Když v Mergadu nevidíte nový element, který je ve vstupním feedu a na vstupu máte definovaný vlastní formát

Občas se na Mergado supportu ptáte, jak to, že v Mergadu není načtený nový element, který přibyl ve vstupním feedu, přičemž vstupní data načítáte přes vlastní formát.

Čím to je? :thinking:

Je to tím, že v době, když jste si vlastní formát nadefinovali, tak element ještě nebyl ve vstupním feedu, a tím pádem nebylo/není nadefinované, jak se má tento nový element do Mergada dostat.

Řešení :man_technologist:

Je třeba aktualizovat strukturu vlastního formátu, což provedete následovně:

  1. přejděte do editace vlastního formátu
    Například kliknutím na název vlastního formátu na stránce Přehled exportu:

  2. klikněte na tlačítko “Aktualizovat strukturu ze souboru”


    Pokud se nezměnila URL adresa feedu, ze kterého se vlastní formát vytvářel, zvolte Pokračovat (jinak URL adresu aktualizujte a dejte Pokračovat)

  3. nový element se objeví v seznamu elementů → nastavte u něj, jak se má do Mergada propsat:

  4. přegenerujte data (Nastavení → Přegenerování → Přegenerovat změněné)

Následně už bude nový element v Mergadu dostupný a můžete s ním pracovat. :wink:

1 Like