PPC Wolf – návod

Pracovní verze návodu. Dále na něm pracuji :wink:

Základní informace o PPC Wolfovi

Co je PPC Wolf

Co je PPC Wolf

PPC Wolf je aplikace MERGADO Store, která vytváří hromadně reklamní kampaně v Google Ads či Skliku přes API. Jde o kampaně „klasické“, zejména do vyhledávání. Data beze z MERGADO Editoru.

Co PPC Wolf umí a co neumí

Co PPC Wolf umí a co neumí

Cílem PPC Wolfa je automaticky vytvářet „klasické“ reklamní kampaně v Google Ads či Skliku z dat z MERGADO Editoru, a to přes API. Tyto kampaně vytvořit, zvalidovat, validní data odeslat do reklamního systému. Kampaně následně udržovat aktuální zapisovat přes API změny podle toho, jak se mění obsah projektu v MERGADO Editoru.

Všimněte si, že PPC Wolf nemá za cíl zásadně upravovat data. Je nutno kvalitní data připravit již v MERGADO Editoru. Dále není cílem nahrazovat administraci Google Ads či Skliku. Cílem PPC Wolfa je výhradně synchronizovat data mezi MERGADO Editorem a Google Ads či Sklikem. Cílem taktéž nabízet analytiku výsledků aj.

Průvodce nastavením PPC Wolfa

Příprava dat

Příprava dat

Základem práce je příprava dat v MERGADO Editoru. Příprava se odvine od vašeho záměru. Nejčastějším cílem je propagace známých produktů, k čemuž v MERGADO Editoru vytvoříte projekt s produktovými daty. Můžete však propagovat i jiné typy stránek. Například:

 • Produkty
 • Kategorie e-shopu
 • Produktové skupiny
 • Stránky obsahového webu
 • Klíčová slova
 • Zákazníci, objednávky (agenda PPC Wolfa Publika)

Přípravě dat v MERGADO Editoru věnujte pozornost. Kvalitní data vám ušetří práci a starosti v dalších etapách práce.

:information_source: Podrobné tipy pro přípravu dat najdete v tomto návodu.

Napojte reklamní systém

Napojte reklamní systém

V agendě Reklamní systémy napojte systémy, kam budete chtít kampaně posílat.

Sklik

Budete potřebovat API klíč. Ten najdete v administraci Skliku v Nastavení.

Google Ads

Ověření probíhá způsobem obvyklým pro Google. Po kliknutí na tlačítko ověření v PPC Wolfovi se otevře nové okno prohlížeče. V něm provedete autorizaci.

Doporučuji přístup přidělovat nikoliv do MCC účtu do Google účtu, kde pouze jeden reklamní účet Google Ads!

Vytvořte sdílený rozpočet a strategii nabídek (pokud nemáte). PPC Wolf neumí sám toto vytvořit. Využívá rozpočet a strategii nabídek již vytvořených a spravovaných přímo v Google Ads!

Tvorba kampaně

Tvorba kampaně

Na stránce Kampaně klikněte na tlačítko Vytvořit novou kampaň. Kampaní může být více. Jedna kampaň je pouze v jednom PPC systému. Budete-li chtít kampaně v Google As i Skliku. Musíte vytvořit kampaně pro každý systém zvlášť (což činí kampaně přehlednými).

Průvodce vytvořením kampaně 1: Nastavení kampaně

Průvodce vytvořením kampaně 1: Nastavení kampaně

 • Název kampaně: uveďte název, který identifikuje kampaň. Změnit ho bude možno dodatečně v Nastavení kampaně.
 • Vyberte reklamní sytém
 • Proveďte nastavení systému. Položky jsou intuitivní.
Průvodce vytvořením kampaně 2: Zdroj dat

Průvodce vytvořením kampaně 2: Zdroj dat

 • Vyberte projekt MERGADO Editoru. Projekt nemusí být vytvořen výhradně pro PPC Wolfa, ale je to lepší. Data v něm pak budete moci upravovat, aniž byste ovlivnili jiný systém.
 • Vyberte výběr produktů.
 • Vyberte elementy, které budete chtít v kampani použít. Elementy budete moci přidávat i v dalších krocích.
Průvodce vytvořením kampaně 3: Reklamní sestavy

Průvodce vytvořením kampaně 3: Reklamní sestavy

 • Zadejte vzor, jak se budou generovat názvy reklamních sestav v kampani. Jedna sestava odpovídá jednou produktu z MERGADO Editoru. Použijte elementy. Příklad názvu (elementy formátu Heureka produktový): %PRODUCTNAME% - %ITEM_ID%. Příklad vygenerovaných hodnot vidíte v pravém sloupci. Tlačítkem se šipkami lze přegenerovat nový náhled.
 • Nastavte cenu za proklik. Číslo. Například: 2.
Průvodce vytvořením kampaně 4: Klíčová slova

Průvodce vytvořením kampaně 4: Klíčová slova

Stanovte klíčová slova. Použijte elementy. Na každém řádku jedno klíčové slovo. Volnou shodu zapište jen tak, frázovou v uvozovkách, přesnou ve hranatých závorkách. Příklad:


%PRODUCTNAME%

Vygeneruje do každé kampaně jedno klíčové slovo ve znění názvu produktu, ve frázové shodě.

Průvodce vytvořením kampaně 5: Inzeráty

Průvodce vytvořením kampaně 5: Inzeráty

Zadejte první šablonu inzerátu. Položky odpovídají položkám, jak je znáte z administrace Google Ads či Skliku:

 • Titulky
 • Popisky
 • Cesta 1
 • Cesta 2
 • Cílová URL

Používejte elementy. K nim použijte alternativní texty. Toto je velmi užitečné. Zde najdete podrobnější návod.

Průvodce vytvořením kampaně 6: Kontrola

Průvodce vytvořením kampaně 6: Kontrola

PPC Wolf vás informuje, že máte téměř hotovo. Nyní klikněte na tlačítko a pokračujte dále. Následně začne PPC Wolf kampaň generovat.

Generování kampaně trvá, obvykle, déle než například zpracování projektu v MERGADO Editoru. Je tu i další rozdíl – zpracování dat je asynchronní. Probíhá průběžně, po delší čas. Představit si to můžete jako řeku. U ní je těžké říct, kde přesně začíná a kde končí. Zpracování dat probíhá průběžně.

Až bude kampaň vygenerována, vyzve vás PPC Wolf ke validaci a následně odeslání do reklamního systému.

Validace

3 Likes