Jaký formát exportu je vhodný pro CSV feedy?

:bulb: Tip pro @group_specialists

V rámci naší technické podpory k Mergadu někdy pomáháme marketérům s vhodným formátem vstupního nebo výstupního feedu. Zapisuji proto krátký tip, který se týká CSV feedů:

Pokud máte feed ve formátu CSV, můžete jej do Mergada nahrát tak, že v průvodci nového exportu zvolíte formát Plain CSV. To je námi připravený “obecný” formát pro jakýkoliv CSV soubor.

Stejně tak pokud chcete získat obecný CSV soubor na výstupu z Mergada, např. si budete chtít převést XML feed na CSV feed, použijte pro výstupní formát exportu Plain CSV formát.
Jednotlivé elementy v Mergadu potom budou ve výstupním feedu tvořit sloupce.

3 Likes