Vyplatí se mi taková služba?

Při správném nastavení dokáže MERGADO navýšit tržby o desítky procent. Takové tržby pak snadno převýší měsíční náklady za MERGADO, které jsou v řádech stokorun.

Více najdete v našem ceníku: Ceník | Mergado.cz

1 Like