Jak zjistit nejlevnější cenu varianty u produktů s variantami?

V rámci technické podpory k Mergadu jsme řešili požadavek na zjištění nejlevnější ceny u variantního produktu, který má společné ITEMGROUP_ID, ale jinak jsou ve feedu produkty samostatně, mají svoje ITEM_ID, prostě klasické varianty jako bývají ve feedech pro Heureku nebo Zboží.cz.

Mergado však při přegenerování nějakého produktu ve feedu nedokáže nakouknout k jinému produktu, byť se stejným ITEMGROUP_ID a porovnat si ceny. :frowning:
Je potřeba na to jít jinak. :slight_smile:

Obecný princip:

Aplikace Bidding Fox Elements má elementy obsahující informace o produktech, jako je například nejnižší cena kategorie a nebo právě nejnižší cena variantního produktu pro stejné hodnoty ITEMGROUP_ID :wink:

Konkrétní postup:

  1. je třeba mít aktivní doplňkovou aplikaci do Mergada: Bidding Fox Elements

  2. v této aplikaci se na záložce Produkty aktivuje element s názvem BFE_P_SAME_ITEMGROUP_ID tak, že zapnete sbírání hodnot ve sloupečku “NEJNIŽŠÍ CENA”:
    _


    ¯
    Element se potom bude jmenovat celým názvem: BFE_P_SAME_ITEMGROUP_ID_MIN_PRICE

  3. Přegenerujeme data (Nastavení → Přegenerování → Přegenerovat změněné)

Ve výstupních hodnotách elementu BFE_P_SAME_ITEMGROUP_ID_MIN_PRICE budeme mít nejnižší ceny variant. :wink:

To se potom může využít pro přepsání ceny produktů, aby se při odstranění duplicit nastavila ta správná cena, nebo se může vytvořit skrývací pravidlo, které skryje produkty co mají vyšší cenu, než je BFE_P_SAME_ITEMGROUP_ID_MIN_PRICE (tady jen pozor, že pokud bude mít varianta více produktů se stejnou nejlevnější cenou, tak tohle neodstraní 100% duplicit).

3 Likes

:point_up_2: tip pro @group_specialists :point_up_2: :wink:

1 Like