feedu. Lze využít i na vstupu soubor jediný. Nově dokáže pomocí pravidel data upravovat. Úpravy probíhají na úrovni jednotlivých znaků. Zpracování je rychlé. Přegenerování výstupních dat probíhá každou hodinu. Uživatel má velmi široké možnosti co s XML feedy dělat. Nepotřebuje přitom zásah administrátora aplikace - vše si nastaví sám.

1 Like
Funkce | Audit XML | Agentury | Nápověda | Blog | Forum | Kontakt