MERGADO Marketplaces - NEWS

Logo MERGADO Marketplaces

Aplikace Mergado Marketplaces nabízí napojení na Allegro (CZ/SK/PL) a Kaufland Global Marketplace (DE/CZ/SK).

:new: Mergado Marketplaces NEWS

2022-08-31T13:30:00Z, spatřila světlo světa nová aplikace Mergado Marketplaces. S aplikací máme velké plány a její funkce budeme postupně přidávat. Mergado Marketplaces vám pomůže s napárováním vašich produktových nabídek na katalog daného marketplace, zalistováním unikátních produktů, synchronizací produktových dat, skladů a statusů.

:information_source: Proč Mergado Marketplaces?

 • Rychlé a snadné propojení Mergada s Kauflandem a Allegrem
 • Synchronizace dostupnosti každých 15 minut
 • Pravidelná synchronizace produktových dat
 • Rychlý a snadný listing produktů
 • Automatické deaktivování nabídky při vyprodání produktu a její aktivace při opětovném naskladnění
 • Jednotná cena pro e-shop bez ohledu na počet produktů či napojení na marketplaces
 • Součást Mergado Editoru, díky kterému můžete snadno provádět změny v datových feedech
 • 30 dní zdarma na vyzkoušení
 • Intuitivní uživatelské rozhraní

Ordelogy Products

Ordelogy Products - 1.1 verze

Termín nasazení: 2022-09-29T09:00:00Z

 • Díky novému grafickému zobrazení, snadno poznáte nahrávání i synchronizaci produktů do Allegra.
 • Při vytváření nové kampaně jsme přidali možnost “Vybrat cíl z jiné kampaně”. Využití najdou uživatelé s jedním účtem, kterým tak odpadne další autorizace. Celý proces vytváření kampaní se urychlí.
 • Do aplikace jsme přidali lokalizaci. Nyní kromě angličtiny podporujeme i češtinu.
 • Sjednotili jsme alerty a errory pod errory.
 • Po vypnutí aplikace Ordelogy Products v MERGADO store, mažeme veškerá uživatelská data a nastavení provedená v rozhraní aplikace, jako například: kampaň, napojení zdroje, napojení cíle, mapování elementů, URL k dostupnostnímu feedu, produkty ze zdroje a nabídky z cíle, errory, atd. Produkty a nastavení v Allegru zůstávají zachované, stejně, jako XML exporty v Mergadu.
 • Pro přesnější, ruční mapování elementů jsme přidali všechny elementy z MERGADO exportů, kromě skrytých.

Ordelogy Products - 1.2

Termín nasazení: 2022-11-01T11:30:00Z

Ordelogy Products - 1.3 - nová upozornění

Termín nasazení: 2022-11-29T23:00:00Z

Zásadně jsme vylepšili fungování aplikace na backendu. Změnili jsme práci s chybovými hláškami a odpověďmi Allegro API. Vylepšili jsme uživatelské rozhraní.

 • Chyby nabídek jsou nově vázané na nabídku jako celek. Zobrazí se v horní části nabídky. Z textu chyby poznáte, co napravit.
 • Editaci nabídky jsme přesunuli na podstránku. Dostanete se na ni kliknutím na ikonu editace.
 • Přidali jsme ikony ke statusům nabídek.
 • Validaci jsme upravili tak, že si můžete rozkliknout jak seznam dotyčných nabídek v Ordelogy Products, tak otevřít výběr položek v MERGADO Editoru.
 • Vylepšili jsme stránku s přehledem kampaní. Odstranili nepotřebné položky.
 • Řada menších vylepšení…

Ordelogy Products - 1.4 - podrobnější historie

Termín nasazení: 2023-01-17T23:00:00Z

Rozšířili jsme stránku Historie, resp. to, co se do ní zaznamenává. Přidali jsme nové typy událostí a doplňkové informace k jednotlivým událostem.

 • Obrázky produktů lze nově zvětšit. Kliknutím se otevře okénko s větším obrázkem.
 • Menu CURRENCY můžete nově vybrat jak zadáním elementu, tak zadáním jedné hodnoty pro celou kampaň. To se nastavuje v nastavení marketplace.
 • V případě, že je validační chyba příliš dlouhá, stane se box s ní rozklikávací.
 • Rozšířili jsme událost zaznamenávané do historie. Nově zaznamenáváme:
  • editaci kampaně
  • editaci nabídky
  • přegenerování produktového feedu
  • synchronizaci dostupnostního feedu
  • synchronizaci statusů nabídek

2 Likes

MERGADO Marketplaces - 15 - rebranding, párování podle UPC, MPN, ISBN

Termín nasazení: 2023-02-21T23:00:00Z

 • Rozšířili jsme možnosti párování nabídek k Allegro produktům. Dosud jsme párovali pouze elementu EAN. Nově k EAN přidáváme dále UPC, MPN, ISBN. Tyto elementy vidíte v nastavení kampaně. Lze k ni přiřadit elementy z MERGADO Editoru. Další zpracování proběhne na pozadí v aplikaci.
 • Změnili jsme logo a názve aplikace na MERGADO Marketplaces. Nový název zachycuje jednak začlenění naší společnosti do MERGADO technologies, s. r. o., jednak lépe vystihuje hlavní účel aplikace.

Banner MERGADO Marketplaces

Logo MERGADO Marketplaces

MERGADO Marketplaces - 16 - statistky

Termín nasazení: 2023-03-19T23:00:00Z

Přidali jsme do MEGADO Marketplaces hned několik vylepšení.

 • Nová stránka Statistiky přehledně zobrazuje stav kampaně.
 • Vylepšili jsme vzhled stránku Kampaně. Je přehlednější a hezčí.
 • Do přehledu nabídek, filtru dle stavu nabídek, jsme doplnili čísla s počtem položek v dané skupině.
 • Do nastavení kampaně jsme přidali editaci elementu popis DESCRIPTION.
 • Do historie zapisujeme více událostí.
 • Vylepšili jsme validace dat, která odesíláme do Allegra:
  • Validace dostupnostního feedu.
  • Validace ceny, zda je číslo ve správném formátu, automatická oprava některých chyb.
 • Mnoho vylepšení backendu aplikace, které uživatel nevidí, ale jsou nezbytné pro správný chod.
 • Řada menších vylepšení a oprav.

1 Like

MERGADO Marketplaces - 17 - přepracovaný backend, komponenta pro napárování elementů

Termín nasazení: 2023-04-10T22:00:00Z

Přidali jsme do MEGADO Marketplaces hned několik vylepšení.

 • Přepracované zpracování dat z MERGADO API. Uživatelé změnu neuvidí, zpracování je však efektivnější.
 • Nová komponenta pro napárování elementů na strukturu Marketplaces. Dostupná je v průvodci vytvořením kampaně a Nastavení kampaně.
 • Odkaz do produktové karty Allegro nově najdete v detailech nabídek.
 • Nové filtrování nabídek uzamčených/neuzamčených.

MERGADO Marketplaces - 18 - podpora :czech_republic: Allegro.CZ

Termín nasazení: 2023-06-13T22:00:00Z

Nasadili jsme novou verzi MERGADO Marketplaces. Release obsahuje především řadu oprav a optimalizací. Nově můžete odesílat nabídky kromě :poland: Allegro.PL také do :czech_republic: Allegro.CZ. K tomu je ovšem třeba splnit podmínky:

 • Váš uživatelský účet na Allegru musí mít jako výchozí storefront Allegro.CZ.
 • Při autorizaci přístupu MERGADO Markeptlaces do Allegra se otevře autorizační okno Allegra v polštině. Toto nevadí, přihlaste se se svým CZ Allegro účtem. Allegro autorizaci udělá správně. Jazyk lze změnit v nastavení, v pravém dolní rohu stránky.

Uvedená omezení nebrání v datovém napojení. Na dalším vylepšování pracujeme.

4 Likes

MERGADO Marketplaces - 19 - podpora Kaufland Marketplace

2023-07-24T22:00:00Z

Dnešní release přinesl následující novinky.

 • Podpora Kaufland Marketplace. Po Allegro.PL a Allegro.PL nově podporujeme další marketplace.
 • Nová stránka Napojení. Nastavení přístupů do jednotlivých marketplaces jsme přesunuli na novou stránku.
 • Další menší opravy a vylepšení.

Narazíte-li na nešvary v aplikaci, budeme rádi, když nám napíšete na technickou podporu.

Děkujeme.

2 Likes

MERGADO Marketplaces - 19.1 - drobná vylepšení

2023-08-17T22:00:00Z

Nová verze MERGADO Marketplaces přináší vylepšení uživatelského rozhraní (barvičky, design), zmírnění validace dostupnostního feedu při zakládání kampaně tak, aby validace zbytečně nebránila v zakládání kampaní tam, kde to není třeba, a celá řada menších oprav a vylepšení ukrytých “pod kapotou”, díky kterým Marketplaces lépe fungují.

2 Likes

MERGADO Marketplaces - 19.2 - opravy a drobná vylepšení

2023-08-22T22:00:00Z

Nová verze MERGADO Marketplaces přináší řadu oprav “pod kapotou”. Snažili jsme se vyřešit situaci, kdy v jednom případě došlo k duplikaci nabídek v Allegru. Toto by, z podstaty, nemělo nastat a situaci se nám nepodařilo zreplikovat. Nicméně jsme udělali řadu vylepšení, která by měla posílání nabídek zrobustnit. A na dalších pracujeme.

MERGADO Marketplaces - 20 - nový ukazatel stavu kampaně

2023-08-30T22:00:00Z

Nová verze MERGADO Marketplaces přinesla následující vylepšení:

 • Nový ukazatel, že právě probíhá přegenerování kampaně. Toto uvidíte na stránce Kampaně, v detailu kampaně i v přehledu nabídek.
 • Na stránce kampaně jsme v seznamu kampaní nahradili termín aktualizace dostupnostního feedu termínem aktualizace kampaně.
 • Statusy kampaní jsme upravily tak, aby lépe rozlišovaly rozdíly jednotlivých marketplaces. Tedy jak Allegro, tak Kaufland mají vlastní statusy.
 • Skryli jsme graf synchronizace nabídek.

MERGADO Marketplaces - 21 - stabilizace jádra aplikace

2023-10-10T22:00:00Z

Nová verze MERGADO Marketplaces přinesla celkové vylepšení a opravy jádra aplikace, díky kterým bude aplikace stabilněší a uživatelsky přívětivější. Vylepšil se mimo jiné také proces synchronizace produktového feedu, dostupnostního feedu a statusů a nově naleznete odkaz do produktové karty v detailech nabídek také pro Kaufland. Byla provedena i řada dalších úprav, která zajistí stabilnější posílání nabídek na marketplaces.

4 Likes

MERGADO Marketplaces - 22 - přidání elementu CONDITION pro Allegro, tlačítko pro synchronizaci produktového feedu a další vylepšení

2023-10-24T22:00:00Z

Dnešní release přinesl následující novinky:

 • Nové tlačítko pro synchronizaci produktového feedu v nastavení kampaně.
 • Přidání elementu CONDITION pro Allegro. Nově je tedy možné nahrát na Allegro také například použité zboží. Vezměte prosím va vědomí, že pro již existující Allegro kampaně je nutné v nastavení zvolit jednotný element CONDITION pro celou kampaň, nebo ho napárovat s produktovým feedem.
 • Přidání tlačítka na pozastavení nabídky v Kauflandu.
 • Další menší opravy a vylepšení.
1 Like

MERGADO Marketplaces - 23 - úpravy v rámci Allegra a nutná obnova napojení

2023-11-01T13:00:00Z2023-11-01T14:00:00Z

V rámci tohoto mimořádného releasu proběhne přejmenování aplikace a její přesunutí pod jiný účet v rámci Allegra. Kvůli těmto nutným opravám dojde bohužel k přerušení všech Allegro napojení a uživatelé si tedy budou muset toto napojení obnovit. Bez obnovení napojení nebude probíhat synchronizace produktového feedu, dostupnostního feedu a statusů. Doporučujeme tedy, abyste si své napojení co nejdříve obnovili.

Při obnově napojení si také můžete povšimnout, že aplikace MERGADO Marketplaces vyžaduje více oprávnění, než tomu bylo doposud. Důvodem je neustálé vyvíjení naší aplikace a přidávání nových funkcí, pro jejichž správné fungování budou tato oprávnění sloužit.

Pro obnovení napojení stačí otevřít naši MERGADO Marketplaces aplikaci, otevřít si sekci “Napojení” a kliknout na Allegro. V detailu napojení pak zvolte možnost “Připojit” a napárujte aplikaci s Vaším Allegro účtem. Po úspěšném napojení uvidíte hlášku, že jste se úspěšně napojili a u napojení na Allegro budete mít ikonku fajfky:

V případě problémů se na nás neváhejte obrátit.

2 Likes

MERGADO Marketplaces - 24 - nové ukazatele stavu kampaně, napojení a dostupnostního feedu

2023-11-14T23:00:00Z

Tento release přináší následující novinky:

 • Nově se bude propisovat element PRODUCT_ID do Allegra, a to v podobě referenčního čísla.

 • Přidali jsme ikonku stavu kampaní, díky čemuž na první pohled poznáte, zda je s Vaší kampaní vše v pořádku. V případě vážných problémů se vedle názvu kampaně zobrazí vykřičník a po jeho rozkliknutí se dozvíte více informací o daném problému.

 • V sekci nastavení kampaně najdete nově také ikonku správnosti dostupnostního feedu.

 • V případě problému s napojením se zobrazí vykřičník také přímo u sekce napojení.

 • V případě nenahrání nabídky na marketplace se u nabídky zobrazí zašedlá ikona s odkazem do výsledků vyhledávání na marketplace, abyste se mohli podívat, jak vypadají ostatní nabídky tohoto produktu.

 • Další menší opravy a vylepšení.

3 Likes

MERGADO Marketplaces - 25 - nové záznamy v sekci historie, marketplace i název a stav kampaně v detailu kampaně

2023-12-05T23:00:00Z

Nová verze MERGADO Marketplaces přinesla následující vylepšení:

 • Název kampaně, ikonka marketplace a stav kampaně jsou nově viditelné přímo v hlavičce kampaně pro snadnější orientaci v rámci aplikace.

 • Lokalizovali jsme chybové hlášky a v některých případech změnili jejich znění, aby byly hlášky pro uživatele srozumitelnější.
 • S chybovou hláškou “Allegru se nepodařilo najít přesně odpovídající produkt”, která se zobrazuje v případě, že se v produktovém katalogu Allegra nachází více produktových karet se stejným identifikátorem, se již budete setkávat jen ve výjimečných případech. Nově naše aplikace zhodnotí stav produktových karet na Allegru a přiřadí nabídku k té nejlépe vyplněné.
 • Nově jde změnit CONDITION element pro Kaufland v detailu jednotlivých nabídek.
 • Proběhla kompletní revize historických událostí a v sekci historie tak najdete nové záznamy a zajímavá data.
 • Další menší opravy a vylepšení.
3 Likes

MERGADO Marketplaces - 26 - vylepšení změny dostupnosti na Allegru a informace o Allegro base storefront

2023-12-18T23:00:00Z

Tento menší předvánoční release obsahuje následující novinky:

 • Vylepšili jsme proces aktualizace dostupnosti produktů na Allegru.

 • Lokalizovali jsme nové chybové hlášky a lehce jsme pozměnili zápis hlášky “Allegru chybí povinné parametry”.

 • Při vytváření kampaně a v detailu nastavení kampaně nově informujeme uživatele o výchozím storefrontu. Base storefront je daný tím, na kterém trhu byl Allegro účet založen a není možné jej změnit. Naše aplikace aktuálně podporuje prodej pouze na tomto výchozím storefrontu.


 • Pro lepší přehled o napojení na Kaufland uvidíte v případě správně fungujícího napojení client key a secret key v podobě hvězdiček v detailu napojení na Kaufland.

 • Byl zprovozněn graf synchronizace nabídek v sekci statistik, kde se ukazuje počet úspěšně a neúspěšně nahraných nabídek na marketplace po posledních 10 přegenerováních.

 • Další menší opravy a vylepšení.

4 Likes

MERGADO Marketplaces - 27 - přidání sekce nastavení notifikací a posílání názvu nabídky, popisku a obrázků do Allegra

2024-01-09T23:00:00Z

První release letošního roku je plný skvělých funkcí a vylepšení! V první řadě jsme vylepšili proces synchronizace dostupnostního feedu a aplikace si tak již bez problému poradí i s prázdnou hodnotou ve feedu. Dále jsem se zaměřili na situace, kdy dojde ze strany uživatele k vypnutí nebo smazání projektu, který byl použitý pro vytvoření kampaně v aplikaci MERGADO Marketplaces. V tomto případě Vás o tom informujeme jak na přehledu kampaní v podobě vykřičníku a chybové hlášky, tak v sekci historie.


:star: A dvě hlavní novinky si popíšeme více níže:

Posílání názvu nabídky, popisku a obrázků do Allegra
Do teď fungovala naše aplikace tak, že si převzala název nabídky, popis a obrázky z produktové karty od Allegra. Nyní ale máte možnost, zaslat na Allegro vlastní produktová data. Stačí si při vytváření kampaně nebo v nastavení kampaně napárovat elementy PRODUCT_NAME, DESCRIPTION a IMAGE. Při dodatečném napárování těchto elementů v nastavení kampaně nezapomeňte kliknout na “Synchronizovat produktový feed”.

Vezměte prosím na vědomí, že je rozdíl mezi údaji z produktové karty a nabídky. Na obrázku níže můžete vidět, že název “Nillkin backs for Samsung Galaxy Note 20 1 gold pineapples” je názvem produktu z produktové karty Allegra (není možné změnit) a “Samsung Galaxy Note kryt na telefon” je názvem nabídky, který nyní můžete na Allegro zasílat.

:exclamation: Co se týče popisu nabídky, tak má Allegro určitá omezení z hlediska formátování. Text musí mít HTML formátování a Allegro navíc podporuje pouze vybrané HTML značky. Více informací naleznete v naší nápovědě zde.

Přidání sekce nastavení notifikací
Notifikace si můžete nově nastavit v hlavním menu aplikace v sekci “Nastavení”. Zde si můžete aktivovat upozornění na vybrané problémy prostřednictvím e-mailu a MERGADO zpráv. Díky nastavení notifikací se můžete sami rozhodnout, o jakých problémech a kampaních chcete být informováni. Více informací o této nové funkci naleznete zde.

2 Likes