Jak zkontrolovat úplnost produktového feedu?

Nahrávání dat do feedu dokáže e-shopaře občas pěkně potrápit. :roll_eyes: Stane se, že dojde k přerušení toku dat, generování se zasekne a soubor se všemi produkty už není kompletní. Pro hladký chod e-shopu a minimální ztráty, je důležité úplnost feedu pravidelně kontrolovat. :100:

Přinášíme vám návod, jak vytvořit alert, který za vás celý proces pohlídá a na případné neduhy vás včas upozorní. :bell: A také dashboard, který se postará o pravidelný monitoring produktů. :bar_chart:

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU POČTU PRODUKTŮ VE FEEDU

Zkrácený postup:
1/ Vytvoříte nový alert na všechny produkty.
2/ Vyberete kanál, kde chcete dostat upozornění.
3/ Volitelně si nastavíte text zprávy.

1,2/ V aplikaci vyberete záložku Alerty a pomocí tlačítka Přidat, vytvoříte nový. Nejprve vyplníte název a zvolíte výběr Všechny produkty.

3/ Nyní stanovíte podmínku. Chcete dostat upozornění, pokud aplikace ve vašem feedu najde méně produktů než obsahuje váš vstupní soubor. Je proto nutné znát celkový počet položek a toto absolutní číslo použít v podmínce. V našem případě bude znít podmínka následovně: Počet produktů < 2000.

4/ Vyberete způsob notifikace. Aplikace nabízí celkem tři možnosti:
a) E-mail
b) Mergado
c) API (Slack, Rocket.chat, Discord… )

Pro náš příklad jsme zvolili upozornění na e-mail a přes API na Discord. Jak postupovat při zasílání alertu na Discord, najdete v našem článku Jak propojit Fox Data+ a Discord (webhook) pro posílání alertů.

Po uložení výsledného alertu na e-mailovou adresu a do Slacku přijde notifikace.


Upozornění na e-mailu.


Upozornění na Discordu.

5/ Dále nastavíte interval opakování. Na výběr máte z jednorázového, hodinového, denního, týdenního či měsíčního zasílání.

6/ Na závěr sepíšete text zprávy, který se ve vašem alertu bude zobrazovat.

Nakonec výsledný alert uložíte. Pokud je splněna podmínka v nastavení alertu, na vámi zvolenou platformu přijde notifikace. V případě, že vám notifikace nepřišla, doporučujeme přegenerovat pravidla v Mergadu.

:information_source: Jestliže chcete změnit údaje nebo provést kontrolu dosavadního alertu. Na stránce Alerty kliknete na ikonu “Zkontrolovat teď”,pokud je podmínka splněna, obratem vám aplikace pošle konkrétní upozornění na vybrané platformy. :information_source:

DASHBOARD PRO SLEDOVÁNÍ VÝVOJE PRODUKTŮ VE FEEDU

Nyní si vytvoříte dashboard, na kterém uvidíte vývoj počtu produktů v čase.

Zkrácený postup:
1/ Vyberete záložku Dashboardy.
2/ Přidáte nový dashboard na všechny produkty.
3/ Vyberete rozvržení layoutu.
4/ V designeru vytvoříte dashboardy.

1, 2/ V aplikaci vyberete záložku Dashboardy, kliknete na tlačítko Přidat dashboard. Nejdříve nastavíte výběr na Všechny produkty a vyberete si layout.

3/ Nyní se nacházíte v Designeru.

Vyberete si místo v layoutu a pomocí znaménka + vytvoříte nový. Dále vyplníte popisek a kliknete na Přidat zdroj. Zdroj si pojmenujete a dosadíte za něj Počet produktů.

4/ Nyní si zvolíte spojnicový typ grafu a období, za které chcete data sledovat. Na závěr dashboard uložíte.

Detail výsledného dashboardu.