Měníme výšku provize pro aplikace v MERGADO Store od 1.9.2023

:information_source: :bangbang: Od 2023-08-31T22:00:00Z měníme výšku provize pro aplikace v :mergado: MERGADO Store.

:o: Původní výška provize - 30% pro MERGADO (70% pro vývojáře aplikací)
:white_check_mark: Nová výška provize - 20% pro MERGADO (80% pro vývojáře aplikací)

Všechny aktuální informace pro vývojáře aplikací najdete na našem webu.

1 Like