Jak propojit Fox Data+ a Slack (webhook) pro posílání alertů

Aplikace Fox Data+ umí posílat upozornění do Slacku. Nemusíte tak ručně kontrolovat jestli se nedějí v inzerci/feedu nějaké problémy a zároveň se o nich včas dozvíte. Níže postup jak FD+ a Slack propojit…

slack-zprava-ve-slacku


Jak propojit Fox Data+ a Rocket.chat najdete v tomto vlákně.


Vytvoření nové Slack aplikace a získání adresy webhooku

slack-app-from-scratch

Nastavení Alertu ve Fox Data+

  • Vložte Webhook URL (Slack) do Fox Data+ pole Na URL adresu
  • Do pole Obsah zprávy (JSON) (FD+) vložte text zprávy nebo {"text":"%text%"}
  • V poli Text zprávy si můžete nadefinovat vlastní zprávu s proměnnými pro název alertu %name% a počtu produktů, kterých se upozornění týká %count%
  • Uložte alert.

Otestování alertu

Klikem na ikonku Zkontrolovat teď proběhne kontrola a pokud je splněna podmínka alertu, odešle se upozornění do Slacku.

Výsledek

V alertu vidím, že ve feedu se objevilo 2678 nových produktů.
slack-zprava-ve-slacku

1 Like