🌟 Novinky a release v MERGADU

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 3. 8. 2022, 15:30

Novinky

 • :green_apple: :star2: Pro MERGADO 2 jsme přidali nový typ pravidla: Přidat hodnotu vícenásobného elementu.
  • Pomocí tohoto pravidla lze přidat novou hodnotu k vícenásobnému elementu (takový element samozřejmě musí být předem definovaný ve schématu - tzn. v seznamu elementů - daného projektu).
 • :star: Přidali jsme podporu pro další jazykové verze formátu Google Ads Dynamic Remarketing:
  • :poland: Polsko,
  • :de: Německo,
  • :hungary: Maďarsko,
  • :romania: Rumunsko,
  • :denmark: Dánsko,
  • :greece: Řecko,
  • :finland: Finsko,
  • :fr: Francie,
  • :it: Itálie,
  • :netherlands: Nizozemsko,
  • :es: Španělsko,
  • :switzerland: Švýcarsko.
 • :star: Aktualizovali jsme XML specifikaci pro formáty rodiny :earth_americas: Google.
 • :hammer_and_pick: Opravili jsme chybu, která se mohla objevit při vytváření nového projektu, který pro fungování vyžaduje spojení s Keychainem.
 • :macros: Makra: Opravili jsme chybu, kvůli které opakované spuštění stejného makra končilo neúspěchem, pokud takové makro obsahovalo akci Vytvoř pravidlo.
 • :candy: Pro nové projekty s výstupním formátem Plain CSV je v nastavení GA source nově výchozí hodnota .* (a už nikoliv řetězec plaincsv.global).
 • :avocado: UI: Po vyhledávání řetězce ve vstupních polích pro výběr hodnoty již nezůstane “viset” zvýraznění části vyhledané hodnoty.
 • A množství dalších menších oprav a změn.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 16. 8. 2022, 15:30

Novinky

 • :stars: MERGADO 2: Přidali jsme podporu pro nové formáty :czech_republic: Alza Marketplace - produktový a také :czech_republic: Alza Marketplace - dostupnostní.
 • :star2: MERGADO 2: Přidali jsme také nové formáty :earth_americas: Pinterest XML a :earth_africa: Pinterest CSV.
  • Další informace k těmto formátům jsou k dispozici zde.
  • Oba typy formátů umíme nově i auditovat. :parasol_on_ground:
 • :male_detective: :hammer_and_wrench: MERGADO 2: Kontinuálně se věnujeme průzkumu možností optimalizace importu vstupních feedů a aplikování pravidel.
 • :cheese: MERGADO 2: Do UI na stránce Elementy UI přibylo tlačítko na seřazení elementů dle specifikace, pokud má projekt výstupní formát vyžadující striktní pořadí elementů.
 • :avocado: MERGADO 2: Na stránce s výpisem hodnot elementů/atributů jsme přidali množství vylepšení:
  • Přidali jsme kešování pro již načtené a zobrazené hodnoty - uživatelské rozhraní by v mnoha případech mělo být responzivnější. :horse_racing:
  • :bacon: Při výpisu výstupních hodnot daných elementů/atributů se již zohledňuje skrytost produktů. Hodnoty ze skrytých produktů se tedy v zobrazování informací o výstupních hodnotách elementu/atributu nebudou brát v úvahu.
  • Vylepšili jsme graf s “TOP hodnotami” - nově se primárně vypisuje počet produktů, ve kterých se daná hodnota vyskytuje.
   • Dříve se důraz dával na celkový počet výskytů - jedna hodnota se totiž u konkrétního elementu jednoho produktu může vyskytovat vícekrát v rámci vícenásobného elementu - nicméně tuto informaci považujeme za méně užitečnou, než je počet produktů. Pokud se však počet produktů a počet výskytů liší, uživatel tuto informaci u grafu “TOP hodnot” uvidí.
 • :green_apple: MERGADO 2: V pravidle Přidat hodnotu vícenásobného elementu již fungují proměnné.
 • :candy: MERGADO 2: Adaptovali jsme komponentu pro nastavení párovacích elementů na možnost nastavit jakoukoliv cestu k elementu (element-path) jako tu, podle kterého se mají při importu vstupního feedu párovat produkty.
 • :apple: MERGADO 2: Opravili a vylepšili jsme zobrazení produktů na stránce Produkty:
  • Poštelovali jsme vizuál hlavičky karet vypsaných produktů.
  • Nyní se při prokliku do hodnot konkrétního elementu/atributu zobrazí stránka s hodnotami produktů se správně nastaveným cílem - tzn. zda se mají vypisovat vstupní či výstupní hodnoty pro danou cestu k elementu (element-path).
  • :face_with_head_bandage: Opravili jsme chybu, kvůli které se občas neuložila uživatelská preference způsobu zobrazení produktů.
 • :cherries: Zaškrtávací políčko, které dovoluje vytvořit experimentální Mergado 2 projekt, se ve wizardu nového projektu nově zobrazuje nad vstupním polem pro URL vstupního feedu pro lepší viditelnost.
 • A opravdu spousta dalších drobných vylepšení a oprav.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

7 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 31. 8. 2022, 15:30

Novinky

 • :apple: MERGADO 2: Přidali jsme podporu pro řecký :greece: Google Merchants [gr].
 • :green_apple: MERGADO 2: Nově podporujeme XML formát pro Scraping Camel.
 • :cherries: MERGADO 2: Z důvodu akvizice vyhledávače :it: Stileo.it vyhledávačem Glami je formát pro Stileo nově rozdělený na staré Stileo.it (Until 07/2022), které používá doposavadní XML specifikaci, a pak na :star2: nové Stileo.it, které nyní využívá specifikaci pro Glami.
 • :articulated_lorry: MERGADO 2 Převodník ze vstupního Google formátu nově cenu za dopravu převádí bez měny. Pokud pak cílový výstupní formát měnu opět vyžaduje, do hodnoty ji vrátíme. :recycle:
 • :rocket: MERGADO 2: Pracovali jsme na optimalizaci importu produktů ze vstupních feedů. Finální zrychlení se může lišit případ od případu, nicméně při testování jsme naměřili až o 45 procent rychlejší import produktů.
 • :pretzel: V pravidle pro přidání UTM parametrů lze nově vybrat libovolný cílový element.
 • :star: :truck: Pro formát Biano jsme přidali podporu pravidla Nastavení ceny dopravy.
  • U tohoto formátu také nově umíme informace o cenách za dopravu auditovat v našem auditu feedů.
 • :hammer_and_pick: :batch_delivery: Pro následující formáty jsme aktualizovali seznamy podporovaných dopravců, která lze použít v pravidle Nastavení ceny za dopravu.
 • :shield: Pravidlo datového importu má nově limit na velikost CSV zdroje, pokud je zdroj specifikovaný jako URL. V takovém případě vzdálený soubor nesmí překročit velikost 100 MB.
 • :hammer: :audits: Audit feedů: Opravili jsme chybu, kvůli které se mohlo stávat, že se e-mail s informací o dokončeném auditu odeslal vícekrát.
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme chybu, která mohla nastat při analýze vstupního feedu při vytváření projektu, pokud vstupní feed obsahoval “příliš nevalidní” HTML (např. v elementech typu DESCRIPTION, kam se občas popisky položek vkládají jako HTML).
 • :candy: Opravili jsme vizuální zvýraznění operátoru NOT IN (není ve výčtu) při psaní vlastního MQL dotazu ve formuláři výběrů.
 • Opravili jsme chybku při našeptávání hodnot pro element ve formuláři výběrů.
 • Opravili jsme generování CSV hlavičky při stažení řádků v nastavení pravidla Hromadné přepisování dle hodnot.
 • A také, samozřejmě, jsme tu a tam přidali další drobná vylepšení a opravy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 14. 9. 2022, 15:30

Novinky

:information_source: Checkbox pro vytvoření experimentálního Mergado 2 projektu je nyní v průvodci založení nového projektu ve výchozím stavu zaškrtnutý. Pokud zaškrtnutí nezrušíte, nový projekt bude v režimu Mergado 2 :star2:. Pokud jej zrušíte, bude projekt v režimu “klasického” Mergada.

 • :star2: :green_apple: Mergado 2: Vícenásobné hodnoty lze nyní snadno přidávat všemi pravidly, která podporují cílení na elementy přes zadávání jejich cest (element-path).
  • Lze tak dělat přes zápis NEJAKY_ELEMENT { @@POSITION = 4 }, kde POSITION je pozice vícenásobné hodnoty, která se má vytvořit.
   • Aby toto fungovalo, všechny pozice přes zadanou pozicí již musí existovat - s tím, že tento mechanismus lze řetězit.
    • :link: Tzn. Pokud element ABC obsahuje pouze jednu hodnotu h1, tak druhou hodnotu h2 lze přidat např. přes pravido Přepsat použitím cesty k dané hodnotě (element-path) ABC { @@POSITION = 2}.
     • Následovně - protože pak bude existovat hodnota i na pozici 2 - lze další hodnotu h3 přidat pomocí cesty ABC { @@POSITION = 3}. A tak dále…
 • :adhesive_bandage: Mergado 2: U tabulkového zobrazení na stránce Produkty se špatně ukládalo nastavení uživatelem vybraných sloupců. Toto jsme opravili.
 • :cherries: Mergado 2: V políčku pro zadávání cesty k elementu (element-path) jsme se pokusili lépe zviditelnit možnost použití “zkratek” pro zadávání složitějších cest (např. pro nastavení parametrů či dopravy).
 • :hammer_and_wrench: Mergado 2: Převodník formátů pro některé specifické kombinace vstupního a výstupního formátu převáděl element pro AVAILABILITY špatně. Toto jsme opravili.
 • :star: :candy: Mergado 2: Do uživatelského rozhraní jsme přidali nástroj pro snadné prohlížení souvisejících hodnot zanořených elementů.
  • Je k dispozici na stránce s hodnotami konkrétního elementu; tj. pod stránkou Elementy.
  • :thinking: V principu jde o nástroj umožňující jednoduchý proklik na opodmínkovanou cestu k elementu (element-path).
  • Příklad, pokud uživatel např. chce procházet hodnoty parametru Barva:
   1. Proklik ze stránky Elementy
   2. Proklik na související hodnoty v elementu PARAM | VAL pro PARAM | PARAM_NAME s hodnotou Barva.
   3. Podmínka se automaticky sestaví a načte se stránka s hodnotami elementu PARAM | VAL pro které jeho sourozenecký element PARAM | PARAM_NAME obsahuje hodnotu Barva.
 • :mag: :wrench: Při použití fulltextového vyhledávání ve formuláři výběrů na stránce Produkty se mohl sestavit nevalidní MQL dotaz, pokud vyhledávaná hodnota obsahovala znak " uvozovek. Toto jsme opravili.

  :warning: Důrazně doporučujeme výběry vytvořené fulltextem nepoužívat v pravidlech napřímo.

  Takové výběry potom zbytečně hledají v příliš mnoho elementech a snižují efektivitu a rychlost následného zpracování pravidel. Namísto takového fulltextového výběru v pravidlech raději používejte výběry, které co nejlépe cílí na konkrétní elementy, ve kterých se mají hodnoty hledat.

 • :male_detective: Nadále věnujeme čas průzkumu občasných problémů s výkonem a stabilitou, které nastávají při zpracování složitějších feedů.
 • :horse_racing: :bar_chart: Zefektivnili jsme proces zpracování statistických feedů (např. ty, které poskytuje Heureka při propojení shopu v Mergadu přes Keychain).
 • Do rozhraní jsme přidali nové ikonky pro spoustu formátů.
 • A spousty dalších drobných oprav a vylepšení.

Platforma :wrench:

 • :apple: Do aplikování pravidel appek jsme přidali mechanismus, který by měl zajistit, že velikost JSON payloadu, který Mergado posílá na endpoint pravidla appky, svou velikostí nepřekročí 15 MB - takový payload bude rozdělen na více requestů s menším payloadem.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 29. 9. 2022, 15:30

Novinky

 • :star2: :cherries:Všem uživatelům je k dispozici nová nápověda, tedy rychlý přístup různým k tématům s pomocí z našeho fóra.
  • Nápověda je k dispozici na všech stránkách v rozhraní Mergada, a to hned vedle tlačítka s notifikacemi, viz obrázek.
   • obrazek
  • Na mnoha místech v rozhraní Mergada se vám po otevření nápovědy budou zobrazovat témata relevantní pro danou stránku, nicméně dá se v zde i vyhledávat.
 • :green_apple: Mergado 2: Vylepšili jsme způsob zobrazení varování - a to zejména pro varování vyvolaná v rámci pravidla výpočet.
  • Nově se u varování (jak na přehledu projektu tak i u konkrétního produktu na stránce Produkty) namísto obecné hlášky zobrazuje přesnější informace o daném varování (např. že se ve výpočtovém pravidle dělilo nulou).

  :information_source: Připomínáme, že varování nejsou chyby. Varování upozorňují na možné problémy se zpracováním, kterým je vhodné věnovat pozornost, avšak nezabraňují dokončení daného procesu.

 • :racehorse: Mergado 2: Zrychlili jsme vykreslování grafů s informacemi o vašem sortimentu na stránce s přehledem projektu (to jsou např. grafy s přehledem výrobců či kategorií ve vašem feedu).
 • :articulated_lorry: U vyhledávání produktů na stránce Produkty jsme identifikovali neefektivní kód, který mohl způsobovat dlouhá čekání na výsledky či dokonce selhání při vyhledávání. Tento kód jsme vylepšili.
 • :hammer: Mergado 2: Skrývání či následné odkrývání produktů s konkrétní hodnotou na stránce Elementy mohlo končit chybou. Toto jsme opravili.
 • :apple: Do historie projektu jsme na stránky s detailem záznamu o importu produktů, aplikování pravidel a exportu produktů přidali datum a čas spuštění procesu.
 • :adhesive_bandage: Mergado 2: V appce Repairman jsme opravili případy, kdy u Mergado 2 projektů odstranění určitých “řešení” končilo chybou.
 • :world_map: V seznamu formátů v našem auditu feedů jsme doplnili chybějící překlady názvů některých zemí.
 • A další drobné opravy a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 12. 10. 2022, 15:30

Novinky

 • :star2: Aktualizovali jsme formát pro :poland: Domodi.pl, který nově odpovídá specifikaci Google Nákupů.
  • Předchozí verze formátu pro Domodi.pl je zachována a nyní je označována jako Domodi.pl (Until 07/2022).
 • :green_apple: :rocket: MERGADO 2: Věnovali jsme čas průzkumu dalších možností optimalizace zpracování feedů. Tentokrát jsme objevili cesty, které by měly vést ke zrychlení vyhodnocování MQL výběrů v rámci Mergado 2 projektů.
 • :hammer_and_pick: Opravili jsme chybu v převodníku elementu g:availability_date pro formát Google Nákupy, která při neočekávaném vstupu v elementu s MERGADO XML významem DELIVERY_DAYS způsobila chybu a ukončení aplikování pravidel.
 • :package: Aktualizovali jsme seznam parametrů, které umíme našeptávat v rámci pravidla Nastavit parametry produktu.
 • :apple: Opravili jsme hromadu drobných nepříjemností, které mohly nastávat při editaci “chytřejších” vstupních polí v rozhraní Mergada (jako např. kurzor poskakující při psaní či úpravě již zadaného textu).
 • :hammer_and_wrench: Ve výpisu hodnot elementu pod stránkou Elementy jsme při prokliku na seznam produktů s konkrétní hodnotou u konkrétního elementu opravili chybu, kvůli které se formulář pravidel nechoval zcela správně, což mohlo způsobovat chybu při následném opětovném odeslání formuláře.
 • :calc: :candle: Pracovali jsme na plnohodnotném parseru pro MQL (MERGADO Query Language, který se používá pro výběry) pro klientskou část kódu Mergada.
  • Toto nám do budoucna umožní vývoj pokročilejších mechanismů okolo našeho jazyka MQL, které se budou spouštět na straně klienta (tzn. v jeho prohlížeči).
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme chybu, která mohla nastávat při pokusu o duplikování pravidla Nastavit UTM parametry.
 • :jigsaw: Vylepšili jsme stabilitu tabulkového zobrazení na stránce Produkty.
 • A další drobná vylepšení a opravy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 26. 10. 2022, 15:30

Novinky

 • :apple: Aktualizovali jsme formát :romania: Compari.ro CSV podle nejnovější specifikace.
 • :batch_param: :pizza: V rámci pravidla Hromadné nastavení parametrů nově půjde nechat pravou stranu (tedy hodnotu parametru) prázdnou - a tímto způsobem půjde parametry mazat.
 • :pineapple: Průvodce založením nového projektu: Při zobrazení rekapitulace nastavení projektu na konci průvodce nyní dáváme víc najevo, že vlastnosti vytvářeného projektu (např. jeho název či nastavení vstupního či výstupního formátu) lze před dokončením průvodce stále ještě změnit.
 • :hammer: MERGADO 2: V políčku pro zadávání cest k elementům (element-path) jsme v režimu zkratky (umožňující snadné zadávání cest pro parametry či dopravu) se mohlo dít, že jsme doplňovali cestu pro dopravu se špatnou podmínkou. Toto je opraveno.
 • :candy: Ve správci výběrů na stránce Produkty je nyní u každého výběru vidět ikonka reprezentující typ výběru - zda bylo pro zadání podmínky použito “klikacího formuláře”, či zda byla podmínka výběru zadaná přímo jako MQL.
 • :cherries: Od teď bude možné v Mergadu vytvořit prázdný e-shop i v případě, kdy uživatel zatím žádný e-shop nemá (či k žádnému nemá přístup).
  • Předtím se tlačítko pro samostatné Vytvoření nového e-shopu zobrazovalo pouze tehdy, když na stránce už nějaký e-shop vypsaný byl.
 • :green_apple: MERGADO 2: V tabulkovém zobrazení na stránce Produkty je k dispozici nová záložka, která zobrazí pouze sloupce reprezentující elementy přítomné v podmínce právě zobrazeného výběru.
 • :arrow_down_small: Na dashboardu projektu se nyní v zobrazení záznamu s posledním přístupem k výstupnímu feedu ignorují přístupy přímo ze strany Mergada.
  • :face_with_monocle: MERGADO váš výstupní feed totiž samo často kontroluje - a tak se na dashboardu mohla snadno ztratit informace o stažení výstupního feedu třetí stranou - např. vyhledávačem zboží. Nově by se na tomto místě tedy měly zobrazovat relevantnější informace o přístupech k vašim výstupním feedům. :lollipop:
 • :wrench: Dashboard projektu navíc prošel dalším kolem štelování, při kterém se snažíme zmírnit vizuální důležitost varování, která mohou nastat při zpracování vašeho projektu.
  • :information_source: Varování totiž nejsou chyby a samotná přítomnost varování (oproti přímo chybám) neznamená, že se váš projekt nepřegeneruje.
 • :olive: Ve vstupních polích pro výběr hodnoty s fuzzy vyhledáváním jsme občas filtrovali položky tak, že nebylo na první pohled jasné, proč vlastně jsou vyfiltrované. Toto jsme poštelovali.
 • A další drobná vylepšení a opravy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

7 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 9. 11. 2022, 15:30

Novinky

Tento release je poslední před každoroční vánoční pauzou :christmas_tree: . Po novém roce se vrátíme s pravidelnými release.

 • :eye_in_speech_bubble: Podporujeme Google Analytics 4. Připojení si můžete jednoduše nastavit v Keychainu jak pro Mergado 1 tak Mergado 2. Od 1. července 2023 přestane Google zpracovávat požadavky přes Universal Analytics, máte tedy spoustu času se na změnu připravit.
 • :bug: Opravili jsme chybu, kdy při zatržení checkboxu pro sledování produktu při průchodu pravidly se objevila chyba, pokud už byl zatržen v jiném okně.
 • :greece: Přidali jsme další tentokrát řeckou verzi formátu Biano.gr.
 • :bug: V Mergado 2 byla chyba, kdy se nezobrazovaly produkty s manuálními změnami. Ta je už nyní opravena.
 • U formátu Upgates se už nyní správně exportuje atribut @language. Formát jej totiž vyžaduje.
 • A další drobná vylepšení a opravy.

Platforma :wrench:

 • Vydali jsme zcela novou verzi API. V dokumentaci je k dispozici soupis kompletních změn a novinek.
 • :ballot_box_with_check: Pricing, Bidding a Image Audit spuštěný z dashboardu aplikace nyní do odkazu vyplňuje adresu feedu.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Mimořádné novinky v MERGADU

Datum a čas nasazení

úterý 6. 12. 2022, 15:30

Novinky

:information_source: I přes aktuálně běžící freeze jsme se rozhodli přinést změny, které vám určitě ve vánoční sezóně ulehčí práci s feedem.

:mag_right: Heureka.cz a Heureka.sk začala na začátku prosince podporovat nové druhy dopravy. Všechny nové dopravce včetně těch stávajících ze specifikace naleznete v aplikaci v pravidle Nastavení ceny dopravy.
Seznam nových dopravců:

 • Heureka.cz:DPD Box, Z-BOX, WE|DO BOX, Balíkovna-BOX, PPL Parcelbox, AlzaBox, AlzaPoint
 • Heureka.sk: DPD Box, Z-BOX, WE|DO HOME, WE|DO BOX, BalíkoBOX, GLS ParcelLocker, AlzaBox, AlzaPoint, DEPO

Správnost dopravců ve vašem feedu již také kontrolujeme v MERGADO Auditu.

:bug: Opravili jsme chybu MERGADA 2, kdy pravidlo Import datového souboru nebylo case-sensitivní v názvech sloupců. Více o chování naleznete na fóru.

3 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 18. 1. 2023 15:30

Po :christmas_tree: vánoční pauze se vracíme s našimi pravidelnými updaty Mergada. :sunflower:

Novinky

 • Do MERGADA 2 jsme přidali podporu velice žádaných formátů:
 • :mag: Heureka - Dostupnostní
 • :stars: Snapchat
 • :notes: TikTok
  :exclamation: Přidali jsme do MERGADO Auditu tyto formáty:
 • :stars: Snapchat
 • :robot: Alza - Dostupnostní
 • :robot: Alza - Produktový
 • :notes: TikTok
  :exclamation: U všech si můžete zkontrolovat správnost vůči jejich specifikaci pomocí MERGADO Auditu.
 • Již nějakou dobu připravujeme komponentu pro automatický převod projektů z MERGADA 1 na Mergado 2 - i na ní jsme během vánoční odmlky pracovali.

:mergado: O nové verzi aplikace Mergado 2 v tomto roce ještě mnoho uslyšíte.

 • U formátů Shoptet a Shoptet - Kompletní přesněji pro jejich elementy TEXT_PROPERTIES| TEXT_PROPERTY | VALUE jsme přidali podporu pro exportování elementů do výstupního feedu i když mají prázdnou hodnotu (standardně totiž prázdné elementy při exportu Mergado ignoruje).
 • :croatia: Chorvatsko od 1. 1. 2023 přešlo z HRK na EUR. Formáty, které s touto měnou pracují, jsme upravili, aby používaly EUR - jak v Mergado Editoru, tak i v MERGADO Auditu.
 • :eye_in_speech_bubble: Na stránce Přehledu e-shopů jsme vylepšili ikony stavu jednotlivých exportů a opravili chybu, kdy se některé ikony nezobrazovaly.
 • :orange_circle: UI: Uživatel se nově dozví, pokud ve vstupním feedu při importu nenajdeme žádný produkt (dříve jsme v takovém import přeskočili). Tuto informaci lze nalézt v historii projektu u konkrétního záznamu o dokončeném importu.
 • :1234: UI: U Mergado 2 projektů je na stránce Hodnoty elementů nově informace o počtu produktů, které u daného elementu neobsahují žádnou hodnotu.
 • :postal_horn: Pomocí pravidla Nastavení ceny dopravy nově můžete jednoduše mazat hodnoty tím, že nevyplníte pravou stranu.

  Před změnou:

  Po aplikaci pravidel:
 • :exclamation: Vylepšili jsme komponentu pro našeptávání elementů. Více v samostatném vlákně.:exclamation:
 • Opravili jsme chybu, kdy odeslání formuláře při editaci proměnné s nezměněným názvem skončilo na “chybě”, že proměnná s daným názvem již existuje.
 • Na stránce s Historii e-shopu se všechny záznamy historie zobrazovaly na “první” stránce. Toto jsme opravili.
 • Výrazně jsme optimalizovali způsob, jakým se na stránce Produkty přenášejí data produktů do UI komponenty, která se stará o jejich zobrazení.
 • Toto je viditelné především u složitějších produktů (hodně elementů a hodně zanoření).
 • Při hromadném skrývání elementů na stránce Přehledem elementů u Mergado 2 mohl nastat zajímavý vizuální bug. Toto jsme také opravili.
 • Opravili jsme drobné chyby v překladu a zobrazení Maker.
 • Převodník formátů již dokáže správně převést prázdné hodnoty PARAM | VALUE ve formátu Compari.
 • Spousta dalších drobných oprav a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 1. 2. 2023 15:30

:information_source: Od tohoto releasu nové projekty již nelze vytvářet ve starém režimu Mergado 1, nýbrž pouze v novém režimu Mergado 2.

Novinky

 • :green_apple: Podporujeme nový formát :de: Guenstiger.de.
 • :pineapple: Upravili jsme formát Kaufland tak, aby odpovídal aktuální specifikaci.
  • Nově u tohoto formátu Mergado zná elementy: energy_efficiency_class, isbn, material, release_date, weight.
  • Přidali jsme také nové lokální varianty tohoto formátu:
   • :czech_republic: Kaufland Marketplace - produktový [CZ]
   • :czech_republic: Kaufland Marketplace - dostupnostní [CZ]
   • :slovakia: Kaufland Marketplace - produktový [SK]
   • :slovakia: Kaufland Marketplace - dostupnostní [SK]
 • :star: Aktualizovali jsme specifikaci formátu Argep.hu.
  • Zde nově Mergado zná element Raktarkeszlet (s významem AVAILABILITY).
 • :cherries: Velkou část práce jsme věnovali přepisu vyhodnocování MQL dotazů (skrz ně se vytvářejí a vyhodnocují výběry produktů) u Mergado 2 projektů.
  • Vyhodnocování výběrů by nyní mělo být výrazně rychlejší. :rocket:
  • Opravili jsme také vyhodnocování výběrů nad neexistujícími podmíněnými elementy.
 • :evergreen_tree: Přidali jsme podporu pro pokročilé kopírování stromů elementů v pravidle Hromadné zkopírování hodnot u Mergado 2 projektů.
  • :fire: Toto pravidlo nově umožňuje kopírovat celé struktury elementů (např. parametry, varianty, ceny za dopravu, apod.).
  • Pro zkopírování celé struktury stačí zadat všechny cesty k elementům patřícím do kopírované struktury na řádky pod sebe - a to od nejméně zanořeného elementu po ten nejvíce zanořený.
   • Příklad:
    Zdroj Cíl
    PARAM g:product_detail
    PARAM | PARAM_NAME g:product_detail | g:attribute_name
    PARAM | VAL g:product_detail | g:attribute_value
 • :spiral_notepad: Export výstupních CSV feedů nově zvládne exportovat více sloupců se stejným názvem.
  • Tzn. například u formátu Kaufland nově umíme exportovat více sloupců pro hodnoty picture.
 • :rocket: Optimalizovali jsme přípravu dat pro stránku Produkty u projektů s velkým množstvím velkých výběrů použitých ve skrývacích pravidlech. Toto by mělo výrazně snížit výskyt situací, kdy se kvůli obrovskému množství potřebných dat stránka odmítne zcela správně načíst.
 • :candy: UI: Chytré klikátko pro zadávání cesty k elementu jsme opět o něco vylepšili.
 • Komponentu pro získávání dat z administrace Heureky jsme přizpůsobili nedávným změnám v administraci Heureky.
 • Ve formuláři pro vytváření proměnných nově neumožňujeme vytvoření proměnné s nevalidní cestou k elementu.
 • A spousta dalších drobných změn a vylepšení.

Platforma :wrench:

 • V datech projektů vrácených z API jsme odstranili políčko activated. Jiné, než aktivní projekty, se totiž z API nevrací.
 • Pozměnili jsme algoritmus pro počítání finálních priorit pravidel vytvářených přes API.
  • Toto se týká pouze případů, kdy pravidlo vytvořené přes API specifikuje totožnou číselnou prioritu, jako má nějaké v projektu již existující pravidlo.
  • Chování se s ohledem na zachování pořadí takto vložených pravidel nemění - pokud přes API budou postupně vytvářena pravidla A, B, C se stejnou prioritou 7, jejich výsledné pořadí bude stejné, jako před touto změnou - jen se finální čísla priorit mohou lišit.
 • Zkoumali jsme a podnikli kroky k ošetření velice vzácných případů, kdy se appka u svého subjektu mohla tvářit v “polozapnutém” stavu. To mohlo nastat (opět - velice vzácně) v okamžiku, kdy se appka sama odmítla zapnout (její odpověď na app.enable hook vrátila jiný status, než 2xx).

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 15. 2. 2023 15:30

Novinky

 • :pineapple: Aktualizovali jsme všechny varianty formátu Kaufland Marketplace - dostupnostní tak, aby odpovídaly aktuální specifikaci.
  • Převodník těchto formátů nově elementu condition, který reprezentuje stav zboží, nastavuje správnou číselnou hodnotu dle specifikace.
  • Hodnota dříve náležící zastaralému elementu offer_id se nově převádí do nového id_offer elementu.
 • Při převodu do všech variant formátů pro Kaufland náš převodník nově automaticky skrývá elementy, které tato specifikace nezná.
 • :star2: Formát Plain CSV jsme rozdělili na několik separátních formátů dle použitého oddělovače:
  • Plain CSV [oddělovač dat ","]
  • Plain CSV [oddělovač dat ";"]
  • Plain CSV [oddělovač dat "|"]
  • Plain TSV (tzn. tab-separated-values, kde oddělovačem jest znak TABulátoru)
 • :articulated_lorry: Pro formáty ze skupiny Heureka jsme aktualizovali seznam podporovaných dopravců (ty pak lze nastavovat v pravidle pro nastavení dopravy).
 • :apple: :dizzy: Novinky v našem MERGADO Auditu:
  • Přidali jsme podporu pro auditování formátu Heureka - Dostupnostní v :czech_republic: české i :slovakia: slovenské variantě.
  • Nově podporujeme i formáty :hungary: ÁrGép CSV a ÁrGép XML.
  • Odstranili jsme podporu pro následující zastaralé formáty:
   • Stileo.it (until 7/2022)
   • Domodi.pl (until 7/2022)
   • EMag XML (until 7/2022)
   • Shopzilla (until 2021)
   • PriceGrabber.us (until 2021)
   • Shopalike cz, sk (until 4/2021)
   • Zboží.cz (starý formát)
 • :rocket: Dále jsme optimalizovali vyhodnocování MQL dotazů (tzn. vyhodnocování výběrů produktů) - nově by měly být výběry obsahující matematické operace rychlejší.
 • :hammer: U vyhodnocování MQL jsme také opravili chybu ve zpracování číselných hodnot.

  :information_source: Tato oprava může mít vliv na to, jak se u vašich projektů vyhodnocují již existující výběry. Více informací o této změně si můžete přečíst zde.

 • :candy: UI: Pokud se uživatel ze stránky s výstupními hodnotami konkrétního elementu proklikne na seznam produktů, které tuto hodnotu obsahují, na stránce Produkty, na kterou se uživatel ve finále proklikne, nově předvyplníme filtr, že se mají zobrazovat pouze neskryté produkty (jedině ty totiž mají relevanci pro zobrazování výstupních hodnot).
 • :batch_copy_values: UI: Na několik míst, kde se v rámci rozhraní zobrazují URL adresy vstupních či výstupních feedů jsme přidali ikonky pro jejich snadné zkopírování do schránky.
 • :avocado: Na stránce s výpisem elementů projektu jsme měli chybu, kvůli které se počet unikátních výstupních hodnot zobrazoval chybně. Toto jsme opravili.
 • :spiral_notepad: Opravili jsme chybu, kvůli které se u Mergado 1 projektů do výstupního CSV feedu nepropisovaly elementy, jejichž název nebyl velkými písmeny.
 • :hammer_and_pick: Při bizarní a vzácné souhře okolností se mohlo stát, že se element s jedinou hodnotou při importu vstupního feedu naimportoval několikrát :face_with_monocle:. Toto jsme opravili.
 • A další drobné opravy a změny.

Platforma :wrench:

 • Aby appky při generování odkazů na stránku s hodnotami elementů v Mergado UI měly méně práce s ohledem “verzi” projektu (tzn. Mergado 1 projekt vs Mergado 2 projekt), nově se staráme o automatické přesměrování.
  • :star2: To znamená, že appka může jednoduše vždy odkazovat na URL:
   https://app.mergado.com/projects/<project_id>/elements-values/<element_id>/
   
   … a Mergado pak automaticky přesměruje na nejlepší vhodnou URL, na které se uživateli zobrazí výpis hodnot konkrétního elementu.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 1. 3. 2023 15:30

Novinky

 • :apple: Aktualizovali jsme formáty pro Kaufland podle nejnovější specifikace.
  • Nově pro ně také umíme převádět elementy product_warranty, list_price a target.
 • :custom_format: Do MERGADO 2 jsme přidali nový globální formát Plain JSON. Díky tomu nově můžete skrz MERGADO Editor zpracovávat jakékoliv JSON soubory.
Vlastnosti JSON
 • JSON zatím nepodporujeme ve vlastním formátu.
 • JSON podporuje následující strukturu, která kopíruje potřeby WooCommerce or Allegro.pl.:
[
  {
   "ITEM_ID": "123-555",
   "NAME_EXACT": "Name of product",
   "DESCRIPTION": "Description of product",
   "PARAM": [
     {
      "NAME": "Size",
      "VALUE": "S"
     },
     {
      "NAME": "Color",
      "VALUE": "Black"
     }
    ],
   "PRICE_VAT": "121",
   "PRICE": "100"
  },
  {
   "ITEM_ID": "123-556",
   "NAME_EXACT": "T-shirt blue",
   "DESCRIPTION": "Description of product",
   "PARAM": [
     {
      "NAME": "Size",
      "VALUE": "S"
     },
     {
      "NAME": "Color",
      "VALUE": "Blue"
     }
    ],
   "PRICE_VAT": "121",
   "PRICE": "100"
  }
]
 • :chart_with_upwards_trend: Podporu pro napojení Google Analytics 4 v Keychainu jsme ohlašovali již koncem minulého roku. V tomto releasu jsme připravili podporu pro zobrazení jejich dat na stránce Analytika.

 • :newspaper: Přímo do MERGADO Editoru jsme přidali viditelný odkaz na Release notes, ten vede do fóra, kde se dozvíte vše o nejnovější verzi.

 • :avocado: Opravili jsme chybu, kvůli které zpracování MQL dotazů začínajících NOT (...) končilo chybou.

 • :bug: Opravili jsme také chybu v převodníku formátů, kdy při převodu z formátu :hungary: Árukereső na Facebook nedokázal správně převést hodnoty elementu delivery_days.

 • Občas se správně nezpracovaly GET parametry specifikující nastavení zobrazení a filtrování produktů při přístupu na stránku Produkty přes zkopírovaný odkaz. Toto jsme opravili.

 • :hammer_and_pick: Opravili jsme chyby, které jste hlásili na náš support:

  • :ab: V našeptávači při vytváření výběrů u projektů v režimu MERGADO 2 vám nově zvýrazníme odpovídající část textu, pokud v něm používáte regulární výrazy (stejné chování bylo i v předchozí verzi).
  • :truck: Zkratky pro parametry a dopravu v polích, kde vkládáte cestu k elementu (element-path), se nově zobrazí pouze v případech, kdy se na dané cestě opravdu nachází nějaká data (tj. hodnoty elementů). Pokud žádné hodnoty cesta nemá, budete informováni hláškou.
 • :new: Do formuláře výběrů jsme přidali nové podmínky pro tvorbu výběrů: nezačíná na a nekončí na.

 • A spousta dalších drobných změn a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 15. 3. 2023 15:30

Novinky

 • :star2: :apple: MERGADO 2: Do dotazovacího jazyka MQL a k cestám elementů (element-path) jsme přidali podporu pro nový speciální atribut @@VALUE, který reprezentuje hodnotu elementu.
  • Příklad použití v cestě k elementu:
   • IMAGE { @@VALUE CONTAINS "main" } | @id s významem:
    • Čti/zapisuj do atributu id elementu IMAGE, který v jeho hodnotě (v hodnotě elementu IMAGE) obsahuje řetězec main.
  • Příklad použití v MQL:
   • IMAGE { @@VALUE CONTAINS "main" } | @id = 123 s významem:
    • Vyhledej produkty, které obsahují element IMAGE, který v hodnotě obsahuje řetězec main, a zároveň takový element IMAGE má atribut id s hodnotou 123.
 • :green_apple: Aktualizovali jsme formáty pro :world_map: Google Merchants podle nejnovější specifikace.
  • Změnilo se např. to, že Google nově preferuje elementy s prefixem - např. g:title a g:description.
 • :chart_with_upwards_trend: :hammer: Opravili jsme napojení na Google Analytics 4, které jsme představili minulý release.
 • :male_detective: Vylepšili jsme detekci dialektu CSV (tzn. detekce správného oddělovače polí) při analýze a importu vstupních feedů.
 • :hammer_and_wrench: Appka Repairman se nově nebude automaticky zapínat u nových projektů s výstupními formáty Heureka.cz, Heureka.sk či Zboží.cz.
 • :rocket: Zrychlili jsme přípravu dat v rámci aplikování pravidla Nastavení cen za prokliky s použitou strategií Podle minimální ceny prokliku.
 • :evergreen_tree: Pro vstupní JSON formát, který jsme nedávno začali podporovat, jsme přidali několik drobných vylepšení.
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme zajímavou chybu při exportování výstupních CSV feedů, pokud měl být vícenásobný element jako poslední ve sloupcích souboru.
 • Opravili jsme také zobrazování počtu duplicitních produktů při importu vstupního feedu - toto číslo jsme občas ukazovali špatně :sweat:
 • A spousta dalších drobných oprav a vylepšení.

Platforma :wrench:

 • Opravili jsme chybu, která se objevovala při zobrazení stránky “Moje provize” v Developers.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 29. 3. 2023 15:30

Novinky

 • :green_apple: MERGADO 2: Aktualizovali jsme formát :czech_republic: Shoptet.cz podle nejnovější specifikace.
  • Nově tedy podporujeme elementy DEPOSIT_CODE, DEPOSIT_LOGIC, HEUREKA_CATEGORY_ID, ZBOZI_CATEGORY_ID, GOOGLE_CATEGORY_ID, GLAMI_CATEGORY_ID, ALLOWS_PAYU a další…
  • Zároveň nově podporujeme vnořený element LOGISTIC | WEIGHT.
  • V XML auditu tohoto formátu také nově kontrolujeme, zda element VAT opravdu obsahuje celé kladné číslo.
 • :small_blue_diamond: Formát :slovakia: Heureka.sk [SK] jsme přejmenovali na Heureka.sk - produktový [SK].
 • :hammer: U auditu XML pro formáty Heureka.cz a Heureka.sk jsme opravili validaci hodnoty elementu DELIVERY_DATE.
 • :sparkles: Aktualizovali jsme specifikaci pro audit formátů :romania: Compari.ro XML a Compari.ro CSV.
  • Nově jsou správné názvy elementů bez podtržítek, tedy např. DeliveryCost_by_Product :arrow_right: DeliveryCostByProduct.
 • :beach_umbrella: V auditu XML také nově při validaci URL nevadí, pokud adresa obsahuje znaky { a }. Tzn. u formátu Zboží.cz, kde URL může např. obsahovat UTM parametry se zástupným symbolem {network}, toto již nebudeme považovat za chybnou URL.
 • :avocado: Vylepšili jsme a zároveň jsme opravili několik chyb v parseru MQL výrazů v UI komponentách.
  • Například cestu k elementu SALES_VOUCHER | DESC už nově zpracujeme správně (dříve se slovo DESC považovalo za klíčové slovo pro řazení, což způsobovalo problémy).
 • :apple: Nadále jsme pracovali na komponentě pro automatický převod projektů z MERGADA 1 na MERGADO 2.
 • A další drobné opravy a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 12. 4. 2023 15:30

 • :star2: Mergado 2: Představujeme formáty, které při importu vstupního feedu varianty produktů převádí na samostatné produkty.
  • Toto se týká integrací pro Samba, Shoptet, Skrzdeal, Spartoo a Upgates. Pro ně jsou nově k dispozici formáty, které varianty rozdělují - např. formát s názvem Zboží.cz (varianty produktu jako samostatné položky).

   :information_source: Rozdělování či nerozdělování na varianty lze nově nastavovat i u vlastních formátů (toto je možné pouze pro vlastní formáty vytvořené v režimu Mergado 2 a pouze u XML formátů).

   Ve výchozím nastavení je zachované stávající chování - tzn. produkty s variantami se nerozdělují.

 • :green_apple: Mergado umí dva nové XML formáty :czech_republic: Homago.cz a :slovakia: Homago.sk.
 • :pretzel: Upravili jsme specifikaci formátů pro :earth_africa: Kaufland Marketplace - nabídkový/inventory.
  • Převodník formátů nově převádí cenu produktu do elementu PRICE_VAT (a tedy už nikoliv do elementu PRICE).
 • :whale: Upravili jsme převodník do formátu MALL Marketplace - v elementu PRICE se nově ceny zaokrouhlují maximálně na dvě desetinná místa.
 • :dolphin: Upravili jsme logiku exportování výstupních feedů pro formáty Shoptet dodavatelský a Shoptet kompletní:
  • Do seznamu elementů, které se mají do výstupního feedu exportovat i když mají prázdnou hodnotu, jsme přidali následující:
   • TEXT_PROPERTIES | TEXT_PROPERTY | DESCRIPTION.
   • Pod SURCHARGE_PARAMETERS | SURCHARGE_PARAMETER dva elementy: DESCRIPTION a SHORT_NAME.
 • :pizza: Přepracovali jsme komponentu pro formulář výběrů a správce výběrů na stránce Produkty. Navenek toto vidět nebude, ale umožní to snadnější údržbu a vývoj dalších funkcionalit. :heart:
 • :cheese: Přepracovali jsme také komponentu pro zobrazování hodnot elementů na stránce s výpisem hodnot elementů. Do těchto změn jsme zahrnuli i následující:
  • Hodnoty elementů lze nově řadit třemi způsoby: abecedně, jako čísla, řadit přirozeně (vysvětlení “přirozeného řazení” např. zde)
  • U projektů se vstupním XML a výstupním CSV formátem (či naopak) se mohlo stát, že jsme odkaz pro zobrazení příbuzných hodnot (čímž si uživatel může jednoduchým proklikem nechat zobrazit např. všechny hodnoty VALUE u parametrů s PARAM_NAME = "Barva ) sestavovali špatně. Toto by nyní mělo být opraveno.
 • :hammer_and_pick: Opravili jsme chybu, kvůli které skrz UI MERGADA nešlo mazat e-shopy, jejichž název začínal či končil mezerami.
 • :spiral_notepad: U textů některých “varování” zobrazovaných v rámci aplikování pravidel nám na místech, kde by správně být měly, chyběly příklady cesty k elementu (element-path). Toto jsme opravili.
 • Na dashboradu projektu jsme u informace o posledním stažení výstupního feedu občas místo IP adresy a user-agenta původce stažení zobrazovali pouze zástupný znak. Toto jsme také opravili.
 • Další drobná vylepšení a opravy.
8 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 26. 4. 2023 15:30

Novinky

:star2: Zveřejňujeme možnost převodu projektů z Mergado 1 na MERGADO 2 všem uživatelům.

Mergado 2 je nová a vylepšená verze Mergado Editoru. Posouvá funkce předchozí verze a otevírá zcela nové možnosti zpracování dat.

:spiral_notepad: Návod, jak provést převod projektu, naleznete v článku MERGADO 2: Převedení projektu.

A krom toho…

 • :green_apple: Mergado umí nové XML formáty (na vstupu i na výstupu):
  • Heureka - recenze obchodu
  • Shoptet objednávky
 • :star: Aktualizovali jsme specifikaci formátů pro :earth_americas: Google Merchants.
  • Přidali jsme podporu pro elementy g:lifestyle_image_link a g:external_seller_id.
  • :articulated_lorry: Dopravci jsou nově ve výstupním XML feedu zapsaní jejich názvem namísto identifikátoru.
  • V auditu XML auditujeme i elementy description, title i link, protože to stále jsou validní alternativy k elementům g:description, g:title a g:link.
 • :stars: Nově u formátů Heureka.cz a Heureka.sk elementu ITEM_TYPE dáváme význam elementu CONDITION (ze specifikace MERGADO Product XML). Tzn. umíme jej nyní převádět z/do ostatních podporovaných formátů.
 • Nově umíme našeptávat kategorie pro formáty pro Kaufland :czech_republic: CZ a :slovakia: SK.
 • :art: Přehled e-shopů a projektů na úvodní stránce prošel redesignem.
  • Krom jiných změn lze nyní výpis projektů v rámci jednoho e-shopu řadit dle názvu, počtu produktů, data vytvoření, počtu výběrů či pravidel, atd. :blush:
 • :rocket: Věnovali jsme se i dalším možnostem optimalizace přegenerování datových feedů.
  • Tentokrát jsme si vzali na paškál import vstupních feedů, který by nově měl být rychlejší v případech, kdy se ve vstupním feedů od posledního importu nezměnilo příliš mnoho produktů (což je většina případů).
 • :hammer_and_pick: Při zobrazování varování vygenerovaných v rámci aplikování pravidel u pravidla typu datový import se mohlo stát, že načítání stránky skončilo s chybou. Toto jsme opravili.
 • :adhesive_bandage: Opravili jsme regresi v zobrazování počtu produktů s prázdnou hodnotou u konkrétního elementu u Mergado 1 projektů. Nyní by toto číslo (lze najít na stránce s hodnotami konkrétního elementu) mělo být opět správně.
 • A hromada dalších drobných změn a oprav.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

7 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 10. 5. 2023 15:30

Novinky

 • :star2: MERGADO se naučilo nový formát: :czech_republic: :slovakia: Heureka - recenze produktů.
 • :green_apple: Vylepšili jsme způsob, jakým zpracováváme vstupní CSV feedy.
  • Nově budeme umět správně přečíst hodnoty z více sloupců se stejným názvem (což se hodí například u CSV formátů pro Kaufland).
 • U formátu :czech_republic: Mintmarket.online jsme při nastavování kategorií používali oddělovač |. Nově budeme používat správně  |  (s mezerami okolo).
 • :1234: U maďarské verze formátu :hungary: MALL Marketplace cenu v elementu PRICE nově zaokrouhlujeme na celá čísla.
 • :hammer: Opravili jsme audit XML pro formáty :earth_africa: Shoptet, kde jsme hodnotu set u elementu ITEM_TYPE chybně považovali za nevalidní hodnotu.
 • :candy: UI: Stránka s dashboardem e-shopu prošla redesignem.
  • Nyní lze na první pohled vidět podrobnější informace o e-shopu (informace o vlastníkovi, aktuální tarif, atd.) a je zde také přehled spojení s různými službami spravovaných přes Keychain.
 • :lollipop: UI: Na stránce Produkty je nově ve výpisu hodnot elementů produktu zvýrazněný element, podle kterého si uživatel vybral řazení produktů.
 • :avocado: Na základě zpětné vazby od uživatelů, jsme nyní vylepšili chování abecedního řazení v redesignovaném seznamu e-shopů a projektů na úvodní stránce MERGADO Editoru - nově se řadí abecedně bez ohledu na velikost písmen (tedy tak, jako tomu bylo předtím).
 • :chart_with_upwards_trend: UI: Na dashboardu projektu jsme opravili datový zdroj pro zobrazení grafu variability počtu produktů (skrz něj lze snadno identifikovat náhlé výkyvy v počtu položek na vstupu či výstupu vašeho projektu). Nově by se měl tento graf opět správně zobrazovat.
 • :hammer_and_pick: Opravili jsme hromady menších chyb v komponentě pro automatizovaný remodeling projektů z MERGADO 1 na MERGADO 2 a zpět.
 • :mag: Vylepšili jsme hledání v nápovědním boxíku - při hledání nejprve zobrazíme relevantní články z knowledge base. Pokud žádný takový článek nenajdeme, zobrazíme obecné výsledky z vyhledávání na fóru.
 • Opravili jsme chybu na stránce Historie projektu, která mohla nastávat při zobrazení právě probíhajícího auditu výstupního feedu.
 • A spousty dalších drobných změn a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

5 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 24. 5. 2023 15:30

Novinky

 • :apple: Představujeme uživatelský plánovač přegenerování.
  • Skrz něj si můžete nastavit ideální čas, kdy chcete, aby Mergado přegenerovalo váš projekt.
  • V první verzi dovoluje nastavit dva časové sloty denně s minimálním odstupem 6 hodin.
  • :mag_right: V uživatelském rozhraní jej naleznete pod projektem na stránce Přegenerování.
  • Více informací o uživatelském plánovači se dočtete :spiral_notepad: v článku na fóru.

  :information_source: Uživatelský plánovač je k dispozici pouze u Mergado 2 projektů.

 • :watermelon: Aktualizovali jsme specifikace pro formáty :czech_republic: :slovakia: Shoptet CSV.
  • Element pairCode bude ve výstupním feedu nově vždy přítomen.
  • Vztahy mezi hodnotou elementu s univerzálním Mergado XML významem CONDITION a hodnotou Shoptet elementu itemType jsou následující:
   • CONDITION = "new" se převádí na itemType = "product" a naopak.
   • CONDITION = "used" se převádí na itemType = "bazaar" a naopak.
  • Do elementu weight (hmotnost) se nově nepřevádí jednotky (kg, lb, atd.), ale pouze číselná hodnota.
 • :kiwi_fruit: Aktualizovali jsme také specifikace pro formát :czech_republic: :slovakia: Shoptet univerzální.
 • :cheese: Vylepšili jsme převodníky formátů pro :earth_africa: Kaufland:
  • Hodnota 0 v elementu s univerzálním Mergado XML významem DELIVERY_DAYS se do formátů pro Kaufland bude převádět jako hodnota 1 v elementu handling_time.
 • :hammer_and_wrench: Úpravy v auditech feedů:
  • Revidovali a aktualizovali jsme audit feedů pro formáty z rodin :earth_africa: Kaufland Marketplace - nabídkový a :earth_africa: Kaufland Marketplace - produktový.
  • Obecně jsme vylepšili autodetekci formátů z rodiny Kaufland.
  • Při zobrazování výsledků pro validátor Element EAN obsahuje neplatnou hodnotu nyní u produktu správně zvýrazňujeme element EAN.
 • :rocket: Implementovali jsme optimalizátor MQL dotazů zadaných uživatelem na stránce Produkty.
  • Aktuálně se zaměřuje především na tyto případy:
   • Dotazy s rovností nad stejným elementem, tedy a = 'a' OR a = 'b' OR a = 'c' OR a = ..., se převádí do formy a IN ('a', 'b', 'c', ...).
   • Dotazy s vícenásobným operátorem CONTAINS nad jedním elementem - tedy a CONTAINS 'a' OR a CONTAINS 'b' se převádí do formy s regulárním výrazem a ~= '(a)|(b)'.

   :information_source: Optimalizátor operuje transparentně. Tzn. navenek - z pohledu uživatele - zadané MQL zůstává v nezměněné podobě, avšak pokud Mergado před samotným spuštěním dotazu zjistí, že by se dotaz dal zefektivnit, tak si jej na pozadí převede do lepší formy.

 • :avocado: UI: Stránka Pravidla byla přepsána do modernějšího kódu. To nám do budoucna zajistí její snadnější vylepšování.
  • V rámci tohoto jsme vyřešili některé neduhy, jako např. v určitých případech problematické přesouvání pravidel okolo pravidel appek, pokud bylo pravidlo appky na začátku seznamu pravidel.
 • :candy: Duplikování pravidla v rámci jednoho projektu nově funguje tak, že se duplikát pravidla vloží na pozici za originál. Dříve se duplikát vkládal až na konec seznamu pravidel.
 • A další drobná vylepšení a opravy.

Platforma :wrench:

 • Pravidla jednotlivých appek, která mají nastavenou vlastnost is_movable = 1 a zároveň jsou prioritou posazená vedle sebe, se při přesouvání uživatelem slepí do jedné skupiny. Uživatel pak při přesouvání pravidel přesouvá celou skupinu a pravidla v této skupině si udržují svou vzájemnou pozici.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

7 Likes

Nová verze MERGADA

Datum a čas nasazení

středa 7. 6. 2023 15:30

Novinky

 • :star2: MERGADO podporuje nové formáty pro :czech_republic: Kupi.cz:
  • Kupi.cz rozšířený (podle specifikace zde) a
  • Kupi.cz zjednodušený (podle specifikace zde).
 • :green_apple: Rozšířili jsme možnosti automatického vytváření hodnot elementů skrz použití odpodmínkovaných cest k elementům (element-path) v pravidlech.
  • Tzn. pokud v cestě k elementu, do které se má pravidlem zapisovat hodnota, je podmínka používající neexistující element, tak se MERGADO pokusí element vytvořit.
   • Avšak pouze v tom případě, pokud jsou v cestě k elementu podmínky s operátorem = či logickou spojkou AND.
  • :thinking: Jednoduchý příklad: Pravidlo Přepsat s cestou PARAM {PARAM_NAME = "Velikost"} | VAL s hodnotou XXL takový zanořený PARAM element kompletně vytvoří, i kdyby u produktu zatím žádný parametr s PARAM_NAME = "Velikost" neexistoval.
 • :hammer_and_pick: Opravili jsme podporu pro zadávání URL vstupních feedů s protokolem sftp:// (např. v průvodci založením nového projektu).
 • :information_source: MERGADO 2: Na hromadu míst v rozhraní MERGADO Editoru jsme přidali nápovědní texty, které mají za cíl uživatelům osvětlit a usnadnit pochopení novinek v rozhraní týkajících se správy projektů v režimu MERGADO 2.
  • K tomu jsme i aktualizovali různé další nápovědní texty, které v rozhraní již máme.
 • :hammer: Opravili jsme občasnou chybu při importu vstupních feedů, která mohla vzniknout v případě, kdy se ve vstupním feedu nacházelo nula produktů.
 • A spousty dalších drobností, ale také věcí na pozadí, které uživatel spíše neuvidí, ale vylepšují interní fungování MERGADA…

Platforma :wrench:

 • Opravili jsme často se vyskytující chybu v API, která mohla vzniknout při náhlém přístupu mnoha API requestů k produktům jednoho projektu najednou.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky MERGADA. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

7 Likes