MERGADO Marketplaces - NEWS

:open_book: POZNÁMKA: Aplikace MERGADO Marketplaces se dříve jmenovala Ordelogy Products. V některých příspěvcích zachováváme původní název. Jde však o stejnou aplikaci.

Logo MERGADO Marketplaces

:arrows_clockwise: MERGADO Marketplaces NEWS

2022-08-31T13:30:00Z, spatřila světlo světa nová aplikace MERGADO Marketplaces. S aplikací máme velké plány a její funkce budeme postupně přidávat. Nyní aplikace umí připravit produktové nabídky pro polské Allegro a Kaufland Global Marketplace z XML feedu ve vašem MERGADO účtu.

:arrows_clockwise: Jak vám aplikace pomůže

 • Automatický navrhnout, vytvořit a nahrát produktové nabídky z vašeho XML feedu v MERGADU.
 • Synchronizovat každých 15 minut dostupnosti produktů.
 • Synchronizovat každých 15 minut stavy produktových nabídek.
 • Vytvářet a synchronizovat neomezené množství produktových nabídek.
 • Rychle a snadno propojit MERGADO s Allegrem a Kauflandem. Nekopírujete secret key, ani login. Stačí se jen přihlásit do Allegro bussines účtu a do MERGADA zároveň.

:arrows_clockwise: Beta verze aplikace - Testování

Vydali jsme první a veřejnou “betu” aplikace MERGADO Marketplaces. Aplikace je funkční, prošla vývojářskými testy, interním klikáním a pokusy aplikaci rozbít, ale to nám nestačí. Chceme pro vás mít 100% ,funkční a odladěnou aplikaci. Toho docílíme jen díky vaší zpětné vazbě. Zapojte se do našeho bezplatného uživatelského testování ještě dnes a zajistěte si tak místo v testovací skupině. Pro registraci do testovací skupiny.

:date: Datum a čas nasazení

2022-08-31T13:30:00Z

:information_source: Doplňující informace

MERGADO Marketplaces nyní umí připravit produktové nabídky pro Allegro a Kaufland Global Marketplace z feedu nahraném v MERGADU a a jejich automatickou synchronizaci. Aplikace nevytváří csv a nebo xml soubor, ale má vlastní API napojení na Allegro i Kaufland. Plán je, aby aplikace v dalších verzích uměla i další napojení na další zdroje dat (nejen MERGADO) a na další marketplaces: Alza, Mall, atd.

Aplikace je zdarma do konce října 2022 k otestování. Nastavení aplikace od nás v rámci testování je také zdarma.

K testování je potřeba MERGADO, aktivovat MERGADO Marketplaces, mít připravený feed s EANy a dostupnostní feed pro Heureku (nebo Mall, nebo jiný feed s aktuální dostupností). Povinné elementy jsou EAN, PRICE, CURRENCY a PRODUCT_ID. Dále aktivní business účet u Allegro a Kaufland.

Testování probíhá tak, že:

 • Nám odsouhlasíte testování.
 • Předáte přístupy do Allegra či Kauflandu.
 • Přidělíte přístup do MERGADA na ad@ordelogy.com s právy zápis.
 • Sdělíte nám, který feed chcete použít.
 • Doplníte nám dostupnostní feed a my vše ostatní uděláme za vás.
 • Případně jiné doplnění informací, jako které produkty chcete napojit nebo jiné důležité detaily.
 • Allegro i Kaufland účet musí být typu “business” a musí být aktivovaný a nastavený (podmínky vrácení, doprava etc…).

Ordelogy Products

Ordelogy Products - 1.1 verze

Termín nasazení: 2022-09-29T09:00:00Z

 • Díky novému grafickému zobrazení, snadno poznáte nahrávání i synchronizaci produktů do Allegra.
 • Při vytváření nové kampaně jsme přidali možnost “Vybrat cíl z jiné kampaně”. Využití najdou uživatelé s jedním účtem, kterým tak odpadne další autorizace. Celý proces vytváření kampaní se urychlí.
 • Do aplikace jsme přidali lokalizaci. Nyní kromě angličtiny podporujeme i češtinu.
 • Sjednotili jsme alerty a errory pod errory.
 • Po vypnutí aplikace Ordelogy Products v MERGADO store, mažeme veškerá uživatelská data a nastavení provedená v rozhraní aplikace, jako například: kampaň, napojení zdroje, napojení cíle, mapování elementů, URL k dostupnostnímu feedu, produkty ze zdroje a nabídky z cíle, errory, atd. Produkty a nastavení v Allegru zůstávají zachované, stejně, jako XML exporty v Mergadu.
 • Pro přesnější, ruční mapování elementů jsme přidali všechny elementy z MERGADO exportů, kromě skrytých.

Ordelogy Products - 1.2

Termín nasazení: 2022-11-01T11:30:00Z

Ordelogy Products - 1.3 - nová upozornění

Termín nasazení: 2022-11-29T23:00:00Z

Zásadně jsme vylepšili fungování aplikace na backendu. Změnili jsme práci s chybovými hláškami a odpověďmi Allegro API. Vylepšili jsme uživatelské rozhraní.

 • Chyby nabídek jsou nově vázané na nabídku jako celek. Zobrazí se v horní části nabídky. Z textu chyby poznáte, co napravit.
 • Editaci nabídky jsme přesunuli na podstránku. Dostanete se na ni kliknutím na ikonu editace.
 • Přidali jsme ikony ke statusům nabídek.
 • Validaci jsme upravili tak, že si můžete rozkliknout jak seznam dotyčných nabídek v Ordelogy Products, tak otevřít výběr položek v MERGADO Editoru.
 • Vylepšili jsme stránku s přehledem kampaní. Odstranili nepotřebné položky.
 • Řada menších vylepšení…

Ordelogy Products - 1.4 - podrobnější historie

Termín nasazení: 2023-01-17T23:00:00Z

Rozšířili jsme stránku Historie, resp. to, co se do ní zaznamenává. Přidali jsme nové typy událostí a doplňkové informace k jednotlivým událostem.

 • Obrázky produktů lze nově zvětšit. Kliknutím se otevře okénko s větším obrázkem.
 • Menu CURRENCY můžete nově vybrat jak zadáním elementu, tak zadáním jedné hodnoty pro celou kampaň. To se nastavuje v nastavení marketplace.
 • V případě, že je validační chyba příliš dlouhá, stane se box s ní rozklikávací.
 • Rozšířili jsme událost zaznamenávané do historie. Nově zaznamenáváme:
  • editaci kampaně
  • editaci nabídky
  • přegenerování produktového feedu
  • synchronizaci dostupnostního feedu
  • synchronizaci statusů nabídek

2 Likes

MERGADO Marketplaces - 15 - rebranding, párování podle UPC, MPN, ISBN

Termín nasazení: 2023-02-21T23:00:00Z

 • Rozšířili jsme možnosti párování nabídek k Allegro produktům. Dosud jsme párovali pouze elementu EAN. Nově k EAN přidáváme dále UPC, MPN, ISBN. Tyto elementy vidíte v nastavení kampaně. Lze k ni přiřadit elementy z MERGADO Editoru. Další zpracování proběhne na pozadí v aplikaci.
 • Změnili jsme logo a názve aplikace na MERGADO Marketplaces. Nový název zachycuje jednak začlenění naší společnosti do MERGADO technologies, s. r. o., jednak lépe vystihuje hlavní účel aplikace.

Banner MERGADO Marketplaces

Logo MERGADO Marketplaces

MERGADO Marketplaces - 16 - statistky

Termín nasazení: 2023-03-19T23:00:00Z

Přidali jsme do MEGADO Marketplaces hned několik vylepšení.

 • Nová stránka Statistiky přehledně zobrazuje stav kampaně.
 • Vylepšili jsme vzhled stránku Kampaně. Je přehlednější a hezčí.
 • Do přehledu nabídek, filtru dle stavu nabídek, jsme doplnili čísla s počtem položek v dané skupině.
 • Do nastavení kampaně jsme přidali editaci elementu popis DESCRIPTION.
 • Do historie zapisujeme více událostí.
 • Vylepšili jsme validace dat, která odesíláme do Allegra:
  • Validace dostupnostního feedu.
  • Validace ceny, zda je číslo ve správném formátu, automatická oprava některých chyb.
 • Mnoho vylepšení backendu aplikace, které uživatel nevidí, ale jsou nezbytné pro správný chod.
 • Řada menších vylepšení a oprav.

1 Like

MERGADO Marketplaces - 17 - přepracovaný backend, komponenta pro napárování elementů

Termín nasazení: 2023-04-10T22:00:00Z

Přidali jsme do MEGADO Marketplaces hned několik vylepšení.

 • Přepracované zpracování dat z MERGADO API. Uživatelé změnu neuvidí, zpracování je však efektivnější.
 • Nová komponenta pro napárování elementů na strukturu Marketplaces. Dostupná je v průvodci vytvořením kampaně a Nastavení kampaně.
 • Odkaz do produktové karty Allegro nově najdete v detailech nabídek.
 • Nové filtrování nabídek uzamčených/neuzamčených.

MERGADO Marketplaces - 18 - podpora :czech_republic: Allegro.CZ

Termín nasazení: 2023-06-13T22:00:00Z

Nasadili jsme novou verzi MERGADO Marketplaces. Release obsahuje především řadu oprav a optimalizací. Nově můžete odesílat nabídky kromě :poland: Allegro.PL také do :czech_republic: Allegro.CZ. K tomu je ovšem třeba splnit podmínky:

 • Váš uživatelský účet na Allegru musí mít jako výchozí storefront Allegro.CZ.
 • Při autorizaci přístupu MERGADO Markeptlaces do Allegra se otevře autorizační okno Allegra v polštině. Toto nevadí, přihlaste se se svým CZ Allegro účtem. Allegro autorizaci udělá správně. Jazyk lze změnit v nastavení, v pravém dolní rohu stránky.

Uvedená omezení nebrání v datovém napojení. Na dalším vylepšování pracujeme.

4 Likes

MERGADO Marketplaces - 19 - podpora Kaufland Marketplace

2023-07-24T22:00:00Z

Dnešní release přinesl následující novinky.

 • Podpora Kaufland Marketplace. Po Allegro.PL a Allegro.PL nově podporujeme další marketplace.
 • Nová stránka Napojení. Nastavení přístupů do jednotlivých marketplaces jsme přesunuli na novou stránku.
 • Další menší opravy a vylepšení.

Narazíte-li na nešvary v aplikaci, budeme rádi, když nám napíšete na technickou podporu.

Děkujeme.

2 Likes

MERGADO Marketplaces - 19.1 - drobná vylepšení

2023-08-17T22:00:00Z

Nová verze MERGADO Marketplaces přináší vylepšení uživatelského rozhraní (barvičky, design), zmírnění validace dostupnostního feedu při zakládání kampaně tak, aby validace zbytečně nebránila v zakládání kampaní tam, kde to není třeba, a celá řada menších oprav a vylepšení ukrytých “pod kapotou”, díky kterým Marketplaces lépe fungují.

2 Likes

MERGADO Marketplaces - 19.2 - opravy a drobná vylepšení

2023-08-22T22:00:00Z

Nová verze MERGADO Marketplaces přináší řadu oprav “pod kapotou”. Snažili jsme se vyřešit situaci, kdy v jednom případě došlo k duplikaci nabídek v Allegru. Toto by, z podstaty, nemělo nastat a situaci se nám nepodařilo zreplikovat. Nicméně jsme udělali řadu vylepšení, která by měla posílání nabídek zrobustnit. A na dalších pracujeme.

MERGADO Marketplaces - 20 - nový ukazatel stavu kampaně

2023-08-30T22:00:00Z

Nová verze MERGADO Marketplaces přinesla následující vylepšení:

 • Nový ukazatel, že právě probíhá přegenerování kampaně. Toto uvidíte na stránce Kampaně, v detailu kampaně i v přehledu nabídek.
 • Na stránce kampaně jsme v seznamu kampaní nahradili termín aktualizace dostupnostního feedu termínem aktualizace kampaně.
 • Statusy kampaní jsme upravily tak, aby lépe rozlišovaly rozdíly jednotlivých marketplaces. Tedy jak Allegro, tak Kaufland mají vlastní statusy.
 • Skryli jsme graf synchronizace nabídek.