Jak funguje placení za doplňkové aplikace z Mergado Store při roční frekvenci plateb

Pokud již máte nastavenu roční fakturaci nebo jste si provedli změnu na roční frekvenci plateb, získáte výhody nejen k samotnému tarifu za Mergado, ale i k doplňkovým aplikacím z Mergado Store. Pojďme se na to podrobněji podívat.

1. Předně, kde je možné nastavit frekvenci plateb na roční? V nastavení fakturačních údajů dole na stránce: https://accounts.mergado.com/payment_options/

Případná změna se projeví u nově vystavených faktur. Pokud potřebujete zmenit fakturační údaje na už vystavené zálohové faktuře (PROFORM), napište nám na naši technickou podporu.

2. Jaké výhody zákazník získá nastavením roční fakturace? 20% slevu z Mergado tarifu, a také 20% slevu z ceny všech doplňkových aplikací z Mergado Store

3. Týká se tato sleva jen nových nebo i stávajících zákazníků? Všech zákazníků, jak nových, tak i stávajících.

4. Pokud jsem měl doteď měsíční fakturaci, kdy se sleva na faktuře objeví? V nejbližší další faktuře, tedy po doběhnutí aktuálního předplaceného období.

5. Je možné roční fakturaci zase změnit zpět na měsíční? Ano samozřejmě, pokud si frekvenci plateb změníte opět na měsíční, po doběhnutí aktuálního předplaceného období se opět začne fakturovat na měsíční bázi, současně s tím však přijdete o slevu 20% z tarifu i z cen doplňkových aplikací.

6. Je možné fakturovat doplňkové aplikace z Mergado Store samostatně, tedy v jiné frekvenci, než za tarif Mergada? Tohle možné není, pro fakturaci se tyto služby vždy sjednotí a pokud je frekvence plateb například roční, Mergado tarif i doplňkové aplikace se fakturují současně a tedy ročně.

7. A když chci nějakou doplňkovou aplikaci platit jen měsíčně? Potom je zapotřebí změnit si frekvenci plateb na měsíční a tím bude také tarif za Mergado placený měsíčně.

Napadají vás nějaké další dotazy? Neváhejte kontaktovat naši technickou podporu (Kontakt na naše specialisty | Mergado.cz).

1 Like