🐦 Jak zakázat či povolit přístup k datům

Bezpečnost dat na odkazech Symlink Stork staví na URL odkazů, které nelze snadno uhodnout, a Historii s přehledem přistupujících systémů. Chcete-li bezpečnost dat posílit, můžete určit, kdo data z odkazu dostane. Tedy přístup systémům povolit, či zakázat.

Nastavení

1) Definice person

Prvním krokem je definovat persony. O tomto jsem psal v návodu, jak definovat persony. A to včetně příkladů různých typů person.

2) Nastavení odkazů

V detailu odkazu vpravo máte na výběr ze dvou režimů:

  • přístup mají všichni kromě uvedených (na přehledu odkazů ikona zeleného puntíku)
  • přístup nemá nikdo kromě uvedených (na přehledu odkazů ikona zámku)

a pod tím seznam uložených person. Rozdíl mezi možnostmi je zřejmý. Vyberte tedy režim, zaklikněte persony a odkaz uložte.


Historie přístupů na odkaz. Zablokované přístupy jsou označeny červeným puntíkem.


Seznam odkazů. Ikona zeleného puntíku či zámku informuje o typu přístupu.

Příklady využití

Povolit přístup pouze z konkrétní IP adresy

  • Persona: definována konkrétní IPv4 adresou. Pokud potřebujete zadat více IP adres, vytvořte více person.
  • Nastavení odkazu: přístup nemá nikdo a povolit daní persony.

Povolit přístup konkrétnímu systému

  • Persona: dle IP adresy i useragenta.
  • Nastavení odkazu: přístup nemá nikdo a povolit danou personu

Zakázat přístup botům

  • Persony: podle useragentů definováni boti, inspiraci lze hledat v našem přehledu botů.
  • Nastavení odkazu: přístup mají všichni kromě uvedených.
1 Like