🌟 Novinky a release v MERGADU

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 7. 11. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • :sunflower: Nový typ pravidla - Hromadně zkopírovat hodnoty :open_file_folder:.
  • Pomocí tohoto pravidla lze jednoduše a hromadně zkopírovat hodnoty z více elementů do jiných elementů.
 • U pravidla Hromadné přejmenování kategorií najdete nového pomocníka :sunglasses: - možnost zvýraznit řádky s nepřítomnými kategoriemi:
  • image
 • Aktualizovali jsme formát pro Mall.cz marketplace, aby odpovídal aktuální specifikaci.
 • Přidali jsme podporu pro zcela nové formáty:
  1. Formát :hungary: Argep.hu pro Maďarsko.
  2. Formát :greece: Snif.gr pro Řecko.
 • Opravili jsme chybu, kvůli které se u formátů Heureka.cz a Heureka.sk element RATING nepropisoval na výstup.
 • U formátu Skrz.cz se budou vícenásobné elementy TAGS|x, IMAGES|y a CITIES|z již správně exportovat.
 • Další drobné opravy a vylepšení…

Co chystáme

 • :sunny: Pro úzkou (interní) skupinku lidí v tomto release vypouštíme - k vyzkoušení a vyladění - novou vychytávku: plánovač pravidel :spiral_calendar:.

Novinky v platformě

 • Přehled odeslaných webhooků na stránce Webhooks v administraci vaší appky v Developers nyní zobrazí i delší payloady. Dříve se často stávalo, že byl JSON payload při logování webhooku useknutý kvůli délce. Nyní by se to mělo stávat méně.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 21. 11. 2019 v 15:30

Novinky a opravy

 • :sunflower: Vylepšení: Pravidlo pro datový import nově podporuje i nestandardní oddělovače pro CSV soubory. Uživatel si nyní může vybrat z těchto:
  1. , čárka (výchozí)
  2. ; středník (nové)
  3. | svislítko (nové)
 • :truck: Pro formát :hungary: Favi.hu jsme přidali podporu pro pravidlo nastavení ceny dopravy. Aktuálně jsou k dispozici tito dopravci:
  • DHL
  • DPD
  • GLS
 • :wrench: U custom formátu nově umožňujeme uložit definici i bez zadaného “root” elementu. Díky tomu můžete do Mergada importovat i feedy, u kterých tento top-level element chybí.
 • :file_folder: Při čtení importovaných CSV souborů jsme vylepšili zpracování správně vyescapovaných uvozovek.
  • Např. "text v uvozovkách obsahující další ""dvojité uvozovky s , (oddělovačem)"" se přečte správně."
 • :mag: Opravili jsme fungování formuláře pro výběry (hledání produktů) pro uživatele s právy jen pro čtení.
 • U formátů pro Google Nákupy jsme opravili exportování elementu G:SUBSCRIPTION_COST.
 • Při vytváření spojení s vyhledávačem Heureka :czech_republic: :slovakia: a: přes Mergado Keychain :old_key: už zobrazujeme správnou hlášku, pokud daný účet na Heurece sice existuje, ale nemá u sebe žádné e-shopy.
 • … a další drobná vylepšení a opravy.

Novinky v platformě

 • Na stránce se zobrazením appky už nebudeme zobrazovat horní žlutá oznámení (o výpadcích, releasech, atd.) a tím překrývat obsah vašeho IFRAME.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 29. 1. 2019 v 14:00

Novinky a opravy

 • :gear: :star2: Pravidlo datového importu nyní vynutí plné aplikování pravidel, pokud se změní externí data.
  • Standardně MERGADO aplikuje pravidla pouze na produkty, jejichž vstupní hodnoty se změnily při posledním importu. Nyní tuto “změnu externích dat” budeme detekovat i u datového zdroje tohoto pravidla.
 • :gear: :wrench: Pravidlo datového importu nyní nově nerozlišuje velikost písmen u názvů elementů.
  • V Mergadu pracujeme s názvy elementů jako case-insensitive (nerozlišujeme u nich velikost písmen); element Nejaky_Element je pro nás tedy to samé, jako nejaky_element či NEJAKY_ELEMENT. Nedává tedy smysl, aby pravidlo datového importu velikost písmen rozlišovalo.
  • Nyní tedy nově bude mít datový vstup (např.):
   :xid,Nazev_Produktu,cenaSDPH
   1,"kočátek",123.45
   
   vliv i na elementy nazvané NAZEV_PRODUKTU a CENAsDPH.
 • :books: Vychytávka: U exportů je v menu nová možnost Duplikovat export :star2:
  • Tato akce vytvoří kopii exportu (ten se zařadí pod stejný e-shop). Kopie se vytvoří i se všemi výběry, pravidly, elementy a proměnnými.
  • :high_brightness: Pozor: Jakékoliv appky spuštěné pod původním exportem nebudou zapnuté u exportu nového - a je na uživateli, zda je vůbec zapnout chce.
 • :gear: :star2: Vylepšení: Pravidlo nastavení cen za dopravu nyní podporuje použití proměnných.
 • Formáty:
 • :star: Vylepšení: U pravidel, které podporují regulární výrazy nyní zobrazujeme nápovědu, jak používat zpětné reference.
 • :star: Upravili jsme workflow při práci s custom formáty, aby byla uživatelsky přívětivější.
 • Na stránce s historií exportu se nyní u přeskočeného importu (z toho důvodu, že se vstupní soubor nijak nezměnil) zobrazuje správný počet položek (namísto předchozí nuly).
 • Při hromadném importu pravidel jsme opravili chybu, kvůli které se nezobrazovala žádná pravidla, která by šlo importovat.
 • Při zakládání exportu jsme uživatelům zobrazovali jako existující e-shopy i ty, ke kterým měl přístup jen pro čtení - a nový export k nim stejně nešel přiřadit. Toto jsme opravili.
 • Na stránce Produkty jsme opravili chybu v zobrazení produktů, která vznikala v určité kombinaci nastavení zobrazení.
 • V modrém panelu se kvůli chybě při vyhledávání nezobrazovaly e-shopy, které neměly žádný export. Toto jsme opravili.
 • Sjednotili jsme názvy různých procesů a jejich fází na stránce s historií exportu.
 • Přidali jsme překlady pro názvy zemí a měn, které nám chyběly.
 • Další opravy a drobná vylepšení…

Novinky v platformě

 • V MQL nově podporujeme “speciální element” nazvaný @MERGADO_ID, který se dá používat k vybírání konkrétních produktů podle jejich interního (našeho) ID (např. to ID, které se používá na endpointu https://api.mergado.com/products/123456789, nebo se u produktů v rozhraní ukazuje v URL).
  • Toto nyní mohou appky používat k vytváření výběrů na konkrétní produkty (a pak v appce například dát k dispozici odkaz do Mergada na tento výběr).
  • Příklady použití:
   • @MERGADO_ID = "123456789"
   • @MERGADO_ID NOT IN (123456789; 123456780)
   • PRODUCTNAME ~ @MERGADO_ID AND @MERGADO_ID ~ "3" OR @MERGADO_ID IN ("123";"321")
 • Změnili jsme dobu, po které uchováváme záznamy webhook logů přístupné v Mergado Developers na 7 dní.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 26. 2. 2020 v 15:00

Opravy

 • Opravili jsme špatné převádění accessories v custom formátech. :prayer_beads:
 • Našeptávání proměnných v pravidlech pro dopravu už funguje.
 • Uživatelům, kteří jsou dlouho přihlášení se už nestane, že by se jim v aplikaci nezobrazily faktury. :moneybag:

Novinky

 • V auditu bude varování, pokud feed ve formátu pro Heureku nebo Zboží nebude obsahovat cenu za dopravu. :post_office:
 • :gear: V pravidle Zaokrouhlit si nyní budete moci zvolit oddělovač desetin (čárka, tečka) a tisíců (nic, tečka, čárka, mezera).
 • :mage: Předělali jsme Založení nového exportu, aby byl tento proces snazší a přehlednější.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze. :pray:

4 Likes

O svoji inzerci se bát nemusíte.:man_superhero:
I když se venku dějí nevídané věci, chceme všechny uživatele Mergada ujistit, že jejich inzerce poběží dál beze změn.:gear:
Pokud budete potřebovat pomoc ohledně nastavení vaší reklamy, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.:couple:

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 18. 3. 2020 v 15:00

Novinky

:sunny: Makra si nyní můžete vytvářet i vy sami

Nástroj Makra - tedy možnost spouštět přednastavené akce, díky kterým můžete Váš export nastavit snadno a rychle - jsme představili již vloni v září. Tehdy jsme makra spustili v režimu “uživatelé mohou makra spouštět”, kdy jste mohli používat námi již připravené skupiny akcí, ale sami jste je vytvářet nemohli.

Postup vytváření maker byl tehdy přístupný pouze našemu týmu, neb šlo o docela složitý proces v testovacím režimu. Editor maker a celé rozhraní okolo bylo prostě potřeba udělat uživatelsky přívětivější a před ostrým spuštěním jsme chtěli vychytat co nejvíce “much”.

Teď vytváření maker umožňujeme všem našim uživatelům. :sunglasses:

obrazek

V menu nejvyšší úrovně (tedy na hlavní stránce) je nová položka Vlastní makra. Na této nové stránce můžete svá makra vytvářet a dále spravovat.

Běžte si to vyzkoušet! :kite:

 • :four_leaf_clover: Makro je v principu sled parametrických akcí, které v Mergadu udělají něco, co byste jako uživatelé mohli v Mergadu udělat i vy sami, avšak správně vytvořené makro to udělá za Vás, bez chyby a mnohem rychleji - a takové makro můžete spustit na různých svých exportech.
  • Podporované akce v makrech jsou momentálně tyto:
   • Vytvořit element (a k němu volitelně i standardní proměnnou)
   • Vytvořit výběr (vstupní i výstupní)
   • Vytvořit pravidlo (aktuálně lze vytvářet pravidla typu přepsat, najít a nahradit, skrýt produkt, zkrátit hodnotu, změnit velikost písmen, zaokrouhlit, nastavit UTM parametry, odstranit HTML tagy a výpočet. Zatím není možné vytvářet hromadná pravidla - ale časem i toto máme v plánu.)
 • :thinking: Co je důležité si uvědomit:
  1. Makro je obecný předpis a jako takové před svým spuštěním nemá vazbu na žádný konkrétní export.
   • Myslete na to v situaci, když se třeba budete divit, že při definování akce Vytvořit pravidlo v seznamu výběrů, na které se pravidlo má aplikovat, nefigurují výběry z žádného vašeho existujícího exportu. Pravidla definovaná v makru lze aplikovat pouze na výběry, které jsou definované v témže makru. (A podobně to funguje i u ostatních akcí.)
  2. Makro po svém spuštění nad určitým exportem a vykonání předepsaných akcí stále nemá vazbu na žádný export, u kterého bylo spuštěno.
   • Jinými slovy, vytvořené elementy, výběry a ani pravidla nejsou nijak speciální - je to jako kdyby je vytvořil uživatel sám.
 • :candy: Makro dále může definovat parametry, kterými lze chování makra měnit pro konkrétní situaci před jeho spuštěním nad nějakým exportem.
  • Každý parametr má:
   • Název (např. Element pro cenu)
   • Typ (jedna z možností text, číslo, element)
   • Výchozí hodnotu (např. PRICE_VAT)
 • :pizza: Další vlastnosti makra:
  • Název makra
  • Popis makra (k jeho formátování lze použít GitHub Flavored Markdown)
  • Jazyk makra (kterým specifikujete jazykovou mutaci svého makra)
  • Formát makra (kterým specifikujete pro které formáty podporované Mergadem bude vaše makro doporučováno)
 • A co s vytvořeným makrem? :four_leaf_clover:
  1. Svá makra můžete spouštět :wrench: nad svými exporty v Mergadu (v rámci exportu je k tomu určená položka v menu nazvaná Makra).
  2. Svá makra můžete sdílet s ostatními uživateli. :nerd_face:
   obrazek
   Ti si jej pak přes odkaz mohou naimportovat do své vlastní kolekce maker :floppy_disk:. A když pak vy své makro upravíte, ostatní se to dozví a mohou nechat svou kopii makra aktualizovat podle vašich změn (a nebo mohou změny ignorovat).
 • :blue_book: K tématu vytváření maker se na našem blogu brzy objeví články, které Vám s touto vychytávkou dále pomohou. :wink:

Nezapomínejte, že aktuální možnosti okolo vytváření a spouštění maker a jejich správy jsou jen začátek a my budeme rádi, když nám k tomuto novému nástroji po vyzkoušení sdělíte Vaše názory a připomínky. Naším cílem je Vám práci v Mergadu co nejvíce zjednodušit. :cherries:

:star2: Plánovač pravidel

Nástroj plánovač pravidel byl v testovacím insiders režimu již od listopadu loňského roku. Chtěli bychom poděkovat všem insiderům, kteří tuto “fíčuru” testovali a pomohli nám před ostrým spuštěním objevit a vyřešit všemožné chyby. Díky! :heart:

 • Nová vychytávka! :upside_down_face:
 • :four_leaf_clover: Díky plánovači pravidel můžete svým pravidlům naplánovat časová odbobí, kdy se mají aplikovat a kdy se mají přeskakovat.
 • Jak se k nastavení plánu pravidla dostat?
  • Na stránce Pravidla je u každého pravidla (typ pravidla musí plánování podporovat) nová ikonka, kterou se dostanete na stránku s nastavením jeho plánu:
   obrazek
 • Jak plánovač funguje? :thinking:
  • Plánovač pravidlatři úrovně nastavení:
   1. Plánovač jako takový je u daného pravidla buď aktivní :white_check_mark: či neaktivní :heavy_multiplication_x:.
   2. :spiral_calendar: Platnost plánu může být omezená datem:
    1. Datum od (včetně): Denní plánovač (viz další bod) má efekt od tohoto data (včetně tohoto data). Můžete si také vybrat, zda se před tímto datem má pravidlo standardně aplikovat, či se má před tímto datem vždy přeskakovat.
    2. Datum do (včetně): Denní plánovač (viz další bod) má efekt do tohoto data. Můžete si také vybrat, zda se po tomto datu má pravidlo opět standardně aplikovat, či se má po tomto datu už vždy přeskakovat.
   3. :timer_clock: Denní plánovač, skrze který můžete nastavit chování pravidla pro každý den v týdnu zvlášť. Každý den je dále rozdělen na šest čtyřhodinových úseků, u kterých si můžete vybrat, zda se tehdy pravidlo aplikovat má, či ne.

Mějte prosím na paměti, že aby plánovač dělal to, co po něm chcete, pravidlo musí být zapnuté :warning:. Na pozastavené pravidlo nemá plánovač vliv. Jinými slovy, plánovačem nelze vynutit aplikování pozastaveného pravidla.

 • Příklad nastavení dle zadání:
  • Chcete např. nastavit plán pravidla Nastavit dárek zdarma tak, aby se od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 (včetně) pravidlo aplikovalo pouze v pátek od 12:00 do 24:00 a pak celou sobotu a celou neděli. S tím, že před 1. dubnem 2020 se pravidlo bude aplikovat standardně vždy. A poté, od 1. května se pravidlo bude vždy přeskakovat.

   Plán potom nastavíte takto:

   aaaaaac

I u této vychytávky také samozřejmě budeme rádi za Váš feedback. Vaše zkušenosti s tímto nástrojem nás zajímají a určitě chceme vědět, jak se Vám s plánovačem bude pracovat. :heart:

Další novinky a opravy

 • :star: Pravidlo Nastavení cen za prokliky prošlo výrazným vylepšením.
  • Změny se týkají strategie minimální cena za proklik.
  • Dříve jsme minimální cenu za proklik počítali pro každý produkt zvlášť podle kategorie, kterou jsme získali ze statistických reportů z Heureky (které mají den prodlevu).
  • Nově si tato data připravujeme předem z aktuální tabulky pro minimální ceny za proklik, kterou Heureka poskytuje.
  • Ve výsledku toto znamená:
   1. Strategii minimální cena za proklik můžeme uplatnit ihned i u zcela nových produktů (před tím, než nám Heureka k danému produktu poskytne statistiky).
   2. Doba aplikování tohoto pravidla se výrazně urychlí :fast_forward:.
   3. :key: Díky těmto změnám již pro toto pravidlo není nutné v Keychainu vytvářet spojení s Heurekou. (Nicméně toto propojení stále doporučujeme, kvůli množství jeho dalších výhod.)
 • :high_brightness: Nový formát: Nově podporujeme formát pro Alza.cz :czech_republic:.
 • Při vytváření custom formátu nově našeptáváme URL, které v Mergadu již máte (stejně jako je našeptáváme v průvodci založením exportu).
 • Do nového průvodce založením exportu jsme do rekapitulace vrátili zpět (odhadovaný) počet produktů ve feedu.
 • :wrench: Custom formát: Opravili jsme načítání hodnot elementu DELIVERY, pokud obsahoval textovou hodnotu (počítalo se totiž s tím, že element s tímto názvem obvykle bývá zanořený).
 • Do průvodce založením exportu jsme doplnili množství chybových hlášek pro lepší diagnostiku problémů, které mohou vzniknout při přístupu k vašim feedům.
 • Vylepšení: Pokud se nám v průvodci založením exportu nepodaří identifikovat vstupní formát vašeho feedu, možnost definovat vlastní formát bude nyní zobrazena navrchu.
 • Oprava: V novém průvodci založením exportu jsme opravili vypisování hodně dlouhých URL adres.
 • Oprava: U pravidla hromadné přepisování dle hodnot jsme upravili popisky, aby dávaly větší smysl.
 • A mnoho dalších drobných oprav a úprav.

Novinky v platformě :hammer_and_pick:

 • MAIA (Mergado App IFRAME API) je nově podporovaná i ve widgetech vaší appky.
  • Díky tomu půjde např. otevřít nové okno prohlížeče přes Mergado.openWindow() i z widgetu.
 • V informacích o projektu na endpointu https://api.mergado.com/projects/<id>/info/ odteď vždy vracíme reálně používané hodnoty source a medium pro Google Analytics (tedy i tehdy, když MERGADO používá defaultní hodnoty, např. pokud uživatel explicitně nenastavil vlastní ).
 • V Developers si nově můžete nastavit kód pro Google Analytics, který se bude odesílat při návštěvě uživatele na stránce s detailem vaší appky v Mergado Store.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

pondělí 6. 4. 2020 v 15:30

Novinky

 • :high_brightness: Vylepšení: Na základě Vaší zpětné vazby jsme vylepšili pár věcí týkajících se maker.
  • Při filtrování dostupných maker se nově dají zobrazit makra všech jazyků.
  • Zobrazení dostupných maker je nově rozděleno na vaše makra a veřejná makra.
  • Importované makro se nově automaticky nastaví jako neveřejné.
  • Množství dalších drobností a oprav.
 • Formáty:
  • Aktualizovali jsme formáty pro Shoptet.cz :czech_republic: podle novinek ve specifikaci.
  • Aktualizovali jsme specifikaci pro audit formátu pro Zboží.cz :czech_republic:, kde jsme upravili rozmezí pro validní hodnoty MAX_CPC a MAX_CPC_SEARCH.
  • Upravili jsme formát pro RSS, který teď exportujeme s elementy se správnou velikostí písmen.
 • Informační hlášky v rozhraní se nově nebudou zobrazovat víckrát, pokud říkají stejnou věc. :thinking:
  • Také jsme trochu umravnili vyskakování informačních hlášek v novém průvodci založením exportu.
 • :abacus: Vylepšili jsme automatickou detekci formátu pro formát Mergado Analytic XML. Nyní bychom ho měli rozpoznat o fous lépe.
 • :candy: Do rozhraní vytváření a editace custom formátu jsme implementovali pár vychytávek a opravili jsme pár chyb.
 • Oprava: Našeptávače hodnot elementů v rozhraní nenašeptávaly číslo 0. Toto jsme opravili.

Novinky v platformě :hammer_and_pick:

 • Ve specifických případech se stávalo, že widget appky neměl nastavenou správnou výšku - obsah widgetů tak byl vidět “useknutý”. Toho je nyní opraveno.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 29. 4. 2020 v 15:30

:sunny: Toto je primárně “technický release”, kterým vylepšujeme a modernizujeme “vnitřnosti” Mergada, aby naše appka byla do budoucna lépe udržitelná. Tento release je milníkem, kterým finišujeme dva naše velké a dlouhodobé projekty:

 1. :snake: Dokončení modernizace codebase našeho backendu z Pythonu 2 na Python 3.
 2. :floppy_disk: Refaktoring schématu datových struktur, ve kterém u nás reprezentujeme produkty z vašich shopů.

:information_source: Pro standardní práci uživatele se touto verzí, krom drobných oprav, navenek nic nemění.

Další novinky

 • Oprava vnitřní specifikace pro rodinu formátů Shopmania - na stránce Produkty se nyní bude element pro kategorie zobrazovat správně.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 13. 5. 2020 v 16:00

Novinky

 • :sunny: Makra dostala různá vylepšení:
  • Do popisu makra lze nově přidávat i obrázky.
  • Vyhledávání maker nově vyhledává i v popisech makra.
  • Makra spuštěná nad nějakým projektem (exportem) se nyní zalogují do jeho historie.
  • Ve výpisu dostupných maker se u karty makra nově zobrazují časy vytvoření a poslední úpravy makra.
  • Opravili jsme chyby při stránkování výsledků při vyhledávání maker.
 • :star: Nová fíčura: Automatické návrhy kategorií pro pravidlo Hromadné přejmenování kategorií.
  • V tomto releasu nasazujeme zcela novou komponentu, která pomocí pokročilých algoritmů pro zpracování přirozeného jazyka na základě vstupních kategorií ve vašem feedu dokáže navrhnout co nejlepší ekvivalentní kategorii, kterou daný cílový vyhledávač zná.
  • Toto aktuálně podporujeme pro formáty :czech_republic: Heureka.cz, :czech_republic: Zboží.cz a :slovakia: Heureka.sk
  • V editoru pravidla Hromadné přejmenování kategorií je u podporovaných formátů nové tlačítko “navrhnout doporučené kategorie”:
   • obrazek
   • Po kliknutí se na pozadí začnou načítat unikátní kategorie přítomné ve vstupních hodnotách vašeho feedu a začnou se vyhodnocovat návrhy správných kategorií, které se následně zobrazí jako možnosti na pravé straně formuláře. Toto by mělo být pro standardní použití velice rychlé, nicméně pro velké feedy s množstvím (např. s tisíci) kategorií to může nějaký čas trvat.
  • Jde o zcela novou fíčuru, takže za připomínky a náměty od uživatelů budeme rádi! :balloon:
 • :sparkles: Podporujeme nové formáty :serbia: Eponuda XML a Eponuda CSV.
  • Specifikace formátu je k dispozici zde.
  • Příklad XML formátu zde.
  • Příklad CSV formátu zde.
  • Tyto nové formáty umíme i auditovat.
 • Opravili jsme audit formátu pro Google Nákupy. Nyní popis produktu kontrolujeme v elementu G:DESCRIPTION a nikoliv v DESCRIPTION.
 • Vylepšili jsme filtrování v historii projektů. Nově lze filtrovat události podle uživatele, který událost vykonal.
 • Vylepšili jsme chování formátů pro Heureku, které odteď umí rozpoznat a importovat elementy DELIVERY_ID, DELIVERY_PRICE a DELIVERY_PRICE_COD i když nejsou velkými písmeny.
 • Opravili jsme vzácné samovolné přesměrování na stránku s notifikacemi, které by nyní už nemělo nastávat.

Insiders :sunflower:

 • Na stránce Produkty je pro naše insiders uživatele nová možnost zobrazení produktů v tabulce.
  • Každý řádek v tomto zobrazení představuje jeden produkt. Sloupce představují názvy elementů, které jsou zobrazené (tyto si uživatel může sám vybrat). V buňkách uvnitř tabulky jsou pak vidět hodnoty těchto elementů.
  • Výstupní hodnoty se v buňkách dají přímo editovat.
  • V přípravě dále máme podporu pro řazení hodnot a export vybraných sloupců.

  Za jakýkoliv feedback k tabulkovému zobrazení budeme rádi, abychom tuto novou fíčuru, která má za úkol ulehčit uživatelům práci s jednotlivými produkty, mohli dosochat k dokonalosti. :balloon:

Platforma :clamp:

 • Aktualizovali jsme kód pro měření konverzí (zapnutí appky) pro Sklik.
 • Při vypínání appky v Mergado Store se uživatele zeptáme, zda nechce zanechat hodnocení a feedback.
 • Přidali jsme možnost mít ikonku appky ve dvou verzích - pro světlé i pro tmavé pozadí.
 • Nové endpointy pro zjištění přístupových práv uživatele pro konkrétní projekt/e-shop:
  • /users/<user_id>/permissions/eshop/<eshop_id> - pro zjištění práv uživatele pro daný shop.
  • /users/<user_id>/permissions/project/<project_id> - pro zjištění práv uživatele pro daný projekt (což jsou vždy stejná práva, jako má daný uživatel pro zbytek shopu, ke kterému projekt patří)
  • Odpověď pak má tuto formu
   { 
     "user_id": 1,
     "eshop_id": 2, // Nebo pole "project_id"
     "role": "writer" // Možné hodnoty: 'writer', 'reader', 'owner', null
   }
   
 • Po vypnutí appky u projektu se nově MERGADO postará o smazání všech pravidel typu ‘app’ pro danou appku, pokud si je appka po sobě z nějakého důvodu sama nedokázala při vypínání “uklidit”.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 27. 5. 2020 v 15:30

Novinky

 • :sunflower: Přidali jsme podporu formátu pro platformu :czech_republic: UPgates.
  • Specifikace formátu k dispozici zde.
  • V přípravě máme možnost tento formát i auditovat.
 • :sparkles: Optimalizovali jsme aplikování pravidel u velkých projektů.
  • Analyzovali jsme případy, při kterých se v určitých případech při aplikování pravidel velkých projektů s produkty pracovalo neefektivně.
   • Toto se nejvíce projevovalo u projektů se statisíci produkty a s desítkami až stovkami pravidel, z nichž jich velké množství cílí na výběry na výstup.
  • Na základě těchto analýz jsme implementovali vylepšení, které by v těchto extrémních případech mělo celkovou dobu trvání aplikování pravidel docela významně zkrátit :hourglass:.
 • :straight_ruler: Vychytávka v UI: Na několika místech v rozhraní - tam, kde se to může hodit - se u pravidel a výběrů nyní ukazují ikonky, díky kterým je na první pohled poznat, zda jde o výběry vstupní či výstupní.
  • Příklad ze stránky Pravidla:
   • obrazek - pravidlo je cílené pouze na výběry na vstup.
   • obrazek - pravidlo je cílené na výběry na vstup i výstup.
   • obrazek - pravidlo je cílené pouze na výběry na výstup.
  • Toto může uživatelům výrazně ulehčit práci při optimalizaci nastavení pravidel - což má přímý vliv na to, jak dlouho bude u projektu proces aplikování pravidel trvat.
 • :ribbon: Další vychytávka pro pravidlo Hromadné přejmenování kategorií.
  • Do levého sloupce kategorií nyní můžete vkládat víceřádkový text, který je formulářem následně správně rozdělen do nových řádků.
   • Toto funguje pro běžný text, ale i pro zkopírované řádky z Excelu či z CSV. V případě, že takto kopírujete dva sloupce, tak i tyto zkopírované hodnoty budou správně rozdělené do levého i pravého sloupce. :balloon:
   • ezgif-2-3cf96c28fe3a
 • :adhesive_bandage: Ošetřili jsme určité případy, kdy MQL špatně pracovalo se speciálními znaky v obsahu elementů - např. nebylo možné správně vyhledávat obsah elementu s víceřádkovým textem uvnitř víceřádkového obsahu jiného elementu. Toto je nyní ošetřeno a možné to je.
 • Aktualizovali jsme formát pro Google Nákupy, který podle platné specifikace popis produktu ukládá do elementu G:DESCRIPTION a nikoliv do DESCRIPTION. Toto zohledňuje také náš převodník formátů.
 • Vylepšení práce v UI: Modální okno pro editaci hodnot pro podmínky je obsažen ve výčtu/není obsažen ve výčtu má nyní lépe viditelná tlačítka i na menších displejích.
 • :hammer_and_wrench: Ošetřili jsme pravidlo Datový import, jehož aplikování končilo chybou, pokud se na URL, kde se má nacházet zdrojové CSV, nacházel zcela prázdný soubor. Nově v takovém případě pravidlo nic neudělá.
 • Updatovali jsme formát Glami, který nyní už podporuje pravidla Nastavit parametry produktů a Nastavení ceny dopravy pro všechny jazykové mutace :earth_africa:.
 • Přidali jsme základní podporu pro :iceland: Island (např. jeho měnu).
 • Prostor jsme věnovali i dalšímu ladění za cílem stabilizovat infrastrukturu Mergada.
 • A množství dalších drobných oprav.

Insiders

 • :candy: Pro naše insiders jsme ještě připravili doplnění k vychytávkám v UI.
  • Nad seznamem pravidel na stránce Pravidla je vidět nové zaškrtávací políčko Zobrazit série pravidel, kterým se dá aktivovat vizuální odlišení jednotlivých sérií pravidel.
  • Podle těchto sérií MERGADO při aplikování pravidel aktuální seznam pravidel totiž “rozseká” - a takové série pak musí zpracovávat sériově - jednu za druhou.
   • Toto “rozsekávání” se na pozadí dělo vždy - ale díky tomuto novému nástroji je možné jasně vidět, jak si MERGADO aplikování pravidel reálně naplánuje.
   • Platí zde obecné pravidlo, že čím méně takových sérií u projektu je, tím proces aplikování pravidel bude rychlejší.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 10. 6. 2020 v 15:30

Novinky

 • :star2: Vytvořili jsme nový globální formát nazvaný :earth_africa: Plain CSV, pomocí kterého lze importovat i exportovat jakékoliv CSV do i z Mergada.
  • Pokud si uživatel vytvoří projekt, kde je formát Plain CSV na vstupu i na výstupu, MERGADO se stává univerzálním nástrojem pro zpracování CSV souborů.
 • :balloon: Zrobustnili jsme pravidlo pro datový import v případech, kdy se vstupní CSV nahrává přímo do Mergada.
  • Nově do tohoto pravidla lze nahrávat i soubory s BOM.
  • Měli bychom si i lépe poradit s nahráváním souborů pocházejících ze systému macOS, u kterých toto pravidlo mělo občas problém.
 • Podporujeme nový formát :czech_republic: UPgates Kategorie.
 • Formát pro :hungary: Árukereső.hu jsme lépe přizpůsobili aktuální specifikaci.
  • Nově podporujeme i nastavování atributů produktů:
   <Attributes>
   	<Attribute>
   		<Attribute_name>Típus</Attribute_name>
   		<Attribute_value>Fejhallgató</Attribute_value>
   	</Attribute>
   	<Attribute>
   		<Attribute_name>Vezeték nélküli</Attribute_name>
   		<Attribute_value>Igen</Attribute_value>
   	</Attribute>
   </Attributes>
   
   … které lze v Mergadu nově spravovat pomocí této notace:
   [ATTRIBUTE|Típus] = "Fejhallgató"
   [ATTRIBUTE|Vezeték nélküli] = "Igen"
   
 • :flying_saucer: Upravili jsme chování formátu pro :czech_republic: Shoptet.cz ve spojitosti se skrýváním elementů, které neodpovídají specifikaci.
  • Předtím jsme i v Mergadu neskryté elementy při exportu finálního feedu automaticky skrývali - do feedu se elementy mimo specifikaci nedostaly, neb takový feed je pak pro Shoptet nevalidní.
  • Toto chování je nadále zachováno, nicméně - aby tento mechanismus nebyl pro uživatele příliš magický - při aplikování převodníku do Shoptet formátu se nově elementy, které specifikace nezná, navíc automaticky označí jako skryté (což je potom na první pohled viditelné např. i na stránce Produkty.)
 • :wrench: Poštelovali jsme formát pro :czech_republic: Alza.cz:
  • Elementy PRICEWITHFEE, PRICEWITHOUTFEE, RECYCLEFEE, COPYRIGHTFEE, CURRENCY, COPYRIGHTFEE a CURRENCY nyní exportujeme vždy s desetinnou tečkou.
  • U elementu STOREDQUANTITY se nyní exportuje vždy jen celočíselná část.
  • Odteď skrýváme elementy, které specifikace nezná (stejně jako u formátu pro Shoptet).
 • :hammer_and_pick: Opravili jsme chování duplikování projektu, při kterém se předtím duplikovala i pravidla pro appky (které však při duplikování projektu u nového projektu automaticky nezapínáme). Toto se již dít nebude.
 • Jazyk e-mailů při zasílání výsledků auditu nově zohledňuje nastavení jazyka uživatele, pokud jej známe.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 24. 6. 2020 v 15:30

Novinky

 • :star2: Komponenta pro automatické návrhy kategorií (pravidlo Hromadné přejmenování kategorií) dostala další vylepšení.
  • Navržené kategorie se nově vrací bez kořenové kategorie (např. Heureka.sk |), což je nyní konzistentní s tím, jak kategorie našeptáváme. Při výběru neúplné kategorie se tak při kliknutí na dané políčko již aktivuje našeptávač a výběr finální kategorie je nyní přívětivější.
  • :candy: Přidali jsme políčko pro filtrování, díky kterému si můžete vybrat, zda chcete zobrazit:
   1. Pouze ty řádky, jejichž hodnota v levém sloupci není ve vstupním feedu.
   2. Pouze ty řádky, jejichž hodnoty v levém sloupci se překrývají takovým způsobem, že hodnota v nižším řádku přepíše efekt řádku, který je výš.
    • Např. na řádku 1 je hodnota Dětské zboží | Hračky | Společenské hry | Stolní hry a na řádku 3 je hodnota Dětské zboží | Hračky. Protože pravidlo Hromadné přejmenování kategorií vždy zpracovává všechny řádky a nezastavuje se po první shodě, řádek 3 ve výsledku přepíše efekt řádku 1.
     • Pomocí této možnosti se Vám dané dva řádky zobrazí a případný nežádoucí konflikt můžete vyřešit.
   3. Pouze ty řádky, jejichž hodnota v pravém sloupci není ve stromě známých kategorií pro daný formát.
 • :mag: Ve vyhledávacím poli na hlavní stránce lze projekty nově vyhledávat i podle vstupního či výstupního URL.
 • Zlepšili jsme chybové hlášky při manuálním vytváření elementů (a jejich proměnných), aby byly více informativní (např. když nejde vytvořit element kvůli tomu, že již existuje název proměnné, kterou by tento element měl dostat, tak se uživatel nově dozví tento přesný důvod).

Platforma

 • :earth_africa: Přidali jsme možnost pro appky vázané na projekt podporovat všechny formáty.
  • Nyní si budou moct appky na projekt, kterým reálně na formátu projektu “vlastně nezáleží”, nastavit, že podporují “Všechny formáty”.
  • V takovém případě bude možné appku spustit nad jakýmkoliv projektem - včetně projektů, které používají custom formát.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 8. 7. 2020 v 15:30

Novinky

 • :high_brightness: U formátu pro Zboží.cz nově podporujeme element CUSTOM_LABEL_3.
 • :sunflower: Aktualizovali jsme formát Mergado XML, aby odpovídal nejnovější specifikaci ve verzi 1.8, a zohlednili jsme tyto změny v převodnících do ostatních formátů.
  • Nově podporované elementy: COST, COST_VAT, STOCK_QUANTITY a vícenásobný BENEFIT.
  • Spolu s tím jsme zrevidovali převodníky do ostatních formátů a rozšířili je o podporu dalších známých elementů:
   • :czech_republic: Heureka.cz a :slovakia: Heureka.sk: Správný převod vícenásobného elementu GIFT.
   • :poland: Domodi.pl: Rozšířený o elementy STOCK, SIZES.
   • :czech_republic: Upgates Produkty: Rozšířený o elementy PRICE_PURCHASE, STOCK, podpora vícenásobného elementu BENEFIT.
   • :czech_republic: Artikul.cz: Rozšířený o elementy VIDEO_URL, GIFT.
   • :slovenia: Ceneje.si: Rozšířený o element GIFT.
   • :slovakia: Evilia.cz: Rozšířený o element HIGHLIGHT.
   • :earth_africa: Kelkoo: Rozšířený o elementy STOCK-QUANTITY, VIDEO-LINK, FASHION-GENDER, FASHION-SIZE.
   • :czech_republic: Mailkit.cz: Rozšířený o element PRIORITY.
   • :earth_africa: Samba.ai: Rozšířený o element STOCK.
   • :earth_americas: Shopping.com: Rozšířený o elementy GENDER, MATERIAL, SIZE.
   • :poland: Skapiec.pl: Rozšířený o elementy GENDER, PARTNR.
   • :czech_republic: Skrz.cz: Rozšířený o element GIFT.
   • :it: Trovaprezzi.it: Rozšířený o element STOCK.
 • :eight_spoked_asterisk: Aktualizovali jsme formáty Shoptet dodavatelský a Shoptet kompletní podle aktuální specifikace.
  • Změny v elementech:
   • INFORMATION_PARAMETER může mít vícero hodnot, např. [INFORMATION_PARAMETER|Barva|1] = 'Červená'
   • Podporujeme element SURCHARGE_PARAMETER, např. [SURCHARGE_PARAMETER|Potisk|DESCRIPTION] = 'Popisek' nebo [SURCHARGE_PARAMETER|Potisk|VALUE|Černobílý] = '100'.
   • Podpora tvorby elementov WAREHOUSE pod STOCK.
   • Shoptet dodavatelský: Rozšířené o vícenásobný element GIFT, STOCK|AMOUNT a PURCHASE_PRICE.
   • Shoptet kompletní: Rozsířené o elementy PART_NUMBER a PRODUCT_NUMBER.
  • Vygenerovaný výstupní feed má správné pořadí elementů.
  • Uvedené změny jsme zohlednili i v našem auditu XML.
 • :candy: Výběr párovacích elementů při zakládání nového projektu je nyní hezčí a uživatelsky přívětivější.
 • Množství dalších drobných změn a oprav.

Insiders

 • Pokračujeme v pilování fukcionality a designu tabulkového zobrazení produktů.
  • Fullscreen je nyní volitelný.
  • Přidali jsme možnost přesouvat sloupce přes drag&drop.
  • Opravený bug: Prázdný element lze nyní editovat i uložit.

Platforma

 • :cherries: Vývojář appky může nově u každého pravidla své appky v Developers specifikovat, jaké elementy se do jeho pravidla budou u produktů posílat v JSON payloadu. Na výběr jsou tři režimy:
  1. :turtle: Posílat všechny elementy (výchozí)
  2. :rabbit2: Neposílat žádné elementy - u produktu se v JSONu pod klíčem data, ve kterém by jinak byl slovník obsahující páry "název elementu": "jeho hodnota" bude posílat prázdný slovník. Tedy např. namísto "data": {"ITEM_ID": "123", "NAME": "Raketa", "DESC": "Fakt dobrá."} se bude posílat jen "data": {}.
  3. :owl: Posílat pouze elementy obsahující regulární výraz - budou se posílat jen ty elementy, jejichž název tento regulární výraz v sobě obsahuje.
   • Například na základě regulárního výrazu PRODUCT|ITEM|VAT se budou posílat jen elementy PRODUCT, PRODUCTNAME, ITEM_ID, ITEM_GROUP_ID, VAT, PRICE_VAT, atd.
 • :warning: Pokud pravidla Vaší appky potřebují jen některé elementy (např. ITEM_ID, nebo dokonce pouze interní MERGADO ID produktu), výrazně doporučujeme tyto mechanismy používat.
  • Díky tomu, že se nebudou zbytečně posílat nepotřebná data, se ušetří práce oběma stranám a podle našich benchmarků může být v určitých případech aplikování pravidel výrazně zrychleno :racing_car:.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 22. 7. 2020 v 15:30

Novinky

 • :sunflower: Podporujeme nový nizozemský formát :netherlands: Kieskeurig.nl.
 • :candy: Nové hezké klikátko pro vybírání párovacích elementů při založení i editování projektu.
  • pairing_new
 • :high_brightness: Věnovali jsme čas zlepšení reportování chyb při aplikování pravidel.
  • U chyby nastalé při zpracování konkrétního pravidla u její hlášky nyní uživateli přímo oznámíme, v rámci kterého konkrétního pravidla chyba nastala, s možností se do pravidla rovnou prokliknout, pokud se pravidlo dá upravit (pokud ne, odkaz bude mířit na stránku se seznamem pravidel a pravidlo s chybou bude zvýrazněné).
  • obrazek
 • :sunflower: Vylepšení: Pokud při aplikování pravidel detekujeme použití neexistující proměnné, proces hned ukončíme a uživateli dáme informaci, v jakém pravidle se tak stalo a o jakou neexistující proměnnou se jedná.
  • Dříve proces aplikování pravidel neexistující proměnnou tiše ignorovalo (a na místo proměnné se dosazovala prázdná hodnota), což vzhledem k možným dopadům na výsledný feed mohlo znamenat potenciální problém.
   • obrazek
 • U několika dalších mailových notifikací jsme opravili jazyk, ve kterém se posílají, aby odpovídal jazyku uživatele.
 • :hammer_and_pick: Pravidlo datového importu: Pokud je u pravidla zadaná URL externího datového souboru, vedle políčka pro jeho zadání je nyní nová ikonka, která jej otevře v novém okně.
 • Další drobné opravy a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 5. 8. 2020 v 15:30

Novinky

 • :high_brightness: Umíme nový formát :czech_republic: QuarticOn.cz
 • Přidali jsme podporu pro audit formátu :netherlands: Kieskeurig.nl, a to jak XML i CSV.
 • Rozšířili jsme podporu existujících formátů o další země :earth_americas:.
 • :postal_horn: Zkonsolidovali jsme adresy pro posílání mailů z Mergada.
  • Nově k posílání různých typů mailů používáme různé odesílací adresy:
   • Běžné notifikace budou chodit vždy z adresy notifications@mergado.com.
   • Oznámení o (hotových) auditech vždy z audit@mergado.com.
   • Maily ohledně správy účtu (registrační maily, obnovení hesla, přístupy k shopu v Mergadu, atd.) budou chodit z adresy accounts@mergado.com.
 • :sunflower: Vylepšené vybírátko párovacích elementů, které jsme uvedli v poslední verzi Mergada, odteď umí zadávat jako “párovací” i zatím neexistující elementy.
 • :green_apple: Opravili jsme hlášky v Keychainu při zadání neplatných přihlašovacích údajů. Nedopatřením jsme tam nějakou dobu zobrazovali obecnou hlášku o “neznámé chybě”.
 • Další drobné opravy a vylepšení.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 19. 8. 2020 v 15:30

Novinky

 • :green_apple: Nový typ pravidla Odstranit diakritiku!
  • Toto pravidlo lze použít k odstranění diakritických a dalších znaků v textu a jejich nahrazení za ekvivalenty ze “standardní” latinky (de facto anglická abeceda, tedy znaky definované tabulkou ASCII).
   • Příklady:
    • Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy. se převede na Prilis zlutoucky kun upel dabelske ody..
    • PŘÍLIŠ ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ ÚPĚL ĎÁBELSKÉ ÓDY. se převede na PRILIS ZLUTOUCKY KUN UPEL DABELSKE ODY..
  • Pravidlo lze použít i ke zpracování znaků ostatních jazyků.
   • Např. äöü ÄÖÜß őñô çģ ęāăğ łø țżè đħơ se převede na aou AOUss ono cg eaag lo tze dho.
  • Symboly dalších jazyků, jako jsou třeba Čínština či Japonština, jsou transliterovány.
   • Např. 北亰 se převede na Bei Jing
   • Převody takto komplexních systémů do latinky bohužel nebudou nikdy zcela dokonalé. :cold_sweat:
 • :sunflower: Přidali jsme podporu pro nové formáty:
 • :hammer_and_pick: Opravili jsme závažnou chybu v převodníku do Shoptet formátu, kvůli které se při opakovaném aplikování převodníku vytvářely stále nové a nové vícenásobné elementy.
  • Toto pak u dotčených projektů způsobovalo postupnou masivní degradaci výkonu.
  • Nově se toto dít nebude. :high_brightness:
 • :eight_spoked_asterisk: Opravili jsme neošetřený stav u pravidla Najít a nahradit, kdy prázdná hodnota proměnné, která se použila jako hledaný výraz, způsobovala zcela neočekávané výsledky pravidla a také možný následný pád celého procesu aplikování pravidel.
 • Množství dalších oprav a drobných úprav v UI. :candy:
  • Např. v grafech se občas na osách ukazovala “useknutá” čísla, což je nyní opraveno.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

6 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 3. 9. 2020 15:30

Novinky

 • :apple: Pravidlo najít a nahradit je nyní víceřádkové!
  • Namísto rozdělování komplexnějších nahrazovacích pravidel do velkého počtu samostatných pravidel lze nyní použít jen jedno nahrazovací pravidlo. :sunglasses:
  • :thought_balloon: Řádky jsou při aplikování procházeny odshora dolů a změny se vyhodnocují postupně přes všechny (tzn. změna definovaná řádkem č. 2 se aplikuje i když v předchozím řádku č. 1 se již něco našlo a nahradilo.).
 • :yarn: Nově podporujeme formát pro vyhledávač Modio.
 • :pill: Přidali jsme podporu nového XML formátu Pilulka.cz Marketplace.
 • Aktualizovali jsme formáty pro :world_map: Google a Facebook podle jejich nejnovějších specifikací.
 • :hammer: Zrevidovali jsme formát Mall Marketplace a aktualizovali jsme ho podle nejnovější specifikace.
 • :memo: U projektů převádějících feed z formátu Heureka do Favi se nesprávně přepisovaly hodnoty elementů pro alternativní obrázky. Toto je nyní opraveno.
 • :money_with_wings: Přidali jsme podporu pravidla nastavení cen za dopravu pro náš formát Mergado XML.
 • Aby se předešlo chybám z nepozornosti se při vytváření custom formátu uživatele nově ptáme na potvrzení :ballot_box_with_check:, pokud vybere jiný typ souboru, než jaký zjistila analýza feedu.
 • :gear: Pokud uživatel ručně zruší proces zpracovávající feed (tj. import dat, aplikování pravidel či export dat) v historii projektu o tom nyní bude uložená informace (doteď se takto zrušený proces tvářil jako zrušený ze strany Mergada).
 • :card_file_box: UI: V dashboardu na úvodní stránce projektu se na levé straně pro import nově zobrazuje počet aktuálně přítomných produktů v projektu.
  • Dříve se zde zobrazoval počet produktů nahraných při posledním importu, což znamenalo, že pokud import skončil s chybou, zobrazovala se zde nula. To je nyní ošetřeno.
 • Na stránce Produkty se při typu zobrazení Náhled nyní už nezobrazují informace získané ze skrytých elementů. :face_with_monocle:
 • :racehorse: Doplnili jsme našeptávání názvů elementů pro slovenské Google Merchants při vytváření nových elementů.
 • :partly_sunny: Opravili jsme chybu, kvůli které se mohlo v určitých vzácných situacích stávat, že se na některé produkty při automatickém přegenerování neaplikovala pravidla - přestože se na vstupu při posledním importu změnily - a to dokud se na vstupu daný produkt nezměnil znovu.
 • Ošetřili jsme vzácné situace, kdy se při uložení formuláře pravidel mohly jejich víceřádkové vstupy uložit ve špatném pořadí. :sweat:
 • A další drobná vylepšení a opravy…
  • Tu a tam jsme například poopravovali chyby a překlepy v překladech rozhraní Mergada do jiných jazyků.

Platforma

 • V endpointu https://api.mergado.com/projects/<project_id>/queries/nezobrazujeme anonymní (a tedy dočasné) výběry bez názvu.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 14. 9. 2020 15:30

Novinky

Platforma

 • Nyní opakujeme HTTP requesty na směrem na appky (eventy či pravidla) i při tom, když se nám vrátí odpověď s HTTP kódem 404.
 • Při zadávání URL pro vlastní storage appky nyní hodnotu validujeme jako URL.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 30. 9. 2020 v 15:30

Novinky

 • Podporujeme nový formát :de: Moebel24.de CSV
 • Do pravidla Nastavení cen za dopravu jsme přidali Balíkovnu pro formát :czech_republic: Zboží.cz

Opravy

 • U :world_map: Google Nákupů se občas vyprázdnil element LINK. Nyní se to stávat nebude
 • Opravili jsme možné pády při při nahrání CSV souborů do Mergada, které neměly kódování utf-8
 • Vyřešili jsme drobnou chybu s duplikací řádků v pravidle Najít a nahradit
 • :wrench: Další drobné opravy a vylepšení

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

čtvrtek 15. 10. 2020 15:30

Novinky

 • :star: Umíme nové formáty:
 • Doplněná :eu: EU verze pro formát Geizhals.eu.
 • Zrevidovali jsme formát :poland: Ceneje.pl a aktualizovali jeho specifikaci.
  • Např. pro elementy, které to vyžadují, jsme přidali obalení do CDATA.
 • U výstupního formátu UPgates nyní z Mergada neexportujeme elementy PRODUCT_DISCOUNT_REAL, PRICE_WITH_VAT, PRICE_WITHOUT_VAT, CURRENCY, PRODUCT_IDa VARIANT_ID, které UPGates neimportuje.
 • :candy: V pravidlu najít a nahradit (které od vydání tohoto článku získalo možnost specifikovat více najít:nahradit párů v rámci jednoho pravidla) se za potvrzenou našeptanou proměnnou přidávala “nepříjemná” mezera, která ovlivňovala hledání výrazu. Toto je nyní opraveno.
 • :hocho: Nyní budeme při importu vstupních dat ignorovat elementy s atributy, které mají příliš dlouhé hodnoty - a takové elementy sjednotíme do jednoho elementu bez atributů.
  • Konkrétně pokud např. název elementu nazev_elementu(attr1=hodnota1;attr2=hodnota2)|číslo překročí délku 100 znaků, element importujeme ve formě nazev_elementu|číslo.
  • Elementy délkou názvu přesahující 100 znaků se do této chvíle importovaly useknuté a pří exportu výstupního feedu způsobovaly chyby. :sweat:
 • :gear: :heart: Věnovali jsme hodně času zkoumání cest, jak optimalizovat spolupráci Mergada s appkami třetích stran při aplikování pravidel.
  • Výsledkem jsou změny, které podle našich benchmarků mohou výrazně zrychlit aplikování pravidel appek i našich převodníků vstupních/výstupních formátů.
  • :green_apple: Míra zrychlení je dle našich měření násobná, nicméně zde záleží na mnoha parametrech (např. umístění pravidla appky či převodníku v seznamu pravidel či zda před těmito pravidly jsou nějaká pravidla mířená na výběry na výstup).
 • Množství dalších menších změn a oprav.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2 Likes